Een introductie tot SAFe voor beginners

Voor grootschalige projecten in de softwareontwikkelingsindustrie is SAFe of het Scaled Agile Framework de perfecte keuze voor de teams.

Samenwerking is de sleutel tot innovatie geworden in de steeds groter wordende technische industrie. De introductie van de Agile-methode heeft de manier waarop deze industrie werkt opnieuw vormgegeven om maximale efficiëntie en productiviteit te bereiken.

Tegenwoordig kiezen veel ondernemingen voor SAFe, een betere manier om Agile-methodologie effectief te implementeren. Laten we diep duiken om alle basisprincipes van SAFe te kennen en te implementeren.

Wat is SAFe-implementatie?

Het SAFe of het Scaled Agile Framework is een verzameling organisatie- en workflowpraktijken waarmee u Agile-methodologie kunt implementeren op een bedrijfsopstelling. Het SAFe-raamwerk wordt geleverd met gestructureerde begeleiding over de rollen en verantwoordelijkheden van alle teamleden, samen met manieren om de taken te plannen en te beheren en de waarden te handhaven.

SAFe-methodologie bevordert samenwerking, afstemming en levering in verschillende agile teams.

Het is gebaseerd op drie kennissegmenten:

 • Agile softwareontwikkeling
 • Lean productontwikkeling
 • Systeemdenken

SAFe biedt een gestructureerde methode om de agile methode op te schalen en gelijke tred te houden met de groei van het bedrijf. Voordat u doorgaat met het implementeren van SAFe, zijn hier enkele factoren die u moet begrijpen:

 • Ontdek de reden waarom uw bedrijf deze methodiek nodig heeft. De implementatie ervan kan een langdurig proces zijn en u moet de voor- en nadelen ervan begrijpen voordat u ervoor kiest.
 • Alle teamleden, inclusief de leidinggevenden, managers en leiders, hebben adequate training nodig over workflow en praktijken voor SAFe-implementatie.
 • Het kan nodig zijn om sommige organisatiestructuren te veranderen, terwijl u in lijn blijft met de bedrijfswaarden.
 • Elk lid van het Agile-team moet zijn kennis en ervaring van de training toepassen om strategieën te ontwikkelen.

Voordelen van SAFe-implementatie

Verbeterde time-to-market

Het grootste voordeel van het toepassen van SAFe is een snellere time-to-market. Als je cross-functionele Agile-teams op één lijn brengt rond waarde, kunnen ze sneller voldoen aan de eisen van de klant. Door gebruik te maken van het SAFe-framework kunnen ondernemingen snellere beslissingen nemen, activiteiten stroomlijnen en gefocust blijven op de klanten.

Productiviteitsboost

Teams die SAFe implementeren, merken een significante boost in de algehele meetbare productiviteit. Doordat de teams effectiever kunnen communiceren, kunnen ze onnodig werk overslaan, vertragingen voorkomen en continu verbeteren wat ze ontwerpen en ontwikkelen.

Betere kwaliteit

Ingebouwde kwaliteit van de producten is een kernwaarde van SAFe. Het richt zich op het belang van het integreren van kwaliteit, ongeacht in welke stap van de ontwikkelingslevenscyclus u zich bevindt. Zo zorgt SAFe ervoor dat kwaliteit geen last-minute focus wordt, maar de verantwoordelijkheid van iedereen.

Meer medewerkersbetrokkenheid

Naarmate je een betere werkmethode implementeert, raken de medewerkers meer betrokken bij hun werk en zijn ze tegelijkertijd gelukkiger. Met het SAFe-raamwerk kunnen bedrijven werknemers autonomie, expertise en doelgerichtheid bieden. Bovendien zijn bedrijven die SAFe implementeren uitgerust met tools om de medewerkers tevreden te maken en burn-out te minimaliseren.

  8 btw-API's voor validaties in het VK, de EU en wereldwijd

Niveaus van SAFe

Teamniveau

Op dit niveau gaat de standaard agile teamstructuur door die scrumprocessen toepast. Hier zijn de belangrijkste spelers de scrummaster, de product owner en het relevante team voor het project. Het team moet hun taken in kleine batches voltooien, iteraties genaamd. Na elke levering evalueert het team de resultaten en herhaalt het om eventuele problemen op te lossen.

Programmaniveau

Op dit niveau werken alle teamleden en belanghebbenden aan een missie voor systeemontwikkeling. Elke partij heeft een waardevolle rol te spelen en deelt de verantwoordelijkheid om het project te voltooien met de stroom van waarde en maximale middelenoptimalisatie.

Portefeuilleniveau

Dit SAFe-niveau bestaat uit principes, conventies en rollen die nodig zijn om de systemen en oplossingen te beheren die een bedrijf nodig heeft om zijn doelstellingen en doelen te bereiken. Vandaar dat de programmaportfolio, het management, de Enterprise Architect en de Epic Owners de onderdelen van dit niveau zijn.

Belangrijkste dingen om te weten over SAFe-implementatie

Vier configuraties van SAFe

 • Essentiële SAFe: The Thing punt van implementatie doet de kritische elementen.
 • Portfolio SAFe: deze configuratie stemt de uitvoering van de portfolio af op de bedrijfswaarden.
 • Grote oplossing SAFe: het wordt gebruikt voor de ontwikkeling van grote en complexe oplossingen.
 • Volledige SAFe: dit is de meest uitgebreide versie van SAFe die het beheer van grote geïntegreerde oplossingen ondersteunt.

SAFe-principes

Deze principes zijn essentieel om de uitvoerende beslissingen te implementeren en de mindset van de leden van het lean-agile team te beïnvloeden.

 • economische visie
 • Systeemdenken
 • Producten bouwen met geïntegreerde leercycli
 • Meerdere ontwerpopties behouden
 • Taken in uitvoering visualiseren
 • Cadans implementeren en synchroniseren
 • Creëer mijlpalen op feitelijke evaluatie
 • Verklein de batchgrootte en controleer de lengte van de wachtrij
 • Decentralisatie van besluitvorming
 • De constante motivatie van de medewerkers

SAFe-waarden

SAFe staat op vier kernwaarden die alle teambeslissingen begeleiden en zorgen voor een succesvolle SAFe-implementatie.

 • Afstemming: De hele organisatie zit op één lijn over de bestemming en het werkproces.
 • Ingebouwde kwaliteit: elk onderdeel van het product dat u ontwikkelt, moet van de hoogste kwaliteit zijn.
 • Transparantie: de workflows moeten open en transparant zijn voor een betere productiviteit en probleemoplossing.
 • Uitvoering van het programma: De werkende applicatie is het belangrijkste en de indicator van productiviteit.

Op rollen gebaseerde training

Als u op zoek bent naar een succesvolle transformatie naar een SAFe-omgeving, is training de sleutel daarvoor. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat alle teamleden een geschikte omgeving krijgen waar mensen kunnen leren en nieuwe ideeën kunnen ontdekken.

Training moet hen ook inzicht geven in de impact van veranderingen in hun werkomgeving. Er zijn verschillende basis- en geavanceerde rolgebaseerde trainingen beschikbaar voor Agile-teams.

Implementatie roadmap

Als een bedrijf een Lean-Agile technologieonderneming wil worden, moet het een aantal substantiële veranderingen doorvoeren. Na de implementatie-roadmap kan een bedrijf gemakkelijk zijn reis vervolgen om de SAFe-methodologie te adopteren.

Stappenplan voor SAFe-implementatie

Om SAFe in uw organisatie te implementeren, moet u deze stappen uitvoeren als onderdeel van uw roadmap:

Het drempelpunt bereiken

Het doel van de SAFe-implementatieroadmap is om een ​​verandering in de werkcultuur van een team te brengen om aan agile projecten te werken. Hoewel dit een uitdaging kan zijn, moeten organisaties ervoor kiezen gezien de winstgevendheid ervan. De eerste stap naar het starten van SAFe-implementatie is het bereiken van de drempel wanneer het hele personeelsbestand collectief gemotiveerd raakt om hun doel te bereiken.

  Aangepaste kopstijlen maken in MS Word

Kweek agenten

De volgende fase van de roadmap is om een ​​groep medewerkers te hebben die gaan werken als strategische change agents. Deze mensen spelen een cruciale rol in het transformatieproces en motiveren zo anderen om in lijn met de roadmap te werken. Ze moeten zich echter goed bewust zijn van de balans tussen voorspelbaarheid en zakelijke wendbaarheid, naast dat ze uitgerust zijn om de nodige transformatie te bewerkstelligen.

Training aanbieden aan belanghebbenden

Terwijl je het hele personeelsbestand moet opleiden, hebben de leidinggevenden hier speciale aandacht voor nodig. Hun opleiding moet hen bekwaam genoeg maken om de inzetprocedure te beheren en eventuele knelpunten weg te werken.

Ook moet elke stagiair een Lean-Agile-perspectief ontwikkelen om een ​​passend onderdeel te zijn van de transformatie van de werkplek en tegelijkertijd innovatief en flexibel te zijn tijdens het project.

Identificeer USP of waarde

Op dit punt moet het executive team zich concentreren op functionele bedrijfsprocessen en hun ondersteunende structuren. De focus ligt ook op de inzet met impact op de operatie. Degenen die werken aan het leveren van marktstrategieën moeten ART – Agile-Release Training – duidelijk begrijpen. Zo kunnen ze een primair beheersysteem creëren dat geleidelijk aan op de behoeften van de gebruikers aansluit.

Bouw een masterplan voor Lean-Agile Management

Stel een team samen met de verplichting om de SAFe Lean-Agile methodiek te implementeren. Dit team begeleidt de transformatie van waarden en attitudes naar een Lean-Agile cultuur en faciliteert tegelijkertijd het hele proces.

Implementatieplan

De uitvoering van deze acties moet in deze stap worden uitgevoerd. Om dit te doen, begint u met de identificatie van de eerste processtroom en eerste ART. Daarnaast is het tijd om te komen tot een integrale strategie om de implementatie een haalbare vorm te geven. Bedrijven moeten in dit stadium ook nieuwe vaardigheden en gegevens verzamelen.

ART-lancering voorbereiden

De uitvoering van ART dient te gebeuren volgens een strikte routine. Categoriseer de teamgenoten als mensen met en zonder training. In dit stadium moet ook de bestaande achterstand worden geïdentificeerd. Na voldoende voorbereiding moeten organisaties individuen toewijzen en organiseren in SAFe-projecten om het proces te verbeteren.

Train teams en lanceer ART

Wanneer de voorbereiding voor de lancering is voltooid, controleert u de competentie van het team dat ART zal opleveren. Na een training van een week kunnen bedrijven starten met de initiële PI-strategie.

Coach KUNST Uitvoering

Deze fase is volledig gericht op de actie en Agile-teams hebben mogelijk hulp nodig van de SAFe-consultant om de waardelevering aan de klant te garanderen. ART-managers moeten zich concentreren op de continue ontwikkelingscyclus.

Lanceer meer KUNST

Op dit moment moeten andere ART’s worden ingezet voor specifieke waardestromen. De toegewezen teams moeten elke bestaande planning uitvoeren voor een effectieve transformatie. Door SAFe-implementatie wordt prestatievisualisatie eenvoudiger omdat alle ART’s en obstakels worden weergegeven.

Portefeuille uitbreiden

Tegen die tijd zouden de organisaties SAFe in hun werkplek moeten hebben geïntegreerd. Om tot een volwaardige agile roadmap te komen, dient echter uitgebreid onderzoek te worden gedaan naar bepaalde organisatorische standaardtechnieken.

Om deze reden moet er feedback zijn van de teamgenoten die eventuele toekomstige obstakels en een geleidelijke implementatie van de methodologie in het hele bedrijf kan verminderen.

Versnellen

Aangezien dit de laatste stap van de roadmap is, moeten organisaties controleren of alle voorgaande stappen met succes zijn geïmplementeerd. Controleer of de werkcultuur is getransformeerd of dat de teams dezelfde ijver en opwinding hebben die ze hadden voordat ze aan het proces begonnen.

  Herinner je je BBS'en nog? Hier leest u hoe u er vandaag een kunt bezoeken

Voor al deze zaken kunnen bedrijven KPI’s opstellen om de prestaties bij te houden. Deze zullen nuttig zijn voor regelmatige optimalisatie en continue verbetering.

Essentiële elementen van SAFe

Bedrijven die SAFe succesvol willen implementeren, moeten over deze essentiële elementen beschikken:

Echte Agile Teams en Training

Het is onmogelijk om de SAFe-methodologie te implementeren tenzij je cross-functionele Agile-teams hebt die in iteraties werken. Ze moeten zelforganiserend zijn en ingebouwde standaardpraktijken kunnen toepassen. Ze moeten ook voldoende worden opgeleid om de nieuwe verantwoordelijkheden te beheren.

DevOps en releasebaarheid

Voor SAFe-implementatie moeten organisaties de DevOps-aanpak hebben om de kloof tussen de ontwikkelings- en operationele teams met betrekking tot werkcultuur, automatisering, meting, lean flow en herstel te verkleinen. De teams moeten ook een klantgerichte benadering hanteren bij het vrijgeven van producten op aanvraag, om gelijke tred te houden met de markt.

Lean Agile-principes

Alle mensen die bij deze implementatie betrokken zijn, moeten op de hoogte zijn van de SAFe lean Agile-principes en deze gebruiken in hun projecten. Deze principes omvatten het organiseren van de workflow rond waarden, een economisch perspectief innemen, het ontwikkelen van producten met snelle leercycli, mijlpalen op basis van objectieve evaluatie en het decentraliseren van besluitvorming.

PI-planning

Het verwijst naar het plannen van evenementen wanneer iedereen die aan ART werkt, samenkomt om de volgende programma-increment (PI) te plannen. Een PI duurt 8-12 weken en wordt van tevoren ingepland. De teams bepalen de taken die ze tijdens PI kunnen uitvoeren en bepalen vooraf het doel, zodat alle groepen weten wat ze moeten doen.

IP-iteratie

De IP (innovatie en planning) iteratie is de eindsprint van een programmacyclus. Het speelt een belangrijke rol bij innovatie en PI-voltooiing. Het geeft de productmanagers de kans om PI-taken uit te voeren en plannen te maken voor de volgende terwijl ze de prioriteiten stellen.

Cadans en synchronisatie

Cadans betekent het plaatsvinden van gebeurtenissen in een stabiel en voorspelbaar ritme, zodat bedrijven PI-planning en systeemdemo’s kunnen plannen. Aan de andere kant betekent synchronisatie dat tegelijkertijd meerdere gebeurtenissen over een hele ART in de programma-increment (PI) worden vervangen. Beide zijn essentiële onderdelen van het SAFe-raamwerk.

Systeemdemo

Een werkende softwareapplicatie is de enige manier om teamvoortgang te meten in een Agile omgeving. Bedrijven moeten de voortgang beoordelen naarmate de productontwikkelingscyclus vordert. Daarvoor moeten ze de taken van alle teams integreren en de softwaredemonstratie na elke iteratie controleren.

Opsommen

Het is misschien tijd om de SAFe-methodologie te implementeren als je een groeiend Agile-team hebt. Nu u de basis van Scaled Agile Framework kent, kunt u dat naadloos in uw organisatie opnemen.

Dit artikel bevat ook een gedetailleerde roadmap waarmee het implementatieproces eenvoudiger wordt als u geïnteresseerd bent in andere Agile-frameworks.

gerelateerde berichten