15 Gids met beste praktijken voor DevOps-beveiliging

Volgens onderzoek van Verizon, bijna 58% van de bedrijven vorig jaar het slachtoffer waren van een datalek, en van hen was 41% het gevolg van softwarekwetsbaarheden. Door dergelijke schendingen kunnen organisaties miljoenen dollars en zelfs hun marktreputatie verliezen.

Maar er is veel gemoderniseerd in methodologieën voor applicatieontwikkeling. Tegenwoordig volgen organisaties DevOps-principes en -tools om een ​​applicatie of software te ontwikkelen. In de DevOps-aanpak wordt de complete applicatie niet in één keer opgeleverd, maar iteratief ontwikkeld en opgeleverd. En in sommige gevallen vinden er ook dagelijks releases plaats. Maar het vinden van beveiligingsproblemen in de dagelijkse releases is geen gemakkelijke taak. En daarom is beveiliging een van de meest kritische factoren in het DevOps-proces.

Elk team dat werkt aan de ontwikkeling van applicaties, zoals ontwikkeling, testen, operaties en productie, is verantwoordelijk voor het nemen van de nodige beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de applicatie geen kwetsbaarheden heeft, wat kan leiden tot een inbreuk op de beveiliging. In dit artikel zal ik het hebben over de best practices van DevOps Security om applicaties veilig te ontwikkelen en te implementeren.

DevSecOps-model implementeren

DevSecOps is een andere trending term in het DevOps-domein. Het is de fundamentele beveiligingspraktijk bij echtscheiding die elke IT-organisatie is gaan toepassen. Zoals de naam al doet vermoeden, is het de combinatie van ontwikkeling, beveiliging en operaties.

DevSecOps is een methode voor het gebruik van beveiligingstools in de DevOps-levenscyclus. Dus vanaf het begin van de ontwikkeling van applicaties moet beveiliging er een onderdeel van zijn. Door het DevOps-proces met beveiliging te integreren, kunnen organisaties veilige applicaties bouwen zonder kwetsbaarheden. Deze methodologie helpt ook bij het verwijderen van de silo’s tussen de ontwikkelingsactiviteiten en beveiligingsteams in een organisatie.

Hieronder staan ​​enkele fundamentele praktijken die u in het DevSecOps-model moet implementeren:

  • Gebruik beveiligingstools zoals Snyk, Checkmarx in de ontwikkelingsintegratiepijplijn.
  • Alle geautomatiseerde tests moeten worden geëvalueerd door beveiligingsexperts.
  • Ontwikkelings- en beveiligingsteams moeten samenwerken om dreigingsmodellen te creëren.
  • De beveiligingseisen moeten een hoge prioriteit hebben in de product backlog.
  • Al het beveiligingsbeleid van infrastructuur moet worden beoordeeld voordat het wordt geïmplementeerd.
  Hoe maak je een back-up van je Oculus-games en -instellingen en verplaats je de installatie naar een nieuwe locatie?

Bekijk de code in kleiner formaat

U moet de code in een kleiner formaat bekijken. Bekijk nooit enorme code, en je bekijkt niet de hele applicatie in één keer, dat zou een vergissing zijn. Bekijk de codes in stukjes en beetjes, zodat je ze goed kunt bekijken.

Wijzigingsbeheerproces implementeren

U dient een change management proces te implementeren.

Nu, als en wanneer er wijzigingen optreden in de toepassing die zich al in de implementatiefase bevindt, wilt u niet dat ontwikkelaars er code aan blijven toevoegen of functies toevoegen of verwijderen. Daarom is het enige dat u in dit stadium kan helpen, het implementeren van het wijzigingsbeheerproces.

Dus elke wijziging die in de applicatie moet worden aangebracht, moet het wijzigingsbeheerproces doorlopen. Zodra het is goedgekeurd, moet de ontwikkelaar een wijziging kunnen aanbrengen.

Blijf toepassingen in productie evalueren

Vaak vergeten organisaties beveiliging wanneer een applicatie live in productie is.

U dient de aanvraag voortdurend te beoordelen. U moet de code blijven beoordelen en periodieke beveiligingstests uitvoeren om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe beveiligingslekken zijn geïntroduceerd.

U kunt gebruikmaken van continue beveiligingssoftware zoals: invicti, waarschijnlijken Indringer.

Train het ontwikkelingsteam over beveiliging

Wat betreft de beveiligingsrichtlijnen, moet u het ontwikkelteam ook trainen in best practices op het gebied van beveiliging.

Dus als bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkelaar zich bij het team heeft gevoegd en hij of zij niet weet van SQL-injectie, moet u ervoor zorgen dat de ontwikkelaar weet wat SQL-injectie is, wat het doet en wat voor soort schade het kan veroorzaken. aanleiding geven tot de aanvraag. Misschien wilt u niet ingaan op de technische details hiervan. Toch moet u ervoor zorgen dat het ontwikkelteam wordt bijgewerkt met de nieuwe richtlijnen voor beveiligingsnormen en best practices op algemeen niveau.

Er zijn tal van webbeveiligingscursussen om te leren.

Beveiligingsprocessen ontwikkelen en implementeren

Beveiliging zelf kan niet zonder processen, u moet specifieke beveiligingsprocessen in uw organisatie hebben en deze vervolgens implementeren.

En na de implementatie zouden er mogelijkheden zijn dat je de processen zou moeten herzien omdat bepaalde zaken niet werkten zoals verwacht of het proces te ingewikkeld was. Er kan een reden zijn, dus u zou deze beveiligingsprocessen moeten wijzigen.

  Analoge, monochrome, drievoudige en viervoudige kleurenschema's maken

Maar wat er ook wordt gedaan, u moet ervoor zorgen dat na de implementatie de beveiligingsprocessen worden bewaakt en gecontroleerd.

Beveiligingsbeheer implementeren en afdwingen

Het implementeren en afdwingen van governancebeleid in de organisatie moet erg belangrijk zijn als u de beste beveiligingspraktijken van DevOps wilt implementeren. U moet dit governancebeleid maken, dat moet worden gevolgd door alle teams die werken aan de ontwikkeling van de applicatie, zoals ontwikkeling, beveiliging, operaties, enz.

Elke medewerker moet dit beleid duidelijk begrijpen, dus dit beleid moet zeer transparant zijn. U moet controleren of de medewerkers van uw organisatie zich houden aan het governancebeleid.

Veilige coderingsnormen

Ontwikkelaars concentreren zich voornamelijk op het bouwen van de functionaliteiten van de applicatie en missen de beveiligingsparameters, omdat dit niet hun prioriteit is. Maar met de toenemende cyberbedreigingen van tegenwoordig, moet u ervoor zorgen dat uw ontwikkelteam op de hoogte is van de beste beveiligingspraktijken tijdens het coderen voor de toepassing.

Ze moeten op de hoogte zijn van de beveiligingshulpmiddelen die hen kunnen helpen de kwetsbaarheden in hun code te identificeren tijdens het ontwikkelen ervan, zodat de ontwikkelaars de code onmiddellijk kunnen wijzigen en de kwetsbaarheden kunnen verhelpen.

U moet beveiligingsautomatiseringstools gaan gebruiken in de DevOps-processen om handmatig werk te voorkomen.

Breng de automatiseringstools in beeld zodat je niet alleen het testen met de automatiseringstools kunt doen, maar ook herhaalbare tests tegen een applicatie kunt bouwen. Met geautomatiseerde tools voor code-analyse, geheimbeheer, configuratiebeheer, kwetsbaarheidsbeheer, enz. ontwikkelt u met gemak veilige producten.

Implementeer kwetsbaarheidsbeoordeling

U moet een kwetsbaarheidsbeoordeling implementeren om de kwetsbaarheden van de toepassing te identificeren en deze te verwijderen voordat ze in de productieomgeving worden geïmplementeerd.

Dit moet regelmatig worden gedaan, en welke mazen in de beveiliging er ook worden gevonden, het ontwikkelteam moet aan hun code werken om ze te repareren. Er zijn meerdere tools voor het scannen en beheren van kwetsbaarheden beschikbaar die u kunt gebruiken om de zwakke punten van de applicatie te identificeren.

Configuratiebeheer implementeren

U moet ook configuratiebeheer implementeren.

Het verandermanagementproces, dat ik eerder heb behandeld, maakt ook deel uit van configuratiebeheer. U moet er dus voor zorgen met welke configuratie u te maken heeft, welke wijzigingen er in de toepassing plaatsvinden, wie deze autoriseert en goedkeurt. Dit alles valt onder configuratiebeheer.

  Zoeken en overschakelen naar een geopend tabblad met een spraakopdracht [Chrome]

Model met minste privileges implementeren

In de best practices voor DevOps-beveiliging is een van de kritische vuistregels het gebruik van het model met de minste bevoegdheden. Geef nooit meer privileges aan iemand dan nodig is.

Als een ontwikkelaar bijvoorbeeld geen ROOT- of Admin-toegang nodig heeft, kunt u normale gebruikerstoegang toewijzen zodat ze aan de benodigde applicatiemodules kunnen werken.

Het DevOps-netwerk scheiden

U moet netwerksegmentatie toepassen in de organisatie.

De bedrijfsmiddelen van de organisatie, zoals applicaties, servers, opslag, enz., mogen niet op hetzelfde netwerk draaien, wat leidt tot een single point of failure-probleem. Als een hacker het netwerk van uw organisatie kan binnendringen, kan de hacker de controle over alle bedrijfsmiddelen van de organisatie overnemen. Dus voor elke logische eenheid zou je een apart netwerk moeten hebben.

Zo moeten de ontwikkelomgeving en de productieomgeving op verschillende netwerken draaien, geïsoleerd van elkaar.

U kunt ook gebruikmaken van Zero-Trust-netwerkoplossingen.

Wachtwoordbeheer gebruiken

Bewaar geen inloggegevens in Excel. Gebruik in plaats daarvan een gecentraliseerde wachtwoordbeheerder.

In geen geval mogen individuele wachtwoorden tussen gebruikers worden gedeeld. Het is het beste om de inloggegevens op een veilige en gecentraliseerde locatie op te slaan waar alleen het benodigde team met toegang tot API-aanroepen kan doen en die inloggegevens kan gebruiken.

Audit en beoordeling implementeren

Je moet ook continu auditing en review implementeren. Er moeten regelmatig audits plaatsvinden van de code van de applicatie en de omgeving van de beveiligingsprocessen en de gegevens die deze verzamelt.

Conclusie

Dit zijn enkele essentiële best practices voor DevOps-beveiliging die een organisatie moet volgen om veilige applicaties en software te bouwen. Het implementeren van beveiligingspraktijken met het DevOps-proces zal een organisatie miljoenen besparen. Begin dus met het implementeren van de beveiligingspraktijken die in dit artikel worden genoemd voor veilige en snellere releases van de applicatie.

gerelateerde berichten