Fix foutcode 0xc7700112 in Windows 10

Als een gebruikelijke methode om de problemen en fouten op Windows-pc’s op te lossen, wordt aanbevolen om het besturingssysteem bij te werken. Sommige berichten, zoals foutcode 0xc7700112, treden echter op terwijl het updateproces enkele problemen vertoont. Nu is de foutmelding die overeenkomt met deze ironie fout 0xc7700112. Zoals eerder vermeld, gebeurt dit wanneer er enkele storingen of onderbrekingen zijn in het updateproces. Het artikel is het antwoord op de vraag die nu misschien is opgedoken, namelijk hoe u foutcode 0xc7700112 kunt oplossen.

Foutcode 0xc7700112 repareren in Windows 10

De foutcode treedt meestal op wanneer u een van de onderstaande bewerkingen probeert uit te voeren.

  • Het besturingssysteem van de pc handmatig of met behulp van een installatiemedium upgraden van Windows 7, Windows 8 of 8.1 naar Windows 10 of 11.
  • Voer de probleemoplosser voor Windows-updates of de Windows-updateassistent op uw pc uit om het probleem op te lossen.

De oorzaken van de foutcode op uw pc worden hier vermeld.

  • Botsing van twee upgrades- Als er twee bewerkingen op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u probeert de pc te upgraden, kan deze fout optreden. Als de automatische upgrade bijvoorbeeld in strijd is met de handmatige upgrade-installatie met behulp van het media-apparaat, kan deze fout optreden.

  • Verouderde apparaatstuurprogramma’s- De stuurprogramma’s op uw apparaat, zoals het grafische stuurprogramma, zijn mogelijk verouderd of beschadigd en er kan foutcode 0xc7700112 optreden.

  • Malwarebestanden- Als de systeembestanden op uw pc beschadigd zijn, kunt u deze fout ervaren.

  • Verouderd Windows-besturingssysteem – Een andere veelvoorkomende reden voor de foutcode is het verouderde besturingssysteem dat niet wordt ondersteund door de geüpgradede pc.

  • Verweesde installatievermeldingen – Het update- of upgradeproces kan worden stopgezet en de installatievermeldingen van het onvolledige proces kunnen de fout veroorzaken.

Methode 1: Basismethoden voor probleemoplossing

Als een methodische benadering is de eerste methode om de hier gegeven basismethoden voor probleemoplossing uit te proberen.

1A. Koppel hardwareapparaten los

Als u hardwareapparaten zoals het toetsenbord, de muis, de printer, enz. hebt aangesloten, probeert u deze los te koppelen van de poorten en probeert u vervolgens uw pc bij te werken. Dit zou de processen die op de achtergrond worden uitgevoerd verminderen en u kunt de fout eenvoudig oplossen.

1B. Systeembestanden herstellen

Soms kunnen de bestanden op uw pc worden aangevallen door malware en kunnen de systeembestanden beschadigd zijn. In dergelijke gevallen kunt u de pc scannen op met virus geïnfecteerde bestanden en deze wissen. Volg de instructies in onze handleiding voor het repareren van systeembestanden op uw pc met behulp van de hier verstrekte link om fout 0xc7700112 in op te lossen Windows 10.

1C. Voer de probleemoplosser voor Windows Update uit

Omdat de foutcode verband houdt met de Windows-update, is een andere methode om deze te verhelpen het uitvoeren van de probleemoplosser voor Windows Update. Om foutcode 0xc7700112 op te lossen, kunt u de gids gebruiken om de methode te leren om de probleemoplosser voor Windows-updates uit te voeren met behulp van de hier gegeven link.

1D. Schakel antivirussoftware van derden uit (indien van toepassing)

Als u antivirussoftware van derden gebruikt, kunt u deze foutcode tegenkomen. Software zoals Norton is naar verluidt een belangrijke oorzaak van de fout. U kunt de antivirussoftware tijdelijk uitschakelen met behulp van de instructies in de handleiding die hier wordt gegeven.

1E. Apparaatstuurprogramma’s bijwerken

Zoals vermeld als oorzaak, kan het verouderde apparaatstuurprogramma op uw pc een belangrijke reden voor de fout zijn. Om dit op te lossen, kunt u proberen onze gids te volgen om apparaatstuurprogramma’s op Windows 10 bij te werken.

1F. Windows bijwerken

Als laatste methode voor het oplossen van problemen kunt u proberen het Windows-besturingssysteem op uw pc bij te werken naar de nieuwste versie nadat het upgradeproces is voltooid. Volg de instructies in de gids die hier wordt gegeven om de methode te kennen om de nieuwste updates van Windows 10 op uw pc te downloaden en te installeren.

Methode 2: Voer schoon opstarten uit

Als laatste redmiddel om de foutcode op te lossen, voert u een schone start uit op uw pc om alle storingen in het besturingssysteem te verhelpen. Volg de instructies in de gids die hier wordt gegeven om de methode te leren om uw pc schoon op te starten om de fout op te lossen.

Methode 3: Windows Update-componenten opnieuw instellen

Aangezien de foutcode voornamelijk optreedt als gevolg van het upgradeproces, kunt u proberen de Windows-updatecomponenten te repareren. Lees de handleiding over het resetten van de componenten met behulp van de hier gegeven link en volg de instructies om foutcode 0xc7700112 op te lossen.

Methode 4: Apps van derden verwijderen

Soms kunnen de apps van derden op uw pc conflicteren met de basisprocessen van het Windows-besturingssysteem. Om de foutcode te herstellen, kunt u proberen die apps van uw pc te verwijderen via het Configuratiescherm.

1. Druk op de Windows-toets, typ Configuratiescherm en klik op Openen.

2. Stel de View by > Category in, klik in de categorie Programma’s op de optie Een programma verwijderen.

3. Selecteer de app van derden in de lijst en klik op de knop Verwijderen in de balk bovenaan.

4. Verwijder nu de app volgens de eventuele instructies.

Methode 5: Wis de tijdelijke map van Microsoft

Als er veel bestanden in de map Microsoft Temp op uw pc staan, kunt u deze fout tegenkomen. Door de bestanden in de map te wissen, kunt u foutcode 0xc7700112 oplossen.

1. Druk op de Windows+ R-toetsen om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.

2. Typ C:$Windows.~BT en klik op OK om de map te openen.

3. Druk tegelijkertijd op de toetsen Ctrl + A om alle bestanden te selecteren, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer de optie Verwijderen.

4. Als u in het UAC-venster daarom wordt gevraagd, klikt u op de knop Ja om de selectie te bevestigen.

Methode 6: Verweesde Windows Setup-vermeldingen verwijderen

De foutcode treedt voornamelijk op als de vermeldingen van het Windows-upgradeproces in het midden worden gestopt. U kunt de stappen in deze methode volgen om alle vermeldingen van de verweesde Windows-installatie te wissen om deze foutcode 0xc7700112 op te lossen.

1. Druk op de Windows-toets, typ Opdrachtprompt en klik op Uitvoeren als beheerder.

2. Druk op de knop Ja in het promptvenster Gebruikersaccountbeheer om beheerdersrechten aan de app te verlenen.

3. Typ de opdracht bcdedit /enum all en druk op Enter om de invoer van de verweesde Windows-setup te bekijken.

4. Voer de volgende opdracht uit om de beschikbare gegevens in een tekstbestand te verzamelen.

bcdedit /enum all > D:bcd.txt

Opmerking: hier, D: het bestand bcd.text wordt opgeslagen in de D-partitie. Vervang de vermelding als u de gegevens in een andere map met een andere naam wilt opslaan.

5. Typ de volgende opdracht en druk op Enter om de specifieke identificatie te verwijderen.

bcdedit /delete <identifier>

Opmerking 1: In plaats van de , moet je op de Ctrl+V-toetsen drukken om de identifier die je hebt gekopieerd te plakken.

Opmerking 2: U kunt de opdracht bcdedit /enum all > D:bcdConfig.txt typen om alle vermeldingen op te slaan in het bestand bcdConfig.txt op de lokale schijf (D:)-schijf. Dit bestand kan worden gebruikt voor referentiedoeleinden.

Methode 7: Windows Media Creation Tool gebruiken

Aangezien de foutcode voornamelijk optreedt als gevolg van het upgraden van het Windows-besturingssysteem, kunt u proberen het besturingssysteem handmatig te upgraden met behulp van het media-installatie-apparaat. U kunt de instructies in de hier gegeven gids volgen om te weten hoe u Windows 10-installatiemedia kunt maken met het hulpprogramma voor het maken van media op uw pc.

***

Het artikel bespreekt de antwoorden op de vraag hoe u foutcode 0xc7700112 kunt oplossen. Vermeld de methode die effectief was bij het oplossen van fout 0xc7700112. Gebruik ook de opmerkingen hieronder om ons te helpen uw suggesties en vragen te verdienen.

  Hoe u Wi-Fi kunt plannen om automatisch in te schakelen nadat u het hebt uitgeschakeld in Windows 10

gerelateerde berichten