Hoe Ansible op Windows verbinden vanuit Ubuntu?

Laat me je snel laten zien hoe je verbinding kunt maken met de Windows-server vanuit Ansible op Ubuntu.

Om de onderstaande stappen te volgen, moeten Python 3.x en Ansible op beide systemen zijn geïnstalleerd. U kunt de onderstaande artikelen volgen als u hulp nodig heeft.

Hoe Ansible op Ubuntu te installeren en configureren?

Hoe installeer ik Ansible op Windows?

Hieronder staan ​​de details van beide servers die ik gebruik:

  • Ansible-controller – 192.168.0.108
  • Windows Server – 192.168.0.102

Stap 1: Maak een Ansible Windows-gebruiker

Maak een nieuwe gebruiker voor de Ansible Windows-verbindingsconfiguratie.

  • Open Computerbeheer op uw Windows-systeem en ga naar Lokale gebruikers en groepen.
  • Klik met de rechtermuisknop op Gebruikers en maak een nieuwe gebruiker aan.
  • Schakel het selectievakje Wachtwoord verloopt nooit in en klik op maken.
  • Klik nu tussen de beschikbare groepen met de rechtermuisknop op de groep Administrators en klik op eigenschappen.
  • Klik op Toevoegen en voer ansible in bij objectnamen.
  • Klik op de optie namen controleren en vervolgens op OK.

Nu is een ansible-gebruiker op een Windows-machine klaar.

Stap 2: Bibliotheken en WinRM . instellen

Ga naar je ansible controller-machine, werk deze bij en installeer de onderstaande bibliotheken.

[email protected]:~$ sudo apt-get update
[email protected]:~$ sudo apt-get install gcc python-dev
[email protected]:~$ sudo apt install python3-pip

WinRM staat voor Windows Remote Management. Hiermee kunt u beheertaken uitvoeren op externe Windows-systemen. We zullen python3-winrm installeren, een python-client die wordt gebruikt om verbinding te maken met het Windows-systeem.

[email protected]:~$ sudo apt-get install python3-winrm
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
gyp libc-ares2 libhttp-parser2.8 libjs-async libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-node-uuid libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv
node-ansi node-ansi-color-table node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-async

node-validate-npm-package-license node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align node-wrap-ansi node-wrappy node-y18n
node-yallist node-yargs node-yargs-parser nodejs nodejs-doc
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
python3-kerberos python3-ntlm-auth python3-requests-kerberos python3-requests-ntlm python3-xmltodict
The following NEW packages will be installed:
python3-kerberos python3-ntlm-auth python3-requests-kerberos python3-requests-ntlm python3-winrm python3-xmltodict
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 231 not upgraded.
Need to get 84.8 kB of archives.
After this operation, 442 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-kerberos amd64 1.1.14-1build1 [16.8 kB]
Get:2 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-ntlm-auth all 1.1.0-1 [19.6 kB]
Get:3 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-requests-kerberos all 0.11.0-2 [10.1 kB]
Get:4 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-requests-ntlm all 1.1.0-1 [6,004 B]
Get:5 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-xmltodict all 0.11.0-2 [10.6 kB]
Get:6 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu cosmic/universe amd64 python3-winrm all 0.3.0-2 [21.7 kB]
Fetched 84.8 kB in 1s (70.3 kB/s)
Selecting previously unselected package python3-kerberos.
(Reading database ... 244430 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-python3-kerberos_1.1.14-1build1_amd64.deb ...
Unpacking python3-kerberos (1.1.14-1build1) ...
Selecting previously unselected package python3-ntlm-auth.
Selecting previously unselected package python3-xmltodict.
Preparing to unpack .../4-python3-xmltodict_0.11.0-2_all.deb ...
Unpacking python3-xmltodict (0.11.0-2) ...
Selecting previously unselected package python3-winrm.
Preparing to unpack .../5-python3-winrm_0.3.0-2_all.deb ...
Unpacking python3-winrm (0.3.0-2) ...
Setting up python3-kerberos (1.1.14-1build1) ...
Setting up python3-winrm (0.3.0-2) ...

Stap 3: Werk het Ansible Inventory-bestand bij

Nu zal ik het ansible hosts-bestand bewerken met het IP-adres van het Windows-systeem. Dus nu weet ansible met welk Windows-systeem verbinding moet worden gemaakt.

[email protected]:~$ sudo gedit /etc/ansible/hosts

[win]
192.168.0.102

Stap 4: update de Ansible-groepsvariabelen

Maak een map voor het plaatsen van variabelen die verbinding moeten maken met het Windows-systeem.

[email protected]:~$ mkdir /etc/ansible/group_vars
[email protected]:~$ sudo chmod -R 777 /etc/ansible/

Maak een bestand win.yaml en plaats de gebruikersgegevens die u hebt gemaakt in de eerste stap en enkele andere variabelen die nodig zijn om verbinding te maken met het Windows-systeem.

[email protected]:~$ gedit /etc/ansible/group_vars/win.yaml
---

ansible_user: ansible

ansible_password: ansible

ansible_connection: winrm

ansible_winrm_server_cert_validation: ignore

ansible_winrm_transport: basic

ansible_winrm_port: 5985

ansible_python_interpreter: C:Usersepcdream.nlAppDataLocalProgramsPythonPython37python

Stap 5: Windows-servers configureren om te beheren

Open uw Windows Power Shell en upgrade deze. U moet Powershell 3.0 en .NET Framework 4.0 aanwezig hebben op de Windows-computer.

PS C:WINDOWSsystem32> $url = "https://raw.githubusercontent.com/jborean93/ansible-windows/master/scripts/Upgrade-PowerShell.ps1"
PS C:WINDOWSsystem32> $file = "$env:tempUpgrade-PowerShell.ps1"
PS C:WINDOWSsystem32> $username = "ansible"
PS C:WINDOWSsystem32> $password = "ansible"
PS C:WINDOWSsystem32> (New-Object -TypeName System.Net.WebClient).DownloadFile($url, $file)
PS C:WINDOWSsystem32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Force
PS C:WINDOWSsystem32> &$file -Version 5.1 -Username $username -Password $password -Verbose

Om WinRM op een Windows-systeem met ansible te configureren, is door ansible een extern configuratiescript geleverd. Voer het script uit in de Power shell.

PS C:WINDOWSsystem32> $url = "https://raw.githubusercontent.com/ansible/ansible/devel/examples/scripts/ConfigureRemotingForAnsible.ps1"
PS C:WINDOWSsystem32> $file = "$env:tempConfigureRemotingForAnsible.ps1"
PS C:WINDOWSsystem32> (New-Object -TypeName System.Net.WebClient).DownloadFile($url, $file)
PS C:WINDOWSsystem32> powershell.exe -ExecutionPolicy ByPass -File $file
PS C:WINDOWSsystem32> winrm enumerate winrm/config/Listener

Listener
Address = *
Transport = HTTP
Port = 5985
Hostname
Enabled = true
URLPrefix = wsman

CertificateThumbprint
ListeningOn = 127.0.0.1, 169.254.8.240, 169.254.36.9, 169.254.102.217, 169.254.215.170, 192.168.0.102, ::1, fe80::3131:c6d7:9ef5:8f0%7, fe80::51b7:9134:550d:d7aa%22, fe80::88f1:1229:e1dd:2409%16, fe80::99cf:5796:4f8e:f5c1%15, fe80::fd77:c19d:e0f2:66d9%9

Listener
Address = *
Transport = HTTPS
Port = 5986
Hostname = DESKTOP-2L8QMI6
Enabled = true
URLPrefix = wsman

CertificateThumbprint = C83B3FC8B274D0B650F0FD647DC7AC129BBE3FA0
ListeningOn = 127.0.0.1, 169.254.8.240, 169.254.36.9, 169.254.102.217, 169.254.215.170, 192.168.0.102, ::1, fe80::3131:c6d7:9ef5:8f0%7, fe80::51b7:9134:550d:d7aa%22, fe80::88f1:1229:e1dd:2409%16, fe80::99cf:5796:4f8e:f5c1%15, fe80::fd77:c19d:e0f2:66d9%9

Stel winrm in om HTTP-verkeer toe te staan.

PS C:WINDOWSsystem32> winrm set winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}'
Service
RootSDDL = O:NSG:BAD:P(A;;GA;;;BA)(A;;GR;;;IU)S:P(AU;FA;GA;;;WD)(AU;SA;GXGW;;;WD)

MaxConcurrentOperations = 4294967295

MaxConcurrentOperationsPerUser = 1500

EnumerationTimeoutms = 240000
MaxConnections = 300

MaxPacketRetrievalTimeSeconds = 120
AllowUnencrypted = true
Auth
Basic = true
Kerberos = true
Negotiate = true
Certificate = false
CredSSP = false

CbtHardeningLevel = Relaxed
DefaultPorts
HTTP = 5985
HTTPS = 5986
IPv4Filter = *
IPv6Filter = *

EnableCompatibilityHttpListener = false

EnableCompatibilityHttpsListener = false

CertificateThumbprint
AllowRemoteAccess = true

Zet de authenticatie in wrm op basic.

PS C:WINDOWSsystem32> winrm set winrm/config/service/auth '@{Basic="true"}'
Auth
Basic = true
Kerberos = true
Negotiate = true
Certificate = false
CredSSP = false
CbtHardeningLevel = Relaxed

Stap 6: Test de connectiviteit met de Windows Server

Nu zijn alle stappen op de machine gedaan. Ga naar de ansible-controllermachine en ping de Windows-servermachine met behulp van de win_ping ansible-module.

[email protected]:~$ ansible win -m win_ping
192.168.0.102 | SUCCESS => {

"changed": false,
"ping": "pong"
}

Het succesbericht geeft aan dat de verbinding tot stand is gebracht. Nu is het Windows-systeem klaar om op afstand te worden beheerd vanuit de Ansible die op Ubuntu draait.

  Fix Steam vastgelopen bij voorbereiding om te starten in Windows 10

gerelateerde berichten