Gegevens zoeken in Google Spreadsheets met VERT.ZOEKEN

VERT.ZOEKEN is een van de meest onbegrepen functies in Google Spreadsheets. Hiermee kunt u twee sets gegevens in uw spreadsheet doorzoeken en aan elkaar koppelen met één zoekwaarde. Hier leest u hoe u het kunt gebruiken.

In tegenstelling tot Microsoft Excel is er geen wizard VERT.ZOEKEN om u te helpen in Google Spreadsheets, dus u moet de formule handmatig typen.

Hoe VERT.ZOEKEN werkt in Google Spreadsheets

VERT.ZOEKEN klinkt misschien verwarrend, maar het is vrij eenvoudig als je eenmaal begrijpt hoe het werkt. Een formule die de functie VERT.ZOEKEN gebruikt, heeft vier argumenten.

De eerste is de zoeksleutelwaarde die u zoekt, en de tweede is het celbereik dat u zoekt (bijvoorbeeld A1 tot D10). Het derde argument is het kolomindexnummer uit uw bereik dat moet worden doorzocht, waarbij de eerste kolom in uw bereik nummer 1 is, de volgende nummer 2, enzovoort.

Het vierde argument is of de zoekkolom is gesorteerd of niet.

Het laatste argument is alleen belangrijk als u op zoek bent naar de dichtstbijzijnde overeenkomst met uw zoeksleutelwaarde. Als u liever exacte overeenkomsten met uw zoeksleutel retourneert, stelt u dit argument in op FALSE.

Hier is een voorbeeld van hoe u VERT.ZOEKEN kunt gebruiken. Een bedrijfsspreadsheet kan twee bladen hebben: een met een lijst met producten (elk met een ID-nummer en prijs) en een tweede met een lijst met bestellingen.

  5 webcamtesttools om je camera te controleren

U kunt het ID-nummer gebruiken als uw VERT.ZOEKEN-zoekwaarde om snel de prijs voor elk product te vinden.

Een ding om op te merken is dat VERT.ZOEKEN niet kan zoeken in gegevens links van het kolomindexnummer. In de meeste gevallen moet u ofwel de gegevens in kolommen links van uw zoeksleutel negeren of uw zoeksleutelgegevens in de eerste kolom plaatsen.

VERT.ZOEKEN gebruiken op een enkel blad

Laten we voor dit voorbeeld zeggen dat u twee tabellen met gegevens op één blad hebt staan. De eerste tabel is een lijst met namen, ID-nummers en verjaardagen van werknemers.

In een tweede tabel kunt u VERT.ZOEKEN gebruiken om te zoeken naar gegevens die een van de criteria uit de eerste tabel gebruiken (naam, ID-nummer of verjaardag). In dit voorbeeld gebruiken we VERT.ZOEKEN om de verjaardag op te geven voor een specifiek werknemers-ID-nummer.

De juiste VERT.ZOEKEN-formule hiervoor is =VERT.ZOEKEN(F4, A3:D9, 4, ONWAAR).

Om dit op te splitsen, gebruikt VERT.ZOEKEN de F4-celwaarde (123) als zoeksleutel en doorzoekt het het celbereik van A3 tot D9. Het retourneert gegevens uit kolom nummer 4 in dit bereik (kolom D, “Verjaardag”), en omdat we een exacte overeenkomst willen, is het laatste argument ONWAAR.

In dit geval retourneert VERT.ZOEKEN voor ID-nummer 123 een geboortedatum van 19/12/1971 (met de DD/MM/YY-notatie). We breiden dit voorbeeld verder uit door een kolom toe te voegen aan tabel B voor achternamen, waardoor het de verjaardagsdata koppelt aan echte personen.

Dit vereist slechts een eenvoudige wijziging van de formule. In ons voorbeeld zoekt =VLOOKUP(F4, A3:D9, 3, FALSE) in cel H4 naar de achternaam die overeenkomt met ID-nummer 123.

  Waarom laadt mijn iPhone niet op?

In plaats van de geboortedatum terug te sturen, worden de gegevens uit kolom 3 (“Achternaam”) geretourneerd die overeenkomen met de ID-waarde in kolom 1 (“ID”).

VERT.ZOEKEN gebruiken met meerdere bladen

In het bovenstaande voorbeeld werd een set gegevens van een enkel blad gebruikt, maar u kunt ook VERT.ZOEKEN gebruiken om gegevens op meerdere bladen in een spreadsheet te zoeken. In dit voorbeeld staat de informatie uit tabel A nu op een blad met de naam ‘Werknemers’, terwijl tabel B nu op een blad met de naam ‘Verjaardagen’ staat.

In plaats van een typisch celbereik zoals A3:D9 te gebruiken, kunt u op een lege cel klikken en vervolgens typen: =VLOOKUP(A4, Employees!A3:D9, 4, FALSE).

Wanneer u de naam van het blad toevoegt aan het begin van het celbereik (Werknemers!A3:D9), kan de formule VERT.ZOEKEN de gegevens van een afzonderlijk blad gebruiken bij het zoeken.

Jokertekens gebruiken met VERT.ZOEKEN

In onze bovenstaande voorbeelden werden exacte zoeksleutelwaarden gebruikt om overeenkomende gegevens te vinden. Als u geen exacte zoeksleutelwaarde heeft, kunt u ook jokertekens gebruiken, zoals een vraagteken of een asterisk, met VERT.ZOEKEN.

Voor dit voorbeeld gebruiken we dezelfde set gegevens uit onze bovenstaande voorbeelden, maar als we de kolom ‘Voornaam’ naar kolom A verplaatsen, kunnen we een gedeeltelijke voornaam en een asterisk-jokerteken gebruiken om de achternamen van werknemers te doorzoeken.

De VERT.ZOEKEN-formule om naar achternamen te zoeken met een gedeeltelijke voornaam is =VERT.ZOEKEN(B12, A3:D9, 2, ONWAAR); uw zoeksleutelwaarde komt in cel B12.

  Zelfstudie over subnetten, uitgelegd voor iedereen

In het onderstaande voorbeeld komt “Chr*” in cel B12 overeen met de achternaam “Geek” in de voorbeeldopzoektabel.

Zoeken naar de dichtstbijzijnde overeenkomst met VERT.ZOEKEN

U kunt het laatste argument van een VERT.ZOEKEN-formule gebruiken om te zoeken naar een exacte of dichtstbijzijnde overeenkomst met uw zoeksleutelwaarde. In onze vorige voorbeelden hebben we naar een exacte overeenkomst gezocht, dus stellen we deze waarde in op FALSE.

Als u de dichtstbijzijnde overeenkomst met een waarde wilt vinden, wijzigt u het laatste argument van VERT.ZOEKEN in TRUE. Aangezien dit argument aangeeft of een bereik is gesorteerd of niet, moet u ervoor zorgen dat uw zoekkolom is gesorteerd vanaf AZ, anders werkt het niet correct.

In onze onderstaande tabel hebben we een lijst met te kopen artikelen (A3 tot B9), samen met artikelnamen en prijzen. Ze zijn gesorteerd op prijs van laag naar hoog. Ons totale budget om aan een enkel item te besteden is $ 17 (cel D4). We hebben een VERT.ZOEKEN-formule gebruikt om het meest betaalbare item op de lijst te vinden.

De juiste VERT.ZOEKEN-formule voor dit voorbeeld is =VERT.ZOEKEN(D4, A4:B9, 2, TRUE). Omdat deze VERT.ZOEKEN-formule is ingesteld om de dichtstbijzijnde overeenkomst te vinden die lager is dan de zoekwaarde zelf, kan deze alleen zoeken naar items die goedkoper zijn dan het ingestelde budget van $ 17.

In dit voorbeeld is het goedkoopste item onder $ 17 de tas, die $ 15 kost, en dat is het item dat de VERT.ZOEKEN-formule als resultaat heeft geretourneerd in D5.

gerelateerde berichten