9 Toepassingen van Blockchain in de gezondheidszorg

Blockchain-toepassingen in de gezondheidszorg helpen de patiëntresultaten te verbeteren door efficiëntere processen, effectiever onderzoek en robuustere gegevensbeveiliging.

Patiëntgeschiedenis en andere medische gegevens zijn gevoelige informatie die veilig moet worden bewaard. De gezondheidszorg is echter het slachtoffer geworden van ernstige datalekken, die hebben geleid tot de diefstal van relevante informatie, waaronder bankgegevens of gezondheids- en genomische testgegevens.

Deze problemen hebben de gezondheidssector veel gekost, met als gevolg een gebrek aan vertrouwen, rechtszaken, inefficiënte praktijken en stijgende ziekenhuisbeheerskosten door de jaren heen.

Deze uitdagingen benadrukten de behoefte aan uitstekende vaardigheid en modernisering binnen de gezondheidszorg om artsen, patiënten en aanverwante zorgverleners in staat te stellen relevante informatie snel en veilig te delen.

Blockchain, de technologie die in 2008 in de schijnwerpers kwam als openbaar transactieboek voor de cryptocurrency bitcoin, heeft mensen in de loop van de tijd bewust gemaakt van de vele andere voordelen en toepassingen ervan in verschillende sectoren.

Dit artikel legt uit hoe de gedecentraliseerde, onomkoopbare en transparante aard van blockchain wordt gebruikt om patiëntgegevens en verschillende toepassingen in de gezondheidszorg te beveiligen.

Wat is Blockchain-technologie?

Blockchain is een digitale database die is verdeeld over verschillende neuzen van een netwerk van computers die worden gebruikt om informatie op te slaan. De informatie wordt verzameld in groepen die blokken worden genoemd en de gegevensketen die ze vormen wordt een blockchain genoemd.

De informatie die wordt bijgehouden met behulp van deze archiveringstechnologie wordt niet opgeslagen in een enkele gecentraliseerde database. Maar in plaats daarvan is het gedecentraliseerd, wat betekent dat het verspreid is over een enorm netwerk of zelfs geografisch gebied.

Dit maakt het zeer veilig en voor niemand mogelijk om gegevens in het systeem te vervalsen of te wijzigen. Het belangrijkste voordeel van blockchain-technologie is dat digitale informatie veilig wordt opgeslagen, zodat deze niet kan worden gehackt, gewijzigd, verwijderd of gecompromitteerd.

De gezondheidszorg is getuige geweest van een grote revolutie sinds de introductie van deze technische gegevensoplossing in de digitale gezondheidszorg.

Met de wereldwijde uitgaven aan blockchain die in 2024 naar schatting 19 miljard dollar zullen bedragen, is het geen wonder dat termen als blockchain in de gezondheidszorg, cryptomedische en blockchains in de gezondheidszorg toenemen.

Hoe wordt Blockchain gebruikt in de gezondheidszorg?

Zorgverleners kunnen blockchain-netwerken gebruiken om patiëntgegevens te bewaren en uit te wisselen tussen ziekenhuizen, apotheken, diagnostische laboratoria en artsen.

Bij correct gebruik kunnen gezondheidswerkers ernstige of gevaarlijke fouten in realtime opsporen, waardoor de prestaties, transparantie en veiligheid van het delen van medische gegevens tussen dienstverleners worden verbeterd.

Enkele specifieke toepassingen zijn:

Naadloos schakelen van patiënten tussen aanbieders: Patiëntinformatie en andere gezondheidsgegevens die op de blockchain zijn opgeslagen, kunnen eenvoudig worden gedeeld met andere organisaties met behulp van deelbare privésleutels.

Snellere, goedkopere en betere patiëntenzorg: Zorgverleners kunnen één enkel systeem creëren waarin ze voortdurend medische dossiers kunnen opslaan, bijwerken en delen om sneller en veiliger opvragen mogelijk te maken, terwijl miscommunicatie en ontelbare fouten tussen professionals die dezelfde patiënt behandelen worden vermeden.

Interoperabele elektronische medische dossiers: serviceproviders kunnen blockchain gebruiken om een ​​enkele transactielaag te creëren waarmee ze gegevens kunnen indienen en delen met behulp van een enkel beveiligd systeem. Ze zouden ook versleutelde koppelingen kunnen ontwikkelen voor het opslaan van informatie, zoals radiografische beelden.

Het belang van blockchains in de gezondheidszorg

Investeren in blockchain-applicaties voor de gezondheidszorg blijft een fantastisch idee, aangezien alle betrokken spelers er op de een of andere manier baat bij hebben.

Aangezien op blockchain gebaseerde oplossingen gebruikmaken van veilige versleutelingstechnieken die de integriteit van bedrijfs- en individuele informatie beschermen door middel van slimme contracten of tokenisatie, behoren de tastbare voordelen voor belanghebbenden.

Voordelen voor zorginstellingen

Zorgorganisaties zullen blockchain op meerdere gebieden nuttig vinden. Blockchain zal de medische dossiers van patiënten beveiligen in elektronische medische dossiers (EPD’s) in gedecentraliseerde systemen die niet kunnen worden gehackt of waarmee niet kan worden geknoeid.

  Een aangepaste sneltoets maken in MS Word 2016

Ziekenhuizen zullen ook sneller beslissingen nemen over behandelingen, aangezien al hun patiëntgegevens beschikbaar zullen zijn in één enkel systeem dat 24/7 open is. Gemakkelijk toegankelijke gegevens via blockchain zullen ook de uitgifte van medische referenties van werknemers versnellen. Hieronder vindt u enkele voordelen:

#1. Voordelen voor patiënten

Patiënten waarderen de veiligheid van hun gevoelige medische gegevens, en blockchain geeft hen het eigendom van hun medische dossiers. Als gevolg hiervan moet iedereen die geïnteresseerd is in toegang tot de gegevens van een patiënt zijn toestemming krijgen.

Blockchain biedt hulpmiddelen zoals consensusmechanismen, wat betekent dat niemand anders dan de patiënt eigenaar is van hun informatie.

Blockchain-enabled gegevensbeveiliging is ook van toepassing op draagbare apparaten waarmee patiënten op een veilige manier informatie doorgeven aan medisch personeel. Patiënten kunnen ook deelnemen aan medisch onderzoek en geld verdienen met hun ervaring door middel van tokenisatie.

#2. Voordelen voor farmaceutische producten

Naarmate het medisch onderzoek zich uitbreidt, stelt blockchain farmaceutische bedrijven in staat om meer patiënten aan te trekken om deel te nemen aan klinische proeven voor nieuwe medicijnen.

Het onveranderlijke karakter van Blockchain stelt deelnemers in staat om op een betrouwbare en verifieerbare manier informatie over medicijnen en soortgelijke proeven te delen. Bovendien stelt blockchain fabrikanten in staat om namaakgeneesmiddelen moeiteloos op te sporen.

#3. Voordelen voor verzekeringsmaatschappijen

Blockchain-technologie maakt een snellere gegevensoverdracht tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars mogelijk, wat betekent dat patiënten sneller bevestigingen kunnen ontvangen.

Het belangrijkste is dat verzekeringsmaatschappijen slimme contracten kunnen implementeren die de veiligheid en het gemak van de gegevens die ze gebruiken garanderen.

Blockchain-toepassingen in de gezondheidszorg

De beste manier waarop blockchain de geneeskunde helpt, is door de belangrijkste risico’s in de gezondheidszorg te verslaan door de cyberbeveiliging te verbeteren en de transparantie te vergroten.

Deze technologie helpt operaties te versnellen door de meeste ervan te automatiseren, waardoor kosten worden bespaard voor patiënten en zorgverleners.

Laten we nu wat dieper ingaan op enkele toepassingen die helpen de medische dienstverlening te verbeteren.

Beheer van patiëntgegevens

Het beheer van medische patiëntgegevens is het meest kritische use case-voorbeeld van blockchain-technologie. Iedereen die een ziekenhuis bezoekt, moet er zeker van zijn dat de informatie die hij overhandigt, zoals creditcardgegevens of burgerservicenummer, beveiligd is.

Een zorgverlener die blockchain-encryptie gebruikt, is de enige garantie dat hackers geen toegang krijgen tot dergelijke relevante persoonlijke gegevens.

Op blockchain gebaseerde gezondheidszorgsystemen zijn ook veilige opslagplaatsen voor persoonlijke gezondheidsgegevens, waaronder intieme details van het leven van patiënten die niet open mogen staan ​​voor nieuwsgierige blikken, behalve die van een arts.

De technologie biedt artsen een veilige omgeving waar elektronische medische dossiers kunnen worden verzameld met behulp van IoT-apparaten en veilig kunnen worden overgedragen via apparaten die blockchain-compatibel zijn. Het belangrijkste is dat patiënten kunnen beslissen wie, naast hun arts, toegang heeft tot hun medische gegevens.

Beveiliging van medische gegevens

Farmaceutische bedrijven investeren veel tijd en financiële middelen in onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen. De meesten hebben echter geen veilige manier om hun medicijnformules en handelsgeheimen achter slot en grendel te bewaren.

Er zijn veel gevallen waarin dergelijke online winkels met waardevolle gegevens worden gelekt naar concurrenten, en de bedrijven verliezen snel een aanzienlijk deel van hun marktaandeel.

Blockchain stelt organisaties in staat om encryptie te gebruiken om hun medische gegevens op een onleesbare manier op verschillende apparaten op te slaan.

Dit zorgt ervoor dat geen enkele onbevoegde persoon toegang heeft tot de informatie of dat geen enkele partij eenzijdig kan besluiten om informatie via verschillende kanalen te decoderen, te wijzigen of over te dragen.

Verbetering van de communicatie tussen zorgverleners en patiënten

Blockchain-technologie biedt een gedecentraliseerde oplossing door ervoor te zorgen dat patiëntinformatie wordt opgeslagen in een database verspreid over een netwerk van knooppunten.

Dit betekent dat elke keer dat de gegevens door één knooppunt worden bijgewerkt, de informatie over het hele netwerk wordt bijgewerkt, waardoor het proces wordt vereenvoudigd waardoor bijgewerkte informatie wordt gedeeld tussen artsen en andere zorgverleners.

Alle patiëntinformatie die op een blockchain is opgeslagen, blijft up-to-date, legitiem, verifieerbaar en voorzien van een tijdstempel. Als gevolg hiervan kunnen zorgaanbieders snel en eenvoudig de beschikbare informatie bekijken en ernaar handelen, vooral wanneer het gaat om medische noodgevallen.

Bovendien zullen clinici het gemakkelijker vinden om diagnoses te stellen en sneller geïndividualiseerde behandelprogramma’s op te stellen.

  Vind films op genre, thema, plaats, periode en meer

Genomische gegevensbescherming

Naarmate meer bedrijven zich aansluiten bij het leveren van DNA-sequencing aan individuen, is de diefstal van genomische gegevens een brandend probleem geworden omdat het een onderdeel wordt van de routinematige klinische praktijk.

Belanghebbenden kunnen zichzelf het risico besparen door blockchain-technologie te gebruiken om een ​​kritieke barrière te creëren die hen helpt een oplossing te vinden voor gegevensintegriteit en eigendom.

Om uitdagingen te overwinnen die gepaard gaan met het online opslaan van enorme hoeveelheden gegevens, ontwikkelen beoefenaars particuliere blockchain-netwerken, specifiek voor het opslaan van genomische varianten en referentie-uitgelijnde gegevens in de keten.

Dergelijke blockchains hebben mogelijk ook de mogelijkheid om database-indexering aan te bieden met behulp van add-on-tools die snelle toegang en gegevensanalyse mogelijk maken.

Bovendien stelt blockchain beoefenaars in staat geld te verdienen met hun gegevens via een online marktplaats voor wetenschappers die op zoek zijn naar genomische gegevens voor onderzoeksdoeleinden, terwijl de afwezigheid van tussenpersonen grotere winsten betekent.

Slimme contracten voor verzekeringen en schikkingen in de toeleveringsketen

Fabrikanten van medische hulpmiddelen, farmaceutische bedrijven, verzekeraars en andere groothandelaren in de gezondheidszorg gebruiken op blockchain gebaseerde systemen.

Deze systemen stellen consumenten in staat om de identiteit van organisaties, contracten en traktaattransactiedetails voor hun goederen, diensten en betalingsgegevens te authenticeren voor afwikkeling.

Deze vorm van supply chain management stelt handelspartners en verzekeraars van zorgaanbieders in staat om volledig te opereren op gedigitaliseerde en geautomatiseerde contractvoorwaarden.

In plaats van dat elke speler zijn geïndividualiseerde papieren contracten presenteert, kunnen spelers uit de industrie nu de tijd die wordt besteed aan het oplossen van geschillen over terugvorderingsclaims voor medische benodigdheden en apparatuur verminderen door slimme contracten te gebruiken.

De gedigitaliseerde slimme contracten zijn ontworpen met codes binnen de blockchain met specifieke voorwaarden die moeten worden bereikt, en zodra dat gebeurt, worden de contracten automatisch geïmplementeerd.

Controle op zorgtransacties

Afhankelijk van hun locatie behandelen ziekenhuizen en gespecialiseerde klinieken 24/7 tal van overmakingen en claims van patiënten, naast het verzenden van interne verzoeken om achterstallige patiëntenbetalingen.

In het verleden opende dit een sluis voor allerlei soorten onheil door malafide stafmedewerkers en hoogopgeleide hackers wanneer ze toegang hadden tot dit soort gegevens.

Het gebruik van blockchain-technologie kan de meeste van deze processen stroomlijnen om afwijzingen van claims te minimaliseren en betalingsproblemen te verminderen.

Aangezien alle updates in de database in real-time zichtbaar zijn in het hele netwerk van gebruikers, inclusief alle belanghebbenden, worden foutieve invoer die zou kunnen leiden tot onderbetalingen onmiddellijk gemeld, wat betekent dat er geen ruimte is voor menselijke fouten of tijdvertragingen.

Beheer van vervalsingen in de toeleveringsketen van medicijnen

Geschat wordt dat ten minste 10% van alle medicijnen in de wereldwijde toeleveringsketen vervalsingen zijn, wat de drugsmarkt jaarlijks tot 200 miljard dollar kost. Dit is een zorgwekkende trend voor geneesmiddelenfabrikanten, vooral voor patiënten die niet de juiste medicijnen krijgen om mogelijk levensbedreigende aandoeningen te behandelen.

Het implementeren van blockchain in de toeleveringsketen van medicijnen zorgt ervoor dat alle transacties voorzien zijn van een tijdstempel en onveranderlijk zijn. Dit maakt het gemakkelijk om frauduleuze drugs en drugstransacties op te sporen en te identificeren voordat ze de consument bereiken.

Blockchain kan ook worden gebruikt om de traceerbaarheid van geneesmiddelen te implementeren in termen van voorraadbeheer en de levenscyclus van geneesmiddelen om ervoor te zorgen dat verlopen geneesmiddelen onmiddellijk uit de schappen worden gehaald.

Medische referenties bijhouden

Patiënten over de hele wereld moeten erop kunnen vertrouwen dat de arts die hen behandelt echt gekwalificeerd is, dat hun geloofsbrieven verifieerbaar zijn, waar ze in het verleden hebben gewerkt en wat hun ervaringsniveau is.

Het verifiëren van medische referenties is een van de use cases van blockchain in de gezondheidszorg. Deze technologie kan alle informatie van zorgverleners in één database opslaan.

Bovendien zal de blockchain helpen bij het verifiëren van de authenticiteit van deze inloggegevens. Bovendien hebben instellingen die medisch personeel van elk niveau inhuren een onfeilbare methode nodig om alle referenties van sollicitanten zonder buitensporige bureaucratie te controleren.

Net zoals blockchain wordt gebruikt om de herkomst van medische goederen en apparatuur te volgen, is het handig bij het volgen van de kwalificatie en ervaring van artsen.

Vertrouwde zorgorganisaties en medische instellingen moeten kunnen inloggen op een speciale blockchain en de inloggegevens van hun medewerkers kunnen verifiëren. Dit zal op zijn beurt helpen om het proces van het inhuren van gezondheidswerkers te stroomlijnen, aangezien hun referenties met één klik op de knop kunnen worden bevestigd.

  Een aangepast kleurenthema voor Firefox maken

Integratie met draagbare IoT-apparaten

Een van de meest opmerkelijke mogelijkheden van blockchain-innovaties is hoe het kan worden gebruikt met draagbare Internet of Things (IoT)-apparaten. Het zorgt voor een betere monitoring van medische dossiers door zowel patiënten als artsen.

Blockchain kan een gemakkelijk geverifieerd, veilig platform bieden voor het integreren van gegevens in wearables zoals fitness-, gezondheids- of activiteitentrackers.

De artsen kunnen, net als de patiënten, toegang krijgen tot deze beveiligde, regelmatig bijgewerkte gegevens die het gemakkelijker maken om de veranderingen of de voortgang van de patiënt te volgen.

De ontwikkeling van blockchain-apps voor de gezondheidszorg zou dus bovenaan moeten staan, aangezien het gebruik van draagbare apparaten voortdurend toeneemt.

Uitdagingen bij het implementeren van Blockchain in de gezondheidszorg

Met al zijn beloften en potentieel ten goede, staat blockchain in de gezondheidszorg nog in de kinderschoenen en het toepassen van de technologie staat nog voor een aantal uitdagingen. Tot de meest prominente behoren de volgende:

#1. Gebrek aan technische kennis

Het is een publiek geheim dat de meeste zorgverleners nog blockchain-specifieke software en hardware moeten aanschaffen. Toch zijn de meeste gebruikers nog niet bekend met de werking en werking van de technologie.

De meeste mensen associëren blockchain nog steeds voornamelijk met cryptocurrencies, en als gevolg daarvan zijn sommigen nog steeds sceptisch over de toepassing ervan in hun vakgebied.

Om instellingen te laten profiteren van de voordelen van blockchain in de gezondheidszorg, moeten dienstverleners deze technologieën weloverwogen verwerven en hun werknemers trainen in de implementatie ervan.

Bovendien moeten degenen die blockchain in de gezondheidszorg implementeren, nieuwe manieren bedenken om veranderingen door te voeren zonder extra werk op de schouders te leggen van reeds overbelaste gezondheidswerkers.

#2. Onwil om papierloze methoden te gebruiken

De meeste doktoren en clinici raakten zo gewend aan papieren dossiers dat ze er nog steeds de voorkeur aan geven dat hun medische dossiers worden bewaard met behulp van de oude archiveringssystemen. Medicijnwinkels en patiënten die niet beter weten, eisen nog steeds papierwerken voor hun handige doeleinden.

Artsen moeten worden voorgelicht over het gebruik van blockchain, met name de voordelen ervan bij het automatiseren van dossiers en het potentieel voor samenwerking met andere artsen en dienstverleners.

Alle organisaties die betrokken zijn bij medisch onderzoek en patiëntenzorg moeten aan boord worden gebracht en bereid zijn om over te nemen wat de nieuwe technologie vereist.

Het belangrijkste is dat ontwikkelaars een manier moeten creëren waarop blockchain grote gegevensbestanden zoals CAT-scans en MRI-afbeeldingen in één enkele transactie kan ondersteunen. Zorgorganisaties moeten ook gecodeerde bibliotheken en backend-depository’s ontwikkelen om grote bestanden te huisvesten.

#3. Gebrek aan overheidsparticipatie

Ziekenhuizen die eigendom zijn van de overheid vormen de meerderheid, maar overheden zijn nog steeds afstandelijk bij het toepassen van nieuwe technologieën.

Er is angst voor het onbekende, aangezien de aard van de decentralisatie van blockchain betekent dat geen derde partij of centrale autoriteit beslissingen zal nemen.

Aangezien het zich nog in een embryonaal stadium bevindt, zou het gebrek aan standaardisatie binnen de industrie een uitdaging kunnen vormen voor de acceptatie ervan, waardoor de mogelijkheden om de volledige capaciteit te benutten worden verminderd.

Opmerking van de auteur

We zijn er alleen in geslaagd om aan de oppervlakte te komen door een paar use-cases van blockchain in de gezondheidszorg te benadrukken, en de technologie heeft nog veel meer potentieel.

Ondanks de opkomende problemen rond blockchain-technologie, wegen de voordelen veel zwaarder dan de uitdagingen. Zorgaanbieders doen er goed aan de implementatie ervan te overwegen, aangezien het de enige haalbare manier is om de huidige problemen met gegevensbeveiliging op te lossen en de kwaliteit van medische zorg en onderzoek te verbeteren.

Het gebruik van blockchain in de gezondheidszorg en het gebruik van de toepassingen ervan zal naar verwachting de medische praktijk naar een hoger niveau tillen en de patiëntresultaten op de lange termijn verbeteren.

Vervolgens kunt u de beste CRM-oplossingen voor de gezondheidszorg bekijken.

gerelateerde berichten