Afbeeldingen verplaatsen in Microsoft Word

U kunt een afbeelding invoegen in een Microsoft Word-document. U kunt in feite zoveel afbeeldingen invoegen, bewerken en opmaken als u wilt. De app heeft tal van hulpmiddelen voor het opmaken van het document, maar u zult merken dat afbeeldingen vaak problemen veroorzaken. Wanneer u een afbeelding verplaatst, verstoort dit over het algemeen het formaat en de plaatsing van al het andere in het document.

Afbeeldingen verplaatsen in Microsoft Word

Het verplaatsen van afbeeldingen in Microsoft Word is lastig. Als u niet weet welke opmaak op de afbeelding is toegepast, kunt u deze niet verplaatsen zonder de opmaak van de rest van het document te verstoren.

Afbeeldingslay-outs in Microsoft Word

De lay-out van een afbeelding bepaalt hoe de afbeelding eruitziet ten opzichte van tekst. De verschillende lay-outs voor een afbeelding zijn:

In lijn met tekst: De afbeelding verschijnt op een eigen regel naast tekst. Als de afbeelding groot is, dwz dat de hoogte groter is dan de lijnhoogte, wordt de volgende lijn naar beneden geduwd om zich aan te passen.

  Alternatieve tekst toevoegen aan een object in PowerPoint

Met tekstterugloop – Verplaatsen met tekst: de afbeelding verschijnt in het midden van de tekst, dwz de tekst past zich rond de afbeelding aan in plaats van er een eigen regel aan te geven. Als de hoogte van de afbeelding de lijnhoogte overschrijdt, zal de volgende lijn ernaast verschijnen en zal de afbeelding de volgende lijn niet naar beneden duwen om zijn eigen hoogte aan te passen. Als het is ingesteld op Verplaatsen met tekst, zal de afbeelding automatisch zijn positie aanpassen wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, bijvoorbeeld als u een nieuwe regel voor de afbeelding toevoegt, wordt deze naar beneden verplaatst.

Met tekstterugloop – Positie op de pagina fixeren: de afbeelding verschijnt in het midden van de tekst. Als de afbeelding hoger is dan de regelhoogte, verschijnt de tekst eromheen in plaats van naar de volgende regel te worden geduwd om plaats te bieden aan de afbeelding. Als u de afbeelding op een vaste positie op de pagina zet, zal het toevoegen of verwijderen van de tekst de afbeelding niet omhoog of omlaag duwen. In plaats daarvan blijft het waar u het hebt geplaatst en wordt alleen de tekst verplaatst.

  Hoe u gratis beltonen rechtstreeks op uw iPhone kunt maken

Opties voor tekstterugloop

Er zijn extra opties voor tekstterugloop waartoe u toegang hebt. Hiermee kunt u kiezen hoe tekst wordt weergegeven rond een afbeelding die is ingesteld om rond te lopen.

Selecteer een afbeelding in het document.
Klik op de inpaktool.
Klik op Meer bekijken.
Ga in het geopende venster naar het tabblad Tekstterugloop.
Voor de opties Vierkant, Strak, Doorlopend kunt u kiezen aan welke kant van de afbeelding de tekst wordt weergegeven.
Bij de optie Achter tekst zal de tekst over de afbeelding heen ‘schrijven’.
Bij de optie Voor tekst zal de tekst ‘achter’ de afbeelding schrijven.

Afbeeldingen verplaatsen in Microsoft Word

Afbeeldingen in Microsoft Word kunnen worden verplaatst door ze te slepen en neer te zetten. De sleutel is om de juiste lay-out ervoor in te stellen. Volg deze stappen om de lay-out te wijzigen en vervolgens een afbeelding te verplaatsen.

Open een Microsoft Word-document.
Klik op de regel waaraan u een afbeelding wilt toevoegen.
Ga naar Invoegen>Afbeelding.
Selecteer een afbeelding en voeg deze toe aan het document.
Formaat wijzigen/bijsnijden/bewerken van de afbeelding.
Klik op de afbeelding zodat deze is geselecteerd.
Klik op het lay-outpictogram of ga naar het tabblad Afbeeldingsopmaak op het lint.
Selecteer een lay-out of tekstterugloopoptie.
Klik op de afbeelding en sleep deze naar de plek waar u hem wilt hebben.
De afbeelding wordt verplaatst. De tekst zal zich eromheen aanpassen.

  Aangepaste penseelformaten krijgen in MS Paint?

Conclusie

Als, wanneer u een afbeelding verplaatst, dit de opmaak van al het andere in een document verstoort, is de lay-out voor de afbeelding ingesteld op In lijn met tekst. Om te voorkomen dat de afbeelding de opmaak verstoort, kiest u de lay-out Tekstomloop. U kunt dan de afbeelding verplaatsen zonder de andere elementen van het document te verstoren. U kunt nog steeds problemen hebben met tabellen, aangezien de tafelhoogte zal veranderen om de afbeelding te accommoderen, maar om dat te omzeilen, moet u de eigenschappen van de tabel wijzigen.