Hoe u uw productachterstand kunt prioriteren en zakelijk succes kunt maximaliseren

epcdream.nl

Productachterstanden zijn een primair onderdeel van de agile productontwikkeling van een organisatie, omdat het items bevat die u op een specifiek punt moet aanpakken.

Het creëren van een nieuw product begint met het idee waarmee een team iets speciaals kan bouwen. Zelfs de iPhone kwam voor het eerst als prototype en baande zich een weg naar populariteit, dankzij hun toegewijde team.

Tijdens het managen van een team moet je als productmanager georganiseerd blijven met cruciale takenlijsten. Nou, het is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Het bijhouden van een takenlijst en beslissen welke je als eerste moet doen, is een moeilijke taak. En wanneer er meerdere belanghebbenden zijn, wordt het nog overweldigender.

Hierdoor verliezen organisaties veel tijd en middelen.

Dit is waar productprioritering alle taken eenvoudiger maakt en u helpt uw ​​takenlijst goed bij te houden.

In dit artikel bespreek ik de productachterstand in detail, de typische elementen, voordelen en meer.

Wat is een productachterstand?

Een productachterstand is een lijst met geprioriteerde functies of werkitems die u helpen uw productdoelen te behalen en geldige verwachtingen te scheppen bij ontwikkelaarsteams. Simpel gezegd, elk product in de ontwikkelingsfase heeft een specifieke productachterstand.

Op dezelfde manier heeft elke productachterstand een toegewijd team. Over het algemeen zijn er meerdere productachterstanden waarbij meerdere teams aan een groter product werken.

Laten we bijvoorbeeld een groter product de naam ‘Product’ geven en kleinere producten ‘Product A’, ‘Product B’ en ‘Product C’. Product A, Product B en Product C hebben hun eigen productachterstand en specifieke ontwikkelingsteams. Elk aangewezen team werkt aan kleinere producten om uiteindelijk een groter product te bouwen.

Het kan dus worden gedefinieerd als een geprioriteerde lijst van het werk dat is afgeleid van de productroadmap en de vereisten voor uw ontwikkelingsteam. De meest essentiële items staan ​​bovenaan de backlog, zodat ontwikkelteams weten welke ze als eerste moeten opleveren.

Een productachterstand is echter een live document waarmee productmanagers een beter begrip kunnen krijgen van typische problemen en de oplossing die nodig is om het product te leveren.

Wie geeft prioriteit aan Backlog-items?

Een product backlog is eigendom van een product owner of product manager. Een producteigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van de backlog, terwijl andere teamleden hun tijd en moeite besteden aan productontwikkeling.

Het primaire doel van de product backlog kan dus zijn:

 • Een basis ontwikkelen om teams en belanghebbenden op elkaar af te stemmen, zodat ontwikkelingsteams waardevolle gebruikersverhalen implementeren
 • Flexibiliteit bieden om zich aan te passen aan de realiteit en behoeften
 • Verbetering van de efficiëntie van productreleaseprognoses met behulp van een gemeenschappelijke noemer tussen verschillende teams om bij één product te blijven.

Typische elementen van Product Backlog

Een productachterstand omvat bugfixes, functies, kennisverwerving en technische schulden. Deze items zijn verschillende onderdelen van het grote werk die moesten worden geleverd om het product te voltooien.

#1. Bugfixes

Defecten en bugs zijn de problemen die door de eindgebruikers worden ontdekt en waaraan tijdens het kwaliteitscontroleproces wordt ontsnapt. Als de bugs niet binnen de tijd worden opgelost, hebben ze de neiging zich in de loop van de tijd op te stapelen.

Uw team lost bugfixes snel op om de productintegriteit te behouden. Sommige bugs zijn essentieel genoeg om de huidige sprint van het team te onderbreken, terwijl andere kunnen wachten op de volgende sprint. Het blijft bovenaan de productachterstand staan, zodat het ontwikkelteam bugfixes nooit vergeet.

  Waar gaat het over: leeg en hoe verwijder je het?

#2. Functies

Een kenmerk is een functie van een product die de gebruikers waardevol vinden. Het wordt ook wel een gebruikersverhaal genoemd. Functies kunnen complex of eenvoudig zijn. Om de behoeften van de gebruiker te begrijpen, moet u echter een storymap maken.

De oorsprong van verzoeken om nieuwe functies komt uit verschillende bronnen. Functies omvatten productbeheer, ondersteuning, verkoop, eindgebruikers en meer. Het kan moeilijk zijn om nieuwe functies te prioriteren, omdat u een evenwicht moet vinden tussen de concurrerende vereisten van:

 • Vorige klanten tevreden houden
 • Voldoen aan termijn verkoopkansen
 • Werken aan een hogere visie op het product

De productmanager bewaakt deze bronnen en lost tegenstrijdige verzoeken op. Als u dit routinematig doet, kunt u ervoor zorgen dat de productachterstand nieuwe functies bevat die klanten kunnen aantrekken en bestaande klanten blij kunnen maken.

#3. Kennisverwerving

Hier verzamel je informatie om toekomstige taken uit te voeren. Belangrijk is dat kennisverwerving een onderzoeksfase is. Wanneer u een functie ontdekt waarvoor meer onderzoek nodig is, kunt u een taak voor kennisvergaring maken, zoals een proof-of-concept, experiment of prototype. Dit zal u helpen de informatie te krijgen om met uw werk aan de functie te beginnen.

#4. Technische schulden

Technische schuld is als financiële schuld. Het bouwt rente op wanneer u de schuld negeert. Dit gebeurt wanneer ontwikkelaars deze fase naar de bodem van de achterstand duwen, waarna het moeilijker wordt om te volbrengen.

Effectief beheer van de productachterstand kan technische schulden voorkomen. Wanneer uw ontwikkelingsteam de lijst bijhoudt en de technische taak in dagelijkse of kleinere stappen op zich neemt, is de kans kleiner dat u meer interesse in het werk zult zien.

Technische schuld is het resultaat van verandering op basis van het volgende:

 • Schaalbaarheid en prestatieverwachtingen
 • Reikwijdte en richting
 • Technologie en best practices

Productachterstanden: voordelen

Een product vertegenwoordigt zeker feedback van verschillende bronnen, zoals verkopers, ontwikkelaars en vooral gebruikers. U moet bereid zijn om hun feedback te nemen, deze te beheren, prioriteiten te stellen en er grondig aan te werken voor toekomstige productlevering.

Zonder een goed proces wordt het een uitdaging om uw product te ontwikkelen. Een goed beheerde en goed verwerkte backlog helpt u dus om u op het product te concentreren en leidt tot een efficiënter team.

Laten we de voordelen bespreken van het onderhouden van een productachterstand in een organisatie:

 • Verbeterde focus: Product backlog helpt u zich te concentreren op belangrijke taken en voorkomt afleidingen.
 • Verbeterde efficiëntie: het prioriteren van items zorgt ervoor dat uw team grondig aan de taken werkt, wat leidt tot betere efficiëntie.
 • Beter risicobeheer: Productachterstand kan risico’s vroeg in het ontwikkelingsproces identificeren en aanpakken, waardoor het beheer risicovrij wordt.
 • Betere klanttevredenheid: De tevredenheid van de eindgebruikers is uw primaire doel. Daarom is het prioriteren van achterstanden essentieel voor een organisatie om ze tevreden te stellen door te controleren wat er nodig is om toe te voegen aan of te verwijderen uit het product, waardoor het een waardevol product wordt voor uw gebruikers.
 • Verhoogde communicatie: Product backlog moedigt samenwerking en communicatie tussen uw team aan, wat resulteert in een betere focus tijdens het ontwikkelen van een product en betere resultaten.
 • Verbeterd teammoreel: Productachterstand biedt een doel en een gevoel van richting voor het team, wat leidt tot een verbeterd moreel.
 • Bevordert flexibiliteit: Productachterstand verandert volgens de voortgang van de ontwikkelaar en het voltooiingspercentage van taken. Wanneer de ontwikkeling van de productstatus verandert, herprioriteert de productmanager taken. Die flexibiliteit is nodig om leegtes in de werkuren te voorkomen.
  Hoe u uw Apple Watch-gezicht overdag automatisch kunt wijzigen

Afgezien hiervan kunt u veel voordelen vinden, zoals het snelste rendement op uw investering, verbeterde klanttevredenheid, minimale risico’s en meer.

Hoe maak je een productachterstand aan

De producteigenaar heeft de volledige verantwoordelijkheid voor prioriteringstaken. Om een ​​goed beheerde product backlog te creëren, moet je deze stappen volgen:

Stap 1: Ideeën toevoegen aan Product Backlog

De product backlog is een lijst met ideeën. Het bevat de verklaringen of feedback van de teamleden, belanghebbenden en klanten. Op een eenvoudige manier moet u ideeën aan de lijst toevoegen nadat u ze hebt besproken met belanghebbenden, teams en klanten over een bestaand product of een nieuw product.

Aanvankelijk heeft u slechts beperkte ideeën, maar tijdens het ontwikkelingsproces krijgt u nieuwe ideeën, rekening houdend met de relevantie voor de markt en de concurrentie van het product.

Stap 2: verduidelijking krijgen

Zodra de belanghebbende enkele wijzigingen aan uw toevoeging of bevestiging van het product nodig heeft, is het belangrijk om dit van tevoren te verduidelijken. De producteigenaar moet de volgende basispunten verduidelijken om het belang van toevoeging te begrijpen:

 • De reden achter de oplossing: dit geeft aan wat het probleem eigenlijk is, hoe het is veroorzaakt en hoe het kan worden opgelost.
 • De waarde die het toevoegt: het team analyseert of de nieuwe toevoeging zal bijdragen aan het hele product en de kwaliteit zal verbeteren. De toevoeging moet de waarde van het product verhogen. Het resulteert dus in een toename van de bedrijfswaarde en een beter rendement op de investering.
 • De itemspecificatie: De specificatie moet duidelijk zijn vanaf het einde van de producteigenaar, zodat ontwikkelaars nooit problemen ondervinden tijdens het ontwikkelingsproces.

Stap 3: Prioritering

Zodra alles op orde is, is het de verantwoordelijkheid van de producteigenaar om achterstanden te prioriteren van de hoogste naar de laagste prioriteit. Deze fase is gebaseerd op de strategische analyse van de informatie. Het hebben van een goed beheerde lijst kan de communicatie tussen verschillende teams verbeteren.

De producteigenaar prioriteert de backlog-items op basis van specifieke criteria:

 • Inkomsten: elke functie of elk item dat tot een beter inkomen kan leiden, moet op een hoge prioriteitslijst worden gehouden.
 • Uniek in de markt en oplossing: als een functie die u besluit toe te voegen uniek is in de markt, valt u waarschijnlijk op in de markt. Je moet ook kijken of een bestaande functie de problemen van gebruikers kan oplossen, want dat is het eigenlijke doel.
 • Complexiteit: Voordat u prioriteit geeft aan backlog-items, moet u de complexiteit van de voorgestelde functie controleren, samen met de tijd die nodig is voor ontwikkeling en release.

Stap 4: werk de productachterstand routinematig bij

De product backlog is een levend document dat tijdig moet worden bijgewerkt door de product owner. Het proces van verfijnen, prioriteren en up-to-date houden van de backlog-items is een essentieel onderdeel van het ontwikkelingsproces.

De product backlog bevat tal van ideeën. U zult die ideeën moeten verfijnen en de niet-relevante ideeën weggooien. Met de laatste stap worden achterstandsitems geprioriteerd en gerangschikt volgens het prioriteitsniveau.

Enkele prioriteitsmethoden

Er zijn tal van methoden die u kunt gebruiken om achterstandsitems te prioriteren. Laten we er een paar bespreken:

#1. MoSCoW-techniek

Afbeeldingsbron: StoriesOnBoard

MoSCoW is een type analyse dat vaak wordt gebruikt in productbeheer om te begrijpen wat essentieel is om te doen en wat niet. Het is een handige methode om met stakeholders te communiceren over waar je aan werkt en waarom.

De naam bevat vier prioriteitscategorieën:

 • Must have: Absoluut noodzakelijke vereisten
 • Zou moeten hebben: Functies met hoge prioriteit
 • Zou kunnen hebben: Mogelijke kenmerken
 • Zal niet hebben: Niet geïmplementeerd

“Must have” staat voor de absolute kenmerken die aanwezig moeten zijn in het product. Dit kan zijn om veiligheidsredenen, zakelijke redenen en juridische redenen. Maak hiervoor een lijst van de beste en slechtste scenario’s van het opnemen van de functie in de lijst en schets de afbeelding.

  Een vriendelijke inleiding tot gegevensanalyse in Python

“Zou moeten hebben” geeft de functies aan die kunnen worden opgenomen, maar die niet verplicht zijn.

“Kan hebben” is voor items die kunnen worden toegevoegd als een organisatie over de nodige middelen beschikt, maar dit is geen noodzaak om succes te behalen.

“Won’t have” betekent niet dat de functie niet langer vereist is of een item in de prullenbak is. In plaats daarvan bedoelt de productmanager ‘deze keer niet’. Hier zijn verschillende redenen voor, zoals gebrek aan tijd of middelen.

#2. Eisenhower-matrix

Deze methode is een eenvoudige manier om tijd goed te beheren. Het is ontstaan ​​uit de besluitvormingsmatrix van Dwight D. Eisenhower. Dit wordt later gewijzigd in een 4-kwadrantvisualisatie die kan worden gebruikt om de taken in de achterstandslijsten te prioriteren.

Afbeeldingsbron: ModelThinkers

De matrix bevat twee prioriteringsdimensies: belang en urgentie. Met deze techniek kunt u taken toewijzen aan vier secties van de matrix die het volgende bevat:

 • Hoge prioriteit
 • Gemiddelde prioriteit
 • Dringend maar belangrijk
 • Lage prioriteit

#3. kano

Het Kano-model is een van de uitstekende opties voor organisaties die op zoek zijn naar klanttevredenheid en klanttevredenheid. De backlog van productmanagers is eindeloos, maar ze willen een productroadmap met de perfecte functies bouwen. Het Kano-model is een robuuste techniek die productmanagers begeleidt. Deze techniek is in de jaren 80 ontwikkeld door Noriaki Kano.

Dit model bevat drie premissen:

 • De tevredenheid die het geluk van de klant weerspiegelt
 • De reactie van de klant hangt af van de kenmerken en functionaliteiten van een product
 • Gevoelens van klanten

#4. Gewogen kortste baan eerst (WSJF)

WSJF is een tool die uw teams helpt bij het prioriteren van een lijst met initiatieven. Meestal wordt deze tool gebruikt in het Scaled Agile Framework (SAFe). Een team berekent de score van elk initiatief door de kosten van vertraging te delen door de omvang of duur van de taak. Het item dat de hoogste score krijgt, staat bovenaan de lijst met hoge prioriteit.

Hoe achterstanden te beheren

Volg de onderstaande werkwijzen om te zorgen voor een goed beheer van achterstanden en om uw achterstand gezond te houden:

 • Bekijk de productachterstand vóór elke iteratieplanning om er zeker van te zijn dat de taken die u prioriteit heeft gegeven correct zijn en dat de eerdere feedback ook wordt geïmplementeerd.
 • Wanneer uw achterstand groter wordt, moet u de items categoriseren in: korte termijn of korte termijn en lange termijn.
 • Beslis om de items te behouden of te verwijderen op basis van hun voordelen
 • Voeg geen taken toe zonder een goede planning.
 • Maak van dit prioriteringsproces een prioriteit in uw organisatie.

Bovendien kunt u de taken tijdens het ontwikkelingsproces eenvoudig opnieuw prioriteren op basis van feedback van klanten. Daarnaast kunt u de voorgaande opgaven verfijnen en nieuwe eisen toevoegen.

Sprint Backlog vs. Product Backlog

 • Een product backlog somt alle items op die moeten worden voltooid om het ontwikkelproces binnen de tijd te voltooien. Terwijl een sprintachterstand items uit de achterstand bevat die binnen de sprint moeten worden voltooid.
 • Producteigenaren bepalen de backloglijsten, terwijl ontwikkelteams de sprintbacklogitems bepalen.
 • Op basis van het productdoel wordt een product backlog opgebouwd. Maar een sprintachterstand komt overeen met een specifieke sprint.
 • Een productachterstand kan in de loop van de tijd worden gewijzigd, terwijl de sprintachterstand niet verandert nadat deze is ingesteld.
 • Een product backlog heeft onderhoud nodig en blijft bestaan ​​tot de afronding van het project. Maar een sprintachterstand blijft niet tot het einde; het eindigt met de sprint.

Conclusie

Het onderhouden van een product backlog is een essentiële stap in het productontwikkelingsproces. Het geeft een duidelijk beeld van de lopende werkzaamheden, voltooide werkzaamheden en uw toekomstplannen. Het wordt dus tijd dat u een effectieve productachterstand creëert en onderhoudt en op de hoogte blijft van uw spel.

U kunt ook de beste CFD-analysesoftware en Scrum-tools verkennen.