Herstel de fout “ifconfig-opdracht niet gevonden” in minuten

Omgaan met de fout “ifconfig-opdracht niet gevonden” en op zoek naar een gids die u kan helpen deze op te lossen? Zo ja, dan bent u op de juiste webpagina terechtgekomen.

Alle oude Linux-gebruikers zijn het misschien met me eens als ik zeg dat ifconfig een go-to-commando is om de configuratie van de netwerkinterface te controleren. Dit ifconfig-commando is diep in onze hersenen gegrift vanwege jarenlang herhaald gebruik.

Het zou echter een schok zijn voor Linux-gebruikers als ze probeerden deze opdracht uit te voeren op een van de onlangs uitgebrachte Linux-distributies en een foutmelding kregen met de melding “ifconfig-opdracht niet gevonden”.

Als dat bij u het geval is, bent u op de juiste webpagina beland.

Dit artikel bevat gedetailleerde informatie over deze fout, waarom deze optreedt en, belangrijker nog, hoe u deze kunt oplossen.

Dus, zonder verder oponthoud, laten we aan de slag gaan!

Wat is het ifconfig-commando?

ifconfig is het OG-hulpprogramma voor systeembeheer dat wordt gebruikt om netwerkinterfaces te configureren. ifconfig lijkt veel op ipconfig, een opdracht die wordt gebruikt in Windows-machines waarmee u informatie kunt verzamelen over de configuratie van de netwerkinterface en deze kunt configureren.

ifconfig wordt beschouwd als een van de handigste Linux-netwerktools omdat het gedetailleerde informatie over een netwerkinterfacekaart ophaalt en weergeeft, inclusief IP-adres, MAC-adres, netwerkstatus en meer. Daarnaast kunt u hiermee ook netwerkinterfaces configureren.

Het hulpprogramma ifconfig is echter verouderd vanwege een gebrek aan onderhoud en actieve ontwikkeling, en, belangrijker nog, ten gunste van een betere en krachtigere vervanging, het ip-commando uit het iproute2-pakket. Dit kan de reden zijn waarom wanneer u de ifconfig-opdracht probeert uit te voeren, de foutmelding “ifconfig-opdracht niet gevonden” wordt weergegeven.

Waarom treedt de fout “ifconfig-opdracht niet gevonden” op?

Zoals het foutbericht beschrijft, krijgt u deze fout te zien omdat op uw computer het hulpprogramma ifconfig niet is geïnstalleerd.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende oorzaken die deze fout kunnen veroorzaken:

  Problemen met de hartslagsensor van uw Apple Watch oplossen

#1. Net-tools-pakket ontbreekt

net-tools is een pakket tools met verschillende opdrachtregelprogramma’s, waaronder ifconfig, arp, netstat en route. Deze toolkit is ontwikkeld om Linux-gebruikers in staat te stellen netwerkfunctionaliteiten te configureren. Het pakket heeft echter al tien jaar geen enkele ontwikkeling doorgemaakt en de meeste Linux-distributies hebben het zelfs al afgeschaft.

Als dit pakket niet op uw Linux-machine is geïnstalleerd, is dat de reden waarom u te maken hebt met de fout ifconfig-opdracht niet gevonden.

#2. ifconfig Vervangen door het ip-commando

Zoals eerder vermeld, is het ifconfig-hulpprogramma een onderdeel van het net-tools-pakket. Dit pakket heeft in jaren geen enkele ontwikkeling doorgemaakt en daarom hebben veel Linux-distributies dit pakket afgeschaft en vervangen door een meer geavanceerd en krachtiger iproute2-pakket.

Als dat het geval is, betekent dit ook dat de opdracht ifconfig is vervangen door de opdracht ip.

#3. ifconfig ontbreekt standaard op CentOS/RHEL 7, Fedora 18 en Arch Linux

Aangezien het net-tools-pakket geen enkele actieve ontwikkeling van de Linux-gemeenschap heeft gezien, hebben sommige Linux-distributies besloten om deze hulpprogramma-toolkit te vervangen door het iproute2-pakket. Deze distro’s zijn CentOS/RHEL 7, Fedora 18 en Arch Linux.

Als u deze distro’s gebruikt, kan het feit dat het pakket net-tools niet standaard is geïnstalleerd de reden zijn dat de opdracht ifconfig niet voor u werkt.

#4. Beperkte rechten

Als u uw Linux-machine niet als beheerder gebruikt of geen superuser-privileges heeft, ziet u mogelijk deze ifconfig-opdracht niet gevonden-fout. Dit gebeurt omdat de net-tools toolkit wordt geïnstalleerd in de root en de bestanden worden opgeslagen in /sbin en /usr/sbin.

Sommige distro’s bevatten deze mappen niet voor shell-zoekopdrachten in de PATH-omgeving voor uitvoerbare bestanden. Dit kan het geval zijn als u het net-tools-pakket hebt geïnstalleerd, maar u wordt geconfronteerd met deze fout.

Dit zijn enkele van de redenen waarom u te maken heeft met de ifconfig-opdracht niet gevonden fout.

Manieren om de fout “ifconfig-opdracht niet gevonden” op te lossen

Deze ifconfig-opdracht niet gevonden fout kan behoorlijk frustrerend zijn, omdat het u beperkt in het configureren van uw netwerkinterfaces. Het goede hier is dat deze fout vrij eenvoudig te verhelpen is.

Ik heb hieronder enkele van de beste tijdelijke oplossingen gedeeld die u kunnen helpen deze fout op te lossen –

Installeer nettools

Zoals eerder vermeld, treedt deze fout voornamelijk op wanneer op uw Linux-machine de net-tools toolkit niet is geïnstalleerd. Aangezien het ifconfig-hulpprogramma deel uitmaakt van de net-tools-toolkit, kunt u ifconfig niet alleen installeren. U moet in plaats daarvan de hele net-tools-toolkit installeren.

  Kunt u uw Horizon Gold Card gebruiken bij Walmart?

Gelukkig kunt u de net-tools-toolkit eenvoudig installeren door deze eenvoudige stappen te volgen:

Stap 1: Start Terminal.

Stap 2: Typ de onderstaande gedeelde opdracht en druk op Enter. U wordt gevraagd om uw root-wachtwoord in te voeren om deze opdracht uit te voeren, aangezien deze opdracht wijzigingen op systeemniveau aanbrengt en beschikbare pakketten bijwerkt.

sudo apt-get-update

Stap 3: Daarna moet u het net-tools-pakket installeren. Voer daarvoor de onderstaande opdracht in en druk op Enter.

sudo apt-get install net-tools

Hiermee wordt het net-tools-pakket geïnstalleerd. Controleer na een succesvolle installatie of de fout aanhoudt door de opdracht ifconfig opnieuw uit te voeren. Zo ja, dan kunt u de opdracht gebruiken om uw netwerkinterfaces te beheren.

Merk op dat deze opdrachten niet werken op Linux-distro’s behalve Debian, Ubuntu, Kali en Raspbian.

Dus als u een andere Linux-distro op uw computer gebruikt, kunt u de volgende opdrachten gebruiken:

 • Alpine – apk voegt net-tools toe
 • Arch Linux – pacman -S net-tools
 • CentOS – yum installeer net-tools
 • Fedora – dnf installeer net-tools
 • RedHat – dnf installeer net-tools

Het installeren van de net-tools toolkit op uw Linux-machine lost deze fout grotendeels op. Als de fout zich echter blijft voordoen, zelfs na het installeren van de net-tools toolkit, hebt u mogelijk problemen met PATH-omgevingsvariabelen.

Problemen met PATH-omgevingsvariabelen oplossen

Zoals eerder vermeld, bevatten de meeste distro’s geen mappen waar de ifconfig zich in de PATH-variabele bevindt.

Aangezien deze mappen niet zijn opgenomen in de shell-zoekopdrachten naar uitvoerbare bestanden, wordt de opdracht telkens wanneer u deze opdracht uitvoert niet herkend en wordt de foutmelding ifconfig-opdracht niet gevonden weergegeven.

Om te controleren of de map die het binaire bestand ifconfig bevat, is opgenomen in het PATH, kunt u deze eenvoudige stappen volgen:

Stap 1: Start Terminal.

Stap 2: Typ echo $PATH en druk op Enter. Dit toont u mappen die zijn opgenomen in de PATH-variabele.

Controleer of de map die het binaire bestand ifconfig bevat, wordt weergegeven. Als dat niet het geval is, hebt u drie opties om het probleem met de omgevingsvariabele PATH op te lossen:

De eerste manier waarop u de opdrachtfout ifconfig kunt oplossen, is door de map met het binaire bestand ifconfig toe te voegen aan de variabele PATH.

 • Start Terminal.
 • Typ de onderstaande opdracht en druk op Enter.
export PATH=”/sbin:/usr/sbin:${PATH}”
 • Typ nu de opdracht ifconfig en druk op Enter.
  Hoe woorden in onenigheid te verbieden

De tweede methode omvat het rechtstreeks uitvoeren van de opdracht ifconfig met het volledige pad.

Dit zijn de stappen die moeten worden gevolgd om hetzelfde te doen –

 • Start Terminal.
 • Typ de onderstaande opdracht en druk op Enter.
/usr/sbin/ifconfig

De laatste methode die u kunt volgen om dit probleem met de PATH-variabele op te lossen, is door de opdracht ifconfig uit te voeren met het superuser-privilege. Dit is de eenvoudigste en gemakkelijkste oplossing, maar u moet het root-wachtwoord opgeven.

Voor deze –

 • Start Terminal.
 • Typ de onderstaande opdracht en druk op Enter.
sudo ifconfig command

Dat is het. Dit is hoe u het probleem met de PATH-omgevingsvariabele kunt oplossen om de fout ifconfig-opdracht niet gevonden op te lossen.

Gebruik het ip-commando in plaats van ifconfig

Het ifconfig-hulpprogramma is verouderd en een betere vervanging hiervoor is ongetwijfeld het ip-hulpprogramma uit de iproute2-toolkit. Zelfs enkele van de meest populaire distro’s hebben de toolkit van net-tools al vervangen door iproute2.

iproute2 toolkit vervangt in veel opzichten net-tools. De iproute2-toolkit is bijvoorbeeld veel krachtiger, betrouwbaarder en lichter in vergelijking met net-tools. Daarnaast heeft iproute2 een betere en meer intuïtieve gebruikersinterface dan de net-tools.

Bovenal is de reden dat ik je aanbeveel om over te stappen op de iproute2-toolkit, dat de iproute2-toolkit actief wordt ontwikkeld door de Linux-gemeenschap. De meest recente ontwikkeling die deze toolkit heeft ontvangen, is uitgebracht op 20 februari 2023.

Vanwege deze voortdurende ontwikkeling is de iproute2-toolkit compatibel met een aantal top-level netwerkconfiguratietools. Het kan ook worden gebruikt om taken uit te voeren zoals source-based routing, bonding, bridges, QoS, VLAN, etc., die anders niet mogelijk zijn met de net-tools toolkit.

Daarom is het een goed idee om over te stappen op de iproute2-toolkit.

laatste woorden

Daar heb je het – een gedetailleerde gids over het oplossen van de ifconfig-opdracht niet gevonden fout.

ifconfig is een erg handig hulpprogramma dat u kunt gebruiken om netwerkinterfaces in Linux te configureren en te controleren. Het toolpakket is echter verouderd en heeft in meer dan tien jaar zelfs geen kleine ontwikkeling doorgemaakt.

Daarom, hoewel u de fout kunt herstellen en de opdracht ifconfig kunt gebruiken met behulp van de bovengenoemde methoden, raad ik aan om over te schakelen naar het nieuwste en krachtigere ip-hulpprogramma.

Bekijk vervolgens Linux-distro’s om te weten als systeembeheerder en ontwikkelaar.