Hoe theorieën over motivatie op het werk te gebruiken?

Ontdek de zes beste motivatietheorieën die u kunnen helpen bij het verbeteren van de prestaties van uw team op de werkplek.

De HR-managers, supervisors en andere belangrijkste belanghebbenden van een bedrijf zijn altijd op zoek geweest naar bruikbare modellen om hun ondergeschikten op het werk te motiveren. Bijgevolg werken psychologen meedogenloos aan het ontwikkelen van nieuwe motivatietheorieën die de groei binnen een bedrijf kunnen stimuleren door het personeelsbestand te stimuleren.

Als u zich in dit artikel bevindt, moet u een supervisor, manager of HR zijn die betere strategieën moet bedenken om uw team gemotiveerd te houden. Als dat klopt, lees je de juiste gids! Hieronder vindt u de ultieme lijst van enkele populaire motivatietheorieën die grote bedrijven toepassen.

Wat zijn de theorieën van motivatie?

Motivatietheorieën zijn de studie en het onderzoek naar het realiseren van wat een individu drijft om naar een bepaald doel, resultaat of doel te werken. Je kunt deze gemakkelijk relateren aan de hele samenleving of natie, maar de theorieën zijn belangrijker voor commerciële organisaties die te maken hebben met personeel.

In het domein bedrijfsbeheer vind je veel motivatietheorieën die je helpen met het volgende:

 • Begrijpen welke acties en woorden een werknemer aanmoedigen
 • Gedrag of een medewerker die anderen in een team beïnvloedt
 • Welke behoeften proberen werknemers te vervullen met bepaalde acties?

Volgens bedrijfsmanagers en HR’s kan een bedrijf meer inkomsten genereren als zijn werknemers productief zijn. De inkomsten die worden verdiend, nemen ook veelvoudig toe wanneer het personeel van een bedrijf hun taken op de automatische piloot overneemt. Als manager hoeft u alleen de juiste motivatietheorieën toe te passen, afhankelijk van uw type personeelsbestand.

Soorten theorieën over motivatie

Er zijn verschillende soorten motivatietheorieën. Sommige psychologen verdelen verschillende motivatiemodellen in de volgende:

Vroege theorieën over motivatie

Deze motiverende theorieën kunnen eeuwen oud zijn en werken als de fundamentele theorieën voor hedendaagse motiverende modellen. De meeste praktiserende en succesvolle managers gebruiken deze modellen, en enkele populaire zijn:

 • Theorie X en Theorie Y door Mcgregor
 • De twee-factorentheorie van motivatie
 • Hiërarchie van behoeften door Maslow
 • ERG-theorie door Clayton Alderfer

Moderne motivatietheorieën

De afgelopen jaren zijn er eigentijdse motivatiemodellen ontwikkeld. Ze weerspiegelen verschillende componenten van de volgende generatie, zoals de digitalisering van bedrijven, cloud computing, kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML), enz. De volgende moderne motivatietheorieën zijn populair:

 • Theorie voor het stellen van doelen door Edwin Locke
 • Versterkingstheorie door BF Skinner en medewerkers
 • Verwachtingstheorie door Victor H. Vroom
 • Theorie van zelfwerkzaamheid door Albert Bandura
 • Cognitieve evaluatietheorie

Een andere school van psychologen op het gebied van menselijk gedrag en motivatie verdelen deze theorieën in de volgende twee secties:

Inhoudstheorieën

Experts koppelen inhoudelijke theorieën over motivatie aan individuele doelstellingen, behoeften en doelen. Deze modellen richten zich op de oorzaken die een personeelsbestand motiveren. U kunt bijvoorbeeld de ERG-theorie van Alderfer, de tweefactorentheorie van Herzberg, enz.

  Verbeter de browser-, streaming- en downloadsnelheden van Firefox met Fasterfox

Procestheorieën

Deze motivatietheorieën richten zich voornamelijk op de methoden of workflows om een ​​zakelijk personeelsbestand te motiveren. Deze modellen beantwoorden de veelgestelde vraag van managers: “hoe motiveer je een team?”

De verwachtingstheorie van Victor Vroom, de theorie van het stellen van doelen van Locke, de versterkingstheorie van Skinner, enz., zijn de beste voorbeelden in deze categorie.

Het belang van theorieën over motivatie

Gezonde bedrijfscultuur

Als uitvoerend HR- of bedrijfsmanager kun je de bedrijfscultuur en het professionele gedrag van de teams stimuleren door bepaalde motiverende modellen in de praktijk te brengen.

Het bedrijf laten groeien

Om een ​​bedrijf te laten groeien, moet u uw personeelsbestand omvormen tot een efficiënt team. Dat kan alleen als je wetenschappelijk beproefde motivatietheorieën toepast.

Zakelijke uitmuntendheid (BE)

Bij BE draait alles om het stimuleren van uitstekende prestaties en resultaten door middel van bedrijfswaarden, principes en buitengewone praktijken. Nogmaals, je hebt een bewezen motiverend model nodig om je BE-plannen te laten functioneren.

Opzeggingspercentage verlagen

Wanneer je je medewerkers blij kunt maken door ze te motiveren, zie je minder churns dan bedrijven die geen motivatietheorieën toepassen.

Sneller innoveren

Uw bedrijf kan met nieuwe producten en diensten komen wanneer uw personeel gemotiveerd is en zij zich verbonden voelen met de organisatie.

Je moet de motivatietheorieën kennen om een ​​of meerdere ervan op het werk toe te passen. Dit zijn de populaire modellen die succesvolle HR’s en managers gebruiken:

Maslow’s theorie van de hiërarchie van behoeften

De theorie van de hiërarchie van behoeften van Abraham Maslow is een belangrijke theorie van de organisatiepsychologie die in 1943 werd geïntroduceerd door middel van een onderzoekspaper. Volgens deze theorie zijn menselijke behoeften hiërarchisch en ‘pre-potent’.

Het betekent dat aan hun ene vereiste moet worden voldaan voordat ze zich gemotiveerd voelen om de volgende te bereiken. De behoeften zijn hieronder gesorteerd van meest eenvoudig tot geavanceerd.

 • Fysiologische behoeften: basisbehoeften zoals voedsel, water, slaap
 • Veiligheid: veiligheid op de werkplek, veiligheid op het werk, financiële stabiliteit
 • Behorend: Ondersteunende collega’s, vrienden, teamleiders en werkgever
 • Esteem: Bonussen, formele erkenning, promoties
 • Zelfactualisatie: het volledige potentieel bereiken of het doel voor werk vinden

Werkplektoepassingen voor de theorie van Maslow

Het is een van de meest bruikbare motivatietheorieën die managers gebruiken. Op basis van deze theorie zouden HR’s en managers zichzelf de volgende vragen moeten stellen om te weten of er voldoende motiverende elementen aanwezig zijn in de organisatie.

 • Komt het bedrijf tegemoet aan de fysiologische basisbehoeften van werknemers, zoals een comfortabele temperatuur, veilig drinkwater en een verfrissing?
 • Zorgt u voor de veiligheid van werknemers door een eerlijk loon en onderhoud op de werkplek te betalen?
 • Zijn er voldoende trainingen en teambuildingactiviteiten voor een betere binding?
 • Prijst u uw teamgenoten tijdig en publiekelijk voor hun efficiëntie en productiviteit?
 • Wat doe je om de teamgenoten te helpen hun volledige potentieel te bereiken?

De ERG-theorie van Alderfer

De ERG-motivatietheorie van Clayton Alderfer is een opnieuw gedefinieerde versie van de behoeftehiërarchietheorie van Maslow. Het is een opnieuw gecategoriseerde versie van de hiërarchie die eenvoudigere en bredere categorieën beschrijft.

De theorie vermeldde echter dat het belang van deze klassen verschilt voor verschillende werknemers. De ERG-theorie benadrukt ook het effect van het frustratie-regressie-aspect op de motivatie op de werkplek.

 • Bestaansbehoeften: deze verwijzen naar basisbehoeften, inclusief fysiologische en fysieke veiligheidsgerelateerde behoeften.
 • Verbondenheidsbehoeften: deze behoeften omvatten interpersoonlijke relaties en publieke erkenning.
 • Groeibehoeften: Behoeften met betrekking tot zelfontwikkeling en persoonlijke groei worden in deze les meegenomen.

Werkplektoepassingen voor de ERG-theorie van Alderfer

Als managers deze motivatietheorie volgen, moeten ze begrijpen dat hun collega’s meerdere behoeften hebben die tegelijkertijd moeten worden vervuld. Focussen op één behoefte per keer zal de medewerkers niet effectief motiveren.

  50 mooiste achtergrondafbeeldingen

McClelland’s menselijke motivatietheorie

David McClelland bedacht de Human Motivation Theory of Need Theory. De theorie suggereert drie motivatoren die de kern vormen van deze theorie. Deze motiveren de medewerkers ongeacht leeftijd, geslacht en andere factoren. Laten we deze eens bekijken:

 • Prestatie: Deze behoefte is voor het bereiken van doelen en het aantonen van individuele competentie.
 • Affiliatie: Deze motivator verwijst naar de behoefte om zich sociaal geaccepteerd en geliefd te voelen.
 • Macht: Het betekent de controle of macht over het eigen werk of het werk van hun ondergeschikten.

Werkplektoepassingen voor de theorie van McClelland

Om deze theorie te implementeren, moeten managers elke werknemer persoonlijk evalueren en uitzoeken wie van hen welke motivator in zich heeft. Nadat ze de drijfveren hebben geïdentificeerd, moeten ze een op maat gemaakte aanpak voor elke persoon creëren. De structuur moet de gewenste motiverende factoren bevatten om de meest productieve input voor elk teamlid te krijgen.

De twee-factorentheorie van Herzberg

Frederick Herzberg en zijn co-schrijvers publiceerden in 1959 een boek met zijn beroemde Motivation-Hygiene-theorie, ook wel bekend als de Two-Factor-theorie. De theorie stelt dat tevredenheid en ontevredenheid met een baan geen tegengestelde factoren zijn. In plaats daarvan zou men ze als volledig afzonderlijke categorieën moeten beschouwen.

Het wees op enkele drijfveren die de arbeidstevredenheid beïnvloeden:

 • Werkgerelateerde prestatie
 • organisatorische erkenning
 • Interesse in de taak
 • Professionele groei

Bovendien verwees de Two-Factor Theory ook naar hygiënefactoren als de factoren die bijdragen aan ontevredenheid op het werk.

 • Salaris en werkzekerheid
 • Organisatiebeleid en administratie
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Relaties op de werkvloer
 • Werk leven balans
 • Status en toezicht

Werkplektoepassingen voor de tweefactorentheorie van Herzberg

Als HR-managers en managers moet u de volgende punten controleren om deze theorie voor het motiveren van het personeelsbestand te implementeren:

1. Voor werktevredenheid

 • Taken aan hen toewijzen op basis van hun capaciteiten en vaardigheden
 • Prestaties van medewerkers erkennen door middel van formele of informele lof en bonus
 • Medewerkers vragen naar hun interesses en taken dienovereenkomstig toewijzen
 • Medewerkers promoten op basis van talent, interesse en loyaliteit
 • Het aanbieden van programma’s voor het verbeteren van vaardigheden, zoals conferenties en hoger onderwijs

2. Voor ontevredenheid over het werk

 • Eerlijk en duidelijk geschetst kantoorbeleid ontwikkelen en gemakkelijk beschikbaar maken
 • Vermijd micromanagen van de teamgenoten, maar ondersteun ze waar nodig
 • Een veilige werkplek en de nodige middelen bieden om volledig productief te worden
 • Eerlijke lonen en ruimte bieden om een ​​goede relatie op de werkvloer op te bouwen
 • Zorgen voor een balans tussen werk en privé voor de medewerkers

Locke’s theorie over het stellen van doelen

De Goal-Setting Theory is in de jaren zestig ontstaan ​​door Edwin Locke. Omdat het een van de cruciale theorieën over motivatie is, legt het een verband tussen het stellen van doelen en prestaties.

Volgens deze theorie verbeteren de prestaties wanneer uitdagende doelstellingen worden gecombineerd met passende feedback. Simpel gezegd, doelen motiveren een medewerker over welke taak hij moet doen en hoeveel moeite hij moet doen.

Toepassingen op de werkplek voor de theorie van het stellen van doelen van Locke

Met de volgende punten kun je de Goal-Setting Theory toepassen om de medewerkers te motiveren:

 • Stel duidelijke, duidelijke en uitdagende doelen om het personeel gemotiveerd te houden
 • Gebruik meetbare doelen en voltooiingsdeadlines om misverstanden te voorkomen
 • Zorg ervoor dat de doelstellingen realistisch en uitdagend zijn, zodat de werknemers trots zijn nadat ze ze hebben bereikt
 • Geef passende feedback over het gedrag en de prestaties van medewerkers voor betere prestaties
 • Regel problemen met doelen om te zorgen voor meer werknemersbetrokkenheid en meer werkplezier
  Beste tools om netwerkbandbreedte te maximaliseren en gebruik te analyseren

De verwachtingstheorie van Vroom

Theoreticus Victor Vroom publiceerde in 1964 zijn boek Work and Motivation, waarin hij de Expectancy Theory schetste. Volgens de theorie hangt motivatie op de werkplek af van de volgende drie variabelen:

 • Verwachting: de kans dat een persoon succes behaalt na het proberen
 • Instrumentaliteit: de kans dat medewerkers een beloning/lof krijgen na een prestatie
 • Valentie: de mate van tevredenheid die een werknemer zal ontlenen aan de beloning

Werkplektoepassingen voor de verwachtingstheorie van Vroom

Ontdek volgens deze theorie hoe u uw personeel kunt motiveren aan de hand van de volgende punten:

 • Het succesvol bereiken van een doel zal bepalen hoe gemotiveerd ze zullen zijn om een ​​taak uit te voeren. Als manager is het jouw taak om realistische doelen te stellen en een taak toe te wijzen aan de meest gekwalificeerde persoon.
 • Hoe groter de kans op een beloning, hoe meer moeite medewerkers zullen doen om een ​​taak succesvol af te ronden.
 • De beloningen moeten motiverend zijn. Iemand die lang naar een promotie kijkt, zal niet blij zijn met een boeket bloemen.

Nu je de basis van de meest populaire motivatietheorieën en hun toepassingen op de werkplek hebt doorgenomen, is het tijd om wat tekstbronnen te vinden die je verder zullen helpen. Hier zijn boeken die je van Amazon moet krijgen:

Een theorie van menselijke motivatie

De theoreticus achter de hiërarchie van behoeften, de Amerikaanse psycholoog Abraham H. Maslow, is de auteur van dit geweldige leerboek van Amazon. Maslow zit achter de nieuwe menselijke gedragsideeën zoals humanistische psychologie, positieve psychologie, enz.

Hij was de eerste die de hiërarchische, op behoeften gebaseerde psychologische motivatie van mensen naar voren bracht. Dit uitstekende boek is beschikbaar in Kindle, Amazon Audiobook, hardcover en paperback-exemplaren.

Werkmotivatie: geschiedenis, theorie, onderzoek en praktijk

Als u uw personeel wilt motiveren via een uniek gedragswetenschappelijk raamwerk, moet u dit boek van Amazon krijgen. De auteur, Gary Latham, was adviseur en praktiserend stafpsycholoog. Hij heeft verschillende voorbeelden uit het echte leven toegevoegd die u ook kunt volgen.

Het boek is verkrijgbaar in verschillende formaten, zoals Kindle, paperback, hardcover en massamarkt paperback. Daarom kunt u uw keuze maken, afhankelijk van uw leesstijl.

The Oxford Handbook of Work Engagement

Voor managementtraining en strategische HR-beslissingen past het leiderschapsteam van elk bedrijf in toenemende mate de zelfbeschikkingstheorie van motivatie toe. Het richt zich op de kwaliteit van de motivatie van een medewerker, niet op de kwantiteit.

Bedrijfsmanagers leren eerst over de theorie uit dit Amazon-boek. Het is een compositie van lezingen van experts op het gebied van organisatiepsychologie en zelfbeschikkingstheorie.

Laatste woorden

Motivatietheorieën zijn zeer functioneel in bedrijfsopstellingen, aangezien deze modellen HR’s en managers helpen persoonlijke conflicten tussen het personeel op te lossen, de productiviteit van werknemers te verhogen, teambuilding te garanderen, enz. U moet ook een of alle van de bovenstaande modellen oefenen om uw bedrijf te zien groeien .

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in software voor werknemersherkenning om het personeel te belonen, te motiveren en te betrekken.

gerelateerde berichten