10 manieren om PS4 te repareren blijft uitschakelen

Verschillende PlayStation-fans spelen graag verschillende soorten games op hun PS4. De euforie die ze ervaren tijdens het spelen op PS4 is altijd van een hoog niveau. De PlayStation 4 heeft echter de neiging zichzelf uit te schakelen kort na het inschakelen of na een periode van inactiviteit. Het consolelampje knippert in dit geval rood of blauw, wat aangeeft dat uw console op het punt staat onverwachts af te gaan. Andere gebruikers hebben ook gemeld dat de ps4 tijdens games steeds wordt uitgeschakeld. Dit artikel laat je zien hoe je problemen met je PS4 kunt oplossen. Blijf lezen om de gegarandeerde oplossing te leren!

10 manieren om PS4 te repareren blijft uitschakelen

Waarom is mijn PS4 vanzelf uitgeschakeld en niet meer ingeschakeld?

Het is van cruciaal belang om te bepalen wat er aan de hand is, de PS4 blijft het probleem uitschakelen. De oorzaken van dit probleem worden hieronder vermeld:

  • Problemen met stroombronnen: een van de meest voorkomende oorzaken van het steeds uitschakelen van de PS4 is een stroomprobleem. Als er problemen zijn met het netsnoer of de voeding, kan dit probleem optreden.

  • Storing van een harde schijf: het PlayStation 4-systeem en de gamebestanden behoren tot de belangrijke items die op de harde schijf zijn opgeslagen. Als je harde schijf defect raakt, kunnen bepaalde kritieke bestanden beschadigd raken, waardoor de PS4 willekeurig wordt uitgeschakeld.

  • Console is oververhit: een thermische schakelaar wordt geactiveerd wanneer de PlayStation 4-console oververhit raakt en het systeem blijft automatisch uitschakelen. Als je PS4 zonder waarschuwing blijft afgaan, moet je de console op schade inspecteren.

  • Problemen met de APU, CPU en GPU: als sommige APU-componenten niet goed zijn gesoldeerd, is er mogelijk een probleem met het afsluiten van de PS4.

  • Virus-geïnfecteerde software: een andere typische oorzaak van PS4-problemen, zoals het blue screen of death (BSOD), SU-41350-3 en CE-34788-0-foutcodes, is verouderde of defecte systeemsoftware.

Volg nu de onderstaande methoden zorgvuldig om het probleem met de PS4 op te lossen.

Methode 1: Problemen met de stroomaansluiting oplossen

Voordat we dieper ingaan op complexere bevestigingsmethoden, moeten we eerst de problemen met de stroomaansluiting op je PlayStation 4 oplossen om te zien of het genoemde probleem kan worden opgelost.

Stap 1: Verander stroomkabel/snoer

Controleer op problemen met de stroomaansluiting met je PS4-systeem.

1. Houd de aan/uit-knop minimaal 7 seconden ingedrukt om de PS4 volledig uit te schakelen.

Opmerking: het piept twee keer om aan te geven dat het is uitgeschakeld.

2. Koppel de voedingskabel van de console los van het stopcontact.

3. Controleer de netsnoeren op beschadigingen. Als u extra kabels heeft, kunt u deze verwisselen om te zien of het probleem wordt veroorzaakt door de stroomaansluiting.

Stap 2: Zorg voor een stabiele stroomaansluiting

Stroompieken kunnen af ​​en toe de stroomcyclus van de PlayStation 4 verstoren, waardoor deze wordt uitgeschakeld. De PS4 kan worden uitgeschakeld vanwege een tekort aan stroom als er meerdere items op hetzelfde stopcontact zijn aangesloten.

1. Sluit de PS4 aan op een enkel stopcontact zonder dat andere apparaten zijn aangesloten voordat je hem aanzet. Als dit het probleem oplost, overweeg dan om de PS4-voeding te scheiden van andere apparatuur.

2. Sluit hem aan op een ander stopcontact en kijk of het probleem aanhoudt. Als dit niet het geval is, laat u uw elektrische systeem testen.

Stap 3: Multi-connectoren verwijderen

Tegenwoordig worden multi-connectoren steeds gebruikelijker. Hiermee kan de PS4 verbinding maken met andere apparaten waarvoor een HDMI-kabel nodig is. Elke actie van een andere module kan ertoe leiden dat de PlayStation 4 wordt afgesloten terwijl deze nog operationeel is.

1. Sluit in dergelijke gevallen de PS4 rechtstreeks aan in plaats van connectoren.

2. Isoleer de PS4 ook van de monitor of televisie.

3. Koppel de USB-kabels los die op de voorste poort zijn aangesloten.

Methode 2: Problemen met oververhitting van APU/GPU oplossen

Je kunt ook ervaren dat deze PS4 het probleem onophoudelijk blijft uitschakelen als de oververhitting van APU-, GPU- en CPU-problemen niet worden opgelost, vooral tijdens het spelen van een game. Je moet eerst uitzoeken waarom de warmte niet goed wordt afgevoerd buiten de PS4. Om dit probleem te voorkomen, moet de PS4-ventilator in perfect werkende staat zijn.

Evenzo, als de Accelerated Processing Units (APU) van sommige PS4-consoles niet correct op het moederbord zijn gesoldeerd, kan dit probleem optreden. Dit is niet op te lossen en de enige optie is om een ​​vervangend apparaat aan te vragen bij Sony. De enige manier waarop de APU van het moederbord zou vallen, is echter als deze oververhit raakt.

1. Een onreine of beschadigde ventilator is de meest waarschijnlijke reden.

Opmerking: als de ventilator krijst, let dan goed op het geluid dat hij maakt en laat het repareren.

2. Zorg ervoor dat de PS4 zich in een goed geventileerde omgeving bevindt om oververhitting te voorkomen.

3. Vermijd langdurig gebruik van de console. Zet hem na vele uren intensief gebruik in de sluimerstand of schakel hem uit.

4. Gebruik een staande ventilator om de console te koelen.

Methode 3: Harde schijf wijzigen

Een onjuist geïnstalleerde harde schijf kan prestatieproblemen veroorzaken en een beschadigde kan uw console volledig afsluiten. Controleer of het op de goede plek zit en/of er slechte sectoren op de harde schijf zitten.

Opmerking: omdat bij deze procedure de gadget moet worden gedemonteerd, moet u voorzichtig te werk gaan.

1. Om de PS4 volledig uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop minimaal 7 seconden ingedrukt. Twee pieptonen geven aan dat het is uitgeschakeld.

2. Koppel de voedingskabel los van het stopcontact en van de kabel. Koppel alle extra kabels los van de console.

3. Schuif de kap van de harde-schijfruimte naar buiten en weg van de computer om deze te verwijderen.

4A. Zorg er nu voor dat de harde schijf correct is geïnstalleerd en vastgezet in de computer.

4B. Als u de harde schijf wilt vervangen, verwijdert u de schroef en vervangt u de HDD door een nieuwe.

Opmerking: Houd er rekening mee dat voor de nieuwe harde schijf nieuwe systeemsoftware moet worden geïnstalleerd.

Methode 4: PS4 CMOS-batterij opnieuw plaatsen / vervangen

Wanneer de PS4 CMOS-gegevens beschadigd zijn, kan dit leiden tot verschillende problemen, waaronder het vanzelf uitschakelen van de PS4. Ondanks de sterke link, zouden veel mensen niet vertellen over het onophoudelijke afsluiten van de PS4 met CMOS-gegevens. We raden aan deze opnieuw te plaatsen of te vervangen.

Opmerking: omdat bij deze procedure de gadget moet worden gedemonteerd, moet u voorzichtig te werk gaan.

1. Schakel de PlayStation 4 uit en haal de PS4 uit het stopcontact.

2. Zoek de CMOS-batterij op het moederbord door de PS4-behuizing te openen.

Opmerking: de batterij is een CR2032-batterij ter grootte van een muntstuk.

3. Verwijder met een kleine platte schroevendraaier de pin die de batterij op zijn plaats houdt. Verwijder voorzichtig de CMOS-batterij.

4. Plaats na een paar minuten de CMOS-batterij terug.

5. Sluit de PS4 aan op een stopcontact, zet de schakelaar aan en wacht 5-10 minuten voordat je hem aanzet.

Methode 5: Schakel over naar kabelinternet

Er is vastgesteld dat wifi-modules stroomschommelingen veroorzaken in consoles en laptops, waardoor het probleem met de PS4 steeds wordt uitgeschakeld.

1. Aan de achterkant van je PS4 bevindt zich mogelijk een kabelstopcontact. Maak in plaats daarvan verbinding met internet via een kabel.

2. Als je geen kabelinternet hebt, kun je een LAN-verbinding gebruiken om je router aan je PS4 te koppelen.

3. Vermijd het gebruik van de Wi-Fi-verbinding als de PS4 is verbonden met het LAN-internet.

Methode 6: Statisch IP-adres gebruiken

Wanneer u uw router opnieuw opstart, geeft uw ISP u een nieuw adres en verandert het dynamische IP-adres. Een IP-adres dat niet in de loop van de tijd verandert, staat bekend als een statisch IP-adres. Statische IP-adressen zijn betrouwbaarder als het gaat om internetconnectiviteit. Als uw IP-adresinstellingen automatisch aangeven, gebruikt u vermoedelijk een dynamisch IP-adres. Volg de onderstaande stappen om het statische IP-adres op je PS4 in te stellen:

1. Ga naar Instellingen.

2. Selecteer de optie Netwerk in het menu.

3. Selecteer de optie Verbindingsstatus bekijken in het menu. Noteer vanaf hier het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway.

4. Ga terug naar het menu Netwerk en selecteer de optie Internetverbinding instellen.

5. Kies bij Hoe wil je verbinding maken met het netwerk? het verbindingstype dat je al gebruikt om je PS4 te bedienen:

  • Wifi gebruiken
  • Gebruik een LAN-kabel

6. Selecteer bij Hoe wilt u de verbinding instellen? de optie Aangepast.

7. Selecteer onder IP-adresinstellingen de optie Handmatig.

8. Voer nu de eerste vier cijfers van uw IP-adres in zoals het is. Voer vervolgens een willekeurig getal tussen 2 en 255 in voor het laatste cijfer.

Opmerking: u moet niet dezelfde IP-adrescijfers invoeren die u eerder hebt genoteerd.

9. Voer vervolgens hetzelfde subnetmasker en de standaardgateway-cijfers in die u in stap 3 hebt genoteerd.

10. Voer 8.8.8.8 in het veld Primaire DNS in om verbinding te maken met de openbare DNS-server van Google.

11. Voer 8.8.4.4 in het veld Secundaire DNS in en selecteer de optie Volgende.

12. Selecteer Automatisch voor MTU-instellingen zoals weergegeven.

13. Selecteer onder Proxyserver de optie Niet gebruiken.

14. Selecteer in het bijgewerkte scherm Internet-instellingen de optie Internetverbinding testen.

15. Op het scherm Verbindingstest voltooid krijgt u informatie over de download- en uploadverbindingssnelheden.

Controleer of het probleem met het uitschakelen van de PS4 is opgelost of niet en u krijgt de minimaal vereiste snelheden.

Methode 7: PS4-systeemsoftware bijwerken in veilige modus

Als het geen hardwareprobleem is, is het vrijwel zeker het gevolg van een slechte update. In de veilige modus kun je de systeemsoftware upgraden om het probleem met de PS4 als volgt op te lossen:

1. Maak op een geformatteerde USB-drive een PS4 map in FAT32-indeling.

2. Maak vervolgens een UPDATE-map in de PS4-map.

3. Download de nieuwste PS4-update van de officiële Playstation-website en sla deze op in de map UPDATE.

4. Nadat je de PS4 volledig hebt uitgeschakeld, sluit je de USB-drive aan op een van de naar voren gerichte USB-poorten.

5. Om naar de veilige modus te gaan, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt. Het gaat uit na een paar keer knipperen.

6. Houd nogmaals de aan/uit-knop ingedrukt en laat deze los nadat u de tweede pieptoon hebt gehoord. Na een paar seconden start PS4 in de veilige modus.

7. Selecteer vervolgens de optie Systeemsoftware bijwerken als derde in de lijst.

8. Selecteer ten slotte de optie Bijwerken vanaf USB-opslagapparaat en druk op OK.

Methode 8: PS4-database opnieuw opbouwen in veilige modus

De PS4-database is mogelijk beschadigd, waardoor de PS4 problemen blijft uitschakelen.

1. Om naar de veilige modus te gaan, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt. Het gaat uit na een paar keer knipperen.

2. Houd nu nogmaals de aan/uit-knop ingedrukt en laat deze los nadat u de tweede pieptoon hebt gehoord. Na een paar seconden start PS4 in de veilige modus.

3. Sluit je DualShock 4-controller met een USB-kabel aan op je PS4-systeem en druk op de PS4-knop op je Dual Shock 4-controller.

4. Druk op je controller op de X-knop.

5. Selecteer vervolgens de optie Database opnieuw opbouwen die hieronder is gemarkeerd.

6. Wacht tot de procedure is voltooid en je PS4 zal meteen opstarten.

7. Maak verbinding met wifi, log in op PlayStation Network en geniet van gamen!

Methode 9: PlayStation 4 resetten

Gegevens op de PS4 kunnen om verschillende redenen corrupt raken, waardoor de PS4 zonder waarschuwing wordt uitgeschakeld. De corrupte gegevens onderscheiden zich van de corruptie van de PS4-database. Dit laatste kan eenvoudig worden opgelost door de PS4-database opnieuw te laden, zoals uitgelegd in de vorige methode. De enige manier om dit probleem te verhelpen, is door de PS4 volledig opnieuw in te stellen en opnieuw te beginnen met de systeemsoftware.

Opmerking: bij dit proces wordt de harde schijf schoongeveegd en wordt het systeem teruggebracht in de staat waarin het zich bevond toen u het voor het eerst installeerde.

1. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt. Het gaat uit na een paar keer knipperen.

2. Houd nu nogmaals de aan/uit-knop ingedrukt en laat deze los nadat u de tweede pieptoon hebt gehoord. Na een paar seconden start PS4 in de veilige modus.

3. Selecteer de optie PS4 initialiseren (systeemsoftware opnieuw installeren) gemarkeerd weergegeven.

4. Volg de instructies op het scherm om de PS4 succesvol te resetten.

Methode 10: Neem contact op met Sony-ondersteuning

Als geen van deze suggesties werkt voor de PS4, blijft het probleem uitschakelen, moet uw systeem mogelijk worden gerepareerd. Neem contact op met Sony Playstation Support voor aanvullende hulp om de reparatieprocedure te starten.

***

We hopen dat je deze informatie nuttig vond en dat je het probleem met de PS4 hebt kunnen oplossen. Laat ons weten welke techniek voor jou het meest voordelig was. Gebruik het onderstaande formulier als u vragen of suggesties heeft.

  Hoe te repareren dat CBS All Access niet werkt op Amazon Firestick

gerelateerde berichten