Het bulk-hernoemingshulpprogramma van Windows 10 gebruiken voor bestanden en mappen

Bestanden die u maakt, kunnen worden opgeslagen met een aangepaste naam. Als u bestanden geen aangepaste naam geeft of als u een hulpprogramma gebruikt dat bestanden automatisch opslaat zonder een gebruiker te vragen een naam in te stellen, worden deze bestanden opgeslagen met generieke namen. Microsoft Word-bestanden worden bijvoorbeeld allemaal opgeslagen met de naam Document 1, Document 2, Document 3 enz., terwijl screenshot-hulpprogramma’s zullen opslaan met een generieke naam zoals Screenshot met de datum en tijd van opname eraan toegevoegd. Als u een groot aantal bestanden wilt hernoemen, grotendeels volgens hetzelfde patroon, kunt u het hulpprogramma voor bulkhernoemen van Windows 10 gebruiken.

Hulpprogramma voor bulkhernoemen van Windows 10

Windows 10 wordt geleverd met een bulkhernoemingshulpprogramma voor bestanden en mappen. Het is niet zo rijk aan functies als hulpprogramma’s voor het hernoemen van bestanden van derden, maar voor het eenvoudig hernoemen van bestanden zal het zijn werk doen.

  Hoe de snelheid van de processor te repareren wordt beperkt door systeemfirmware in Windows

Hernoem meerdere bestanden en mappen – Verkenner

Als u meerdere bestanden en mappen wilt hernoemen, moeten ze zich in dezelfde map bevinden. Verplaats alles naar dezelfde map als je dat nog niet hebt gedaan.

Selecteer alle bestanden en mappen.
Druk op de F2-toets of klik op de knop Naam wijzigen op het tabblad Start op het lint.
Een van de bestandsnamen of de mapnamen worden bewerkbaar.
Voer een nieuwe naam in.
Tik op Enter.
De bestanden en mappen worden allemaal hernoemd met een nummer dat wordt toegevoegd aan het einde om dubbele bestandsnamen te voorkomen.

Hernoem meerdere bestanden en mappen – Opdrachtprompt

De opdrachtprompt kan ook worden gebruikt om bestanden en mappen in bulk te hernoemen. Nogmaals, je zou alles in één map moeten hebben. Het zal het hernoemen van de bestanden veel gemakkelijker maken.

Open de opdrachtprompt (normale gebruikersrechten zijn voldoende, tenzij de map waarvan u de naam wilt wijzigen alleen toegankelijk is voor de beheerder).
Gebruik deze opdracht om naar de map te gaan met de bestanden die je wilt hernoemen: cd Pad naar map
Gebruik in de opdrachtprompt de volgende syntaxis om bestanden te hernoemen;

ren *.FileExtension FileName.*

Vervang FileExtension door de extensie van de bestanden die u wilt hernoemen.
Vervang Bestandsnaam door de naam die u aan alle bestanden wilt geven.

  Hoe u uw muiscursorthema kunt wijzigen op Windows 10

Opdrachtprompt is een krachtig hulpmiddel voor het hernoemen en u kunt jokertekens gebruiken om de namen die u aan bestanden geeft, te wijzigen. Met de volgende opdracht kunt u de eerste drie tekens van de oorspronkelijke bestandsnaam behouden (één vraagteken staat voor één teken vanaf het begin van de naam.

ren *.FileExtension ???-FileName.*

U kunt ook een jokerteken gebruiken om slechts een deel van de naam van een bestand te wijzigen, maar dan in bulk. U kunt bijvoorbeeld alle vermeldingen van IMG uit een aantal schermafbeeldingen verwijderen en al het andere behouden. De sterretjes zullen dynamisch weten welk onderdeel ze moeten behouden en welke ze moeten vervangen (dat is hun taak). Zorg ervoor dat je de juiste naam invoert om te verwijderen en dat je iets in de plaats hebt om toe te voegen

  10 dingen die u moet doen als u een nieuwe Windows-pc aanschaft

ren VerwijderBestandsNaamDeel*.* NieuweBestandsNaamDeel*.*

Conclusie

Opdrachtprompt is een krachtig hulpmiddel voor het hernoemen van bestanden en mappen, maar het is niet gebruiksvriendelijk. Er is documentatie beschikbaar over hoe de verschillende wildcards werken. Als je de opdrachtprompt leert gebruiken als een hernoemingstool, is het een goed idee om met een klein aantal bestanden (3-4) te beginnen, zodat je het verschil kunt zien dat een opdracht maakt voordat je doorgaat met het hernoemen van meer bestanden. Als u niet graag een opdrachtregelprogramma gebruikt, zijn er hulpprogramma’s van derden met een GUI voor het bulksgewijs hernoemen van bestanden.