Berichten, kanalen, video en bestanden vastzetten

Een Microsoft Teams-team kan het behoorlijk druk hebben; er worden veel kanalen, berichten, berichten en bestanden gedeeld en hoe meer leden er in een team zitten, hoe drukker het wordt. De app heeft veel geweldige manieren om alles te organiseren, maar op een gegeven moment kunnen belangrijke gesprekken over bestanden verloren gaan of over het hoofd worden gezien.

Microsoft Teams: items vastzetten

Microsoft Teams heeft een optie om verschillende items in hun respectievelijke feeds vast te zetten; bestanden kunnen worden vastgemaakt aan de bovenkant van het tabblad Bestanden in een kanaal, berichten kunnen worden vastgezet in een kanaal en video’s kunnen worden vastgezet in een videogesprek.

  De enquêtetools van Microsoft Teams gebruiken

1. Microsoft Teams: bericht vastzetten

Een bericht kan worden vastgezet op het kanaal waarin het is gedeeld, maar er lijkt een beperking te zijn waarbij een bericht niet door iemand anders dan een teambeheerder of -eigenaar aan het algemene kanaal van een team kan worden vastgezet.

Open Microsoft Teams.
Ga naar het team en kanaal waaraan je een bericht wilt vastzetten.
Zoek het bericht en klik rechtsboven op de knop met meer opties.
Selecteer Vastzetten.
Het bericht wordt bovenaan vastgezet. Het bericht is vastgezet voor iedereen in het kanaal

2. Microsoft Teams: pinkanaal

Een vastgezet kanaal is gemakkelijker te vinden. Het zal bovenaan verschijnen, ongeacht de alfabetische volgorde.

Open Microsoft Teams.
Ga naar het team en kanaal dat je wilt vastzetten.
Klik op de knop meer opties en selecteer Pin.
Het kanaal wordt vastgezet.

  E-mails controleren op toegankelijkheid in Outlook

3. Microsoft Teams: video vastzetten

Tijdens een vergadering kan een video worden vastgezet. De vastgezette video wordt alleen vastgezet voor de gebruiker die deze vastmaakt. Alle andere deelnemers aan de vergadering kunnen elke andere video naar keuze vastzetten.

Neem deel aan een vergadering in Microsoft Teams.
Klik op de knop meer opties onder aan een video.
Selecteer Pin in het menu.

4. Microsoft Teams: bestanden vastzetten

Bestanden kunnen worden vastgemaakt aan de bovenkant van het tabblad Bestanden. Het tabblad Bestanden is specifiek voor het kanaal waartoe het behoort, dus voor elk kanaal en voor elk tabblad Bestanden kunt u een andere set bestanden en mappen aan elk tabblad vastmaken.

Open Microsoft Teams.
Ga naar het team en kanaal waarin je een bestand of map wilt vastzetten.
Ga naar het tabblad Bestanden.
Klik op de knop meer opties naast een item.
Selecteer Vastzetten naar boven.
Het bestand of de map wordt bovenaan vastgemaakt.

  Dempen Zoom-vergaderingsdeelnemers, audio en microfoon

Conclusie

Door items vast te zetten, zijn ze gemakkelijker te vinden. Deze items worden ook veel vaker geopend door nieuwe leden. Als je een belangrijk bestand of bericht hebt dat alle team- of kanaalleden moeten lezen, is het een goed idee om ze vast te zetten.