Information Security Management System (ISMS) uitgelegd in 5 minuten of minder

epcdream.nl

Bedreigingsactoren richten zich onophoudelijk op bedrijven om gevoelige gegevens te stelen. U moet de informatiebeveiliging dus meer dan ooit versterken.

Met een informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS) kunt u uw waardevolle gegevens effectief beschermen en de bedrijfscontinuïteit waarborgen tijdens elk beveiligingsincident.

Bovendien kan een ISMS u ook helpen te voldoen aan de regelgeving en juridische gevolgen te voorkomen.

Deze gedetailleerde gids pakt alles uit wat u moet weten over een ISMS en hoe u het kunt implementeren.

Laten we erin duiken.

Wat is een ISMS?

Een informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS) stelt beleid en procedures vast om informatiebeveiliging in uw bedrijf te instrueren, te bewaken en te verbeteren.

Een ISMS behandelt ook hoe de gevoelige gegevens van een organisatie kunnen worden beschermd tegen diefstal of vernietiging en beschrijft alle risicobeperkende processen die nodig zijn om de infosec-doelstellingen te halen.

Het belangrijkste doel van het implementeren van een ISMS is het identificeren en aanpakken van beveiligingsrisico’s rond informatiemiddelen in uw bedrijf.

Een ISMS houdt zich doorgaans bezig met gedragsaspecten van werknemers en leveranciers, terwijl het omgaat met organisatiegegevens, beveiligingshulpmiddelen en een plan voor bedrijfscontinuïteit in het geval van een beveiligingsincident.

Hoewel de meeste organisaties ISMS volledig implementeren om informatiebeveiligingsrisico’s te minimaliseren, kunt u een ISMS ook inzetten om een ​​bepaald type gegevens, zoals klantgegevens, systematisch te beheren.

Hoe werkt ISMS?

Een ISMS biedt uw werknemers, leveranciers en andere belanghebbenden een gestructureerd raamwerk om gevoelige informatie in het bedrijf te beheren en te beschermen.

Aangezien een ISMS beveiligingsbeleid en richtlijnen bevat over hoe processen en activiteiten met betrekking tot informatiebeveiliging veilig moeten worden beheerd, kan het implementeren van een ISMS beveiligingsincidenten zoals datalekken helpen voorkomen.

Bovendien stelt een ISMS beleid vast voor rollen en verantwoordelijkheden voor personen die verantwoordelijk zijn voor het systematisch beheren van informatiebeveiliging in uw bedrijf. Een ISMS schetst procedures voor uw beveiligingsteamleden om risico’s in verband met het verwerken van gevoelige gegevens te identificeren, beoordelen en beperken.

Het implementeren van een ISMS helpt u de effectiviteit van uw informatiebeveiligingsmaatregelen te bewaken.

De veelgebruikte internationale standaard voor het creëren van een ISMS is ISO/IEC 27001. De International Organization for Standardization en de International Electrotechnical Commission hebben het gezamenlijk ontwikkeld.

ISO 27001 definieert beveiligingseisen waaraan een ISMS moet voldoen. De ISO/IEC 27001-standaard kan uw bedrijf begeleiden bij het creëren, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van het ISMS.

Het hebben van ISO/IEC 27001-certificering betekent dat uw bedrijf zich inzet voor het veilig beheren van gevoelige informatie.

Waarom uw bedrijf een ISMS nodig heeft

Hieronder volgen de belangrijkste voordelen van het gebruik van een effectief ISMS in uw bedrijf.

  Een co-host toevoegen aan een Zoom-vergadering

Beschermt uw gevoelige gegevens

Een ISMS helpt u informatiemiddelen te beschermen, ongeacht hun type. Dit betekent dat op papier gebaseerde informatie, digitaal opgeslagen gegevens op een harde schijf en informatie die in de cloud is opgeslagen, alleen beschikbaar is voor geautoriseerd personeel.

Bovendien zal het ISMS gegevensverlies of -diefstal verminderen.

Helpt voldoen aan wettelijke naleving

Sommige branches zijn wettelijk gebonden om klantgegevens te beschermen. Bijvoorbeeld de zorg en financiële sector.

Het implementeren van een ISMS helpt uw ​​bedrijf te voldoen aan de naleving van wet- en regelgeving en contractuele vereisten.

Biedt bedrijfscontinuïteit

Het implementeren van een ISMS verbetert de bescherming tegen cyberaanvallen die gericht zijn op informatiesystemen om gevoelige gegevens te stelen. Hierdoor minimaliseert uw organisatie het optreden van beveiligingsincidenten. Dit betekent minder storingen en minder downtime.

Een ISMS biedt ook richtlijnen voor het navigeren door beveiligingsincidenten zoals datalekken op een manier om downtime te minimaliseren.

Verlaagt de bedrijfskosten

Bij het implementeren van een ISMS in uw bedrijf voert u een grondige risicoanalyse uit van alle informatiemiddelen. Zo kunt u activa met een hoog risico en activa met een laag risico identificeren. Dit helpt u om uw beveiligingsbudget strategisch te besteden om de juiste beveiligingstools te kopen en willekeurige uitgaven te voorkomen.

Datalekken kosten enorme bedragen. Aangezien een ISMS beveiligingsincidenten minimaliseert en downtime vermindert, kan het de bedrijfskosten in uw bedrijf verlagen.

Verbeter de cyberbeveiligingscultuur

Een ISMS biedt een raamwerk en een systematische aanpak voor het beheer van beveiligingsrisico’s die verband houden met informatiemiddelen. Het helpt uw ​​werknemers, leveranciers en andere belanghebbenden op een veilige manier om gevoelige gegevens te verwerken. Als gevolg hiervan begrijpen ze de risico’s die zijn verbonden aan informatieactiva en volgen ze best practices op het gebied van beveiliging om die activa te beschermen.

Verbetert de algehele beveiligingshouding

Bij het implementeren van een ISMS gebruikt u verschillende beveiligings- en toegangscontroles om uw informatiegegevens te beschermen. Ook creëer je een sterk beveiligingsbeleid voor risicobeoordeling en risicobeperking. Dit alles verbetert de algehele beveiliging van uw bedrijf.

Hoe een ISMS te implementeren

De volgende stappen kunnen u helpen bij het implementeren van een ISMS in uw bedrijf ter verdediging tegen bedreigingen.

#1. Gestelde doelen

Het stellen van doelstellingen is cruciaal voor het succes van het ISMS dat u in uw bedrijf implementeert. Dit komt omdat doelstellingen u een duidelijke richting en doel geven voor het implementeren van een ISMS en u helpen bij het prioriteren van middelen en inspanningen.

Stel dus duidelijke doelen voor het implementeren van een ISMS. Bepaal welke activa u wilt beschermen en waarom u ze wilt beschermen. Denk aan uw werknemers, leveranciers en andere belanghebbenden die uw gevoelige gegevens beheren bij het stellen van doelstellingen.

#2. Voer een risicobeoordeling uit

De volgende stap is het uitvoeren van een risicobeoordeling, inclusief het evalueren van informatieverwerkingsmiddelen en het uitvoeren van risicoanalyses.

Een juiste activa-identificatie is cruciaal voor het succes van het ISMS dat u in uw bedrijf wilt implementeren.

Maak een inventaris van bedrijfskritieke bedrijfsmiddelen die u wilt beschermen. Uw inventarislijst kan bestaan ​​uit, maar is niet beperkt tot, hardware, software, smartphones, informatiedatabases en fysieke locaties. Overweeg vervolgens bedreigingen en kwetsbaarheden door de risicofactoren te analyseren die zijn gekoppeld aan uw geselecteerde activa.

Analyseer ook risicofactoren door de wettelijke vereisten of nalevingsrichtlijnen te beoordelen.

Zodra u een duidelijk beeld heeft van de risicofactoren die verband houden met de informatiemiddelen die u wilt beschermen, weegt u de impact van deze geïdentificeerde risicofactoren af ​​om te bepalen wat u aan die risico’s moet doen.

Op basis van de impact van risico’s kunt u ervoor kiezen om:

  Tekst uit een afbeelding schrapen in Chrome

Verminder de risico’s

U kunt beveiligingscontroles implementeren om risico’s te verminderen. Het installeren van online beveiligingssoftware is bijvoorbeeld een manier om informatiebeveiligingsrisico’s te verminderen.

Breng de risico’s over

U kunt een cyberbeveiligingsverzekering afsluiten of samenwerken met een derde partij om risico’s te bestrijden.

Accepteer de risico’s

U kunt ervoor kiezen om niets te doen als de kosten van beveiligingscontroles om die risico’s te beperken, opwegen tegen de waarde van het verlies.

Vermijd de risico’s

U kunt besluiten de risico’s te negeren, ook al kunnen die risico’s uw bedrijf onherstelbaar schaden.

Natuurlijk moet je de risico’s niet uit de weg gaan en nadenken over het verminderen en overdragen van risico’s.

#3. Beschikken over tools en bronnen voor risicobeheer

U hebt een lijst gemaakt met risicofactoren die moeten worden beperkt. Het is tijd om je voor te bereiden op risicomanagement en een incidentresponsmanagementplan op te stellen.

Een robuust ISMS identificeert risicofactoren en biedt effectieve maatregelen om risico’s te beperken.

Op basis van de risico’s van de bedrijfsmiddelen implementeert u tools en middelen waarmee u de risico’s volledig kunt beperken. Dit kan bestaan ​​uit het opstellen van beveiligingsbeleid om gevoelige gegevens te beschermen, het ontwikkelen van toegangscontroles, het hebben van beleid voor het beheren van leveranciersrelaties en het investeren in beveiligingssoftwareprogramma’s.

U moet ook richtlijnen opstellen voor de beveiliging van personeel en fysieke en omgevingsbeveiliging om de informatiebeveiliging alomvattend te verbeteren.

#4. Train uw medewerkers

U kunt de nieuwste cyberbeveiligingstools implementeren om uw informatiemiddelen te beschermen. Maar optimale beveiliging is alleen mogelijk als uw werknemers het evoluerende bedreigingslandschap kennen en weten hoe ze gevoelige informatie kunnen beschermen tegen inbraak.

Daarom moet u in uw bedrijf regelmatig beveiligingsbewustzijnstrainingen geven om ervoor te zorgen dat uw werknemers veelvoorkomende gegevenskwetsbaarheden kennen die verband houden met informatieactiva en hoe ze bedreigingen kunnen voorkomen en beperken.

Om het succes van uw ISMS te maximaliseren, moeten uw werknemers begrijpen waarom het ISMS cruciaal is voor het bedrijf en wat ze moeten doen om het bedrijf te helpen de doelstellingen van het ISMS te bereiken. Als u op enig moment wijzigingen aanbrengt in uw ISMS, breng uw medewerkers hiervan op de hoogte.

#5. Laat de certificeringsaudit uitvoeren

Als u aan consumenten, investeerders of andere geïnteresseerden wilt laten zien dat u een ISMS heeft geïmplementeerd, heeft u een certificaat van overeenstemming nodig dat is afgegeven door een onafhankelijke instantie.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om ISO 27001 gecertificeerd te worden. Hiervoor moet u een geaccrediteerde certificatie-instelling voor externe audit kiezen. De certificeringsinstantie zal uw praktijken, beleid en procedures beoordelen om te beoordelen of het ISMS dat u hebt geïmplementeerd, voldoet aan de vereisten van de ISO 27001-norm.

Zodra de certificatie-instelling tevreden is met hoe u informatiebeveiliging beheert, ontvangt u de ISO/IEC 27001-certificering.

Het certificaat is meestal maximaal 3 jaar geldig, op voorwaarde dat u routinematige interne audits uitvoert als een continu verbeteringsproces.

#6. Maak een plan voor continue verbetering

Het spreekt voor zich dat een succesvol ISMS continue verbetering vereist. U moet dus uw informatiebeveiligingsmaatregelen bewaken, controleren en auditen om hun effectiviteit te beoordelen.

Als u een tekortkoming tegenkomt of een nieuwe risicofactor identificeert, voert u de nodige wijzigingen door om het probleem aan te pakken.

ISMS-best practices

Hieronder volgen de best practices om het succes van uw beheersysteem voor informatiebeveiliging te maximaliseren.

Controleer de toegang tot gegevens strikt

Om uw ISMS succesvol te maken, moet u de toegang tot gegevens in uw bedrijf bewaken.

Zorg ervoor dat u het volgende controleert:

  • Wie heeft toegang tot uw gegevens?
  • Waar worden de gegevens ontsloten?
  • Wanneer worden de gegevens opgevraagd?
  • Welk apparaat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de gegevens?
  Hoe elk smart-apparaat met HomeKit te verbinden (met een Raspberry Pi)

Daarnaast moet u ook een centraal beheerd raamwerk implementeren om inloggegevens en authenticaties bij te houden. Zo weet u dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige gegevens.

Verhard de beveiliging van alle apparaten

Bedreigingsactoren misbruiken kwetsbaarheden in informatiesystemen om gegevens te stelen. U moet dus de beveiliging van alle apparaten die gevoelige gegevens verwerken, versterken.

Zorg ervoor dat alle softwareprogramma’s en besturingssystemen zijn ingesteld op automatisch bijwerken.

Dwing sterke gegevensversleuteling af

Versleuteling is een must om uw gevoelige gegevens te beschermen, omdat het voorkomt dat bedreigingsactoren uw gegevens kunnen lezen in het geval van een datalek. Maak er dus een regel van om alle gevoelige gegevens te versleutelen, of deze nu op een harde schijf of in de cloud worden opgeslagen.

Maak een back-up van gevoelige gegevens

Beveiligingssystemen falen, er vinden datalekken plaats en hackers versleutelen gegevens om aan het losgeld te komen. Maak dus een back-up van al uw gevoelige gegevens. Idealiter maakt u een back-up van uw gegevens, zowel digitaal als fysiek. En zorg ervoor dat u al uw back-upgegevens versleutelt.

U kunt deze oplossingen voor gegevensback-up voor middelgrote tot grote ondernemingen verkennen.

Controleer regelmatig de interne beveiligingsmaatregelen

De externe audit is een onderdeel van het certificeringsproces. Maar u moet uw informatiebeveiligingsmaatregelen ook regelmatig intern controleren om mazen in de beveiliging te identificeren en te verhelpen.

Tekortkomingen van een ISMS

Een ISMS is niet waterdicht. Dit zijn de kritieke tekortkomingen van een ISMS.

Menselijke fouten

Menselijke fouten zijn onvermijdelijk. Mogelijk beschikt u over geavanceerde beveiligingstools. Maar een simpele phishing-aanval kan uw werknemers mogelijk misleiden, waardoor ze onbewust inloggegevens voor kritieke informatie-activa vrijgeven.

Door uw werknemers regelmatig te trainen in best practices op het gebied van cyberbeveiliging, kunt u menselijke fouten binnen uw bedrijf effectief minimaliseren.

Snel evoluerend bedreigingslandschap

Er duiken voortdurend nieuwe bedreigingen op. Het kan dus zijn dat uw ISMS moeite heeft om u voldoende informatiebeveiliging te bieden in het veranderende dreigingslandschap.

Regelmatige interne audits van uw ISMS kunnen u helpen beveiligingslacunes in uw ISMS te identificeren.

Beperking van middelen

Het behoeft geen betoog dat u aanzienlijke middelen nodig heeft om een ​​allesomvattend ISMS te implementeren. Kleine bedrijven met beperkte budgetten kunnen moeite hebben om voldoende middelen in te zetten, wat resulteert in een ontoereikende ISMS-implementatie.

Opkomende technologieën

Bedrijven adopteren snel nieuwe technologieën zoals AI of het Internet of Things (IoT). En het integreren van deze technologieën binnen uw bestaande ISMS-framework kan ontmoedigend zijn.

Risico’s van derden

Uw bedrijf vertrouwt waarschijnlijk op externe verkopers, leveranciers of dienstverleners voor verschillende aspecten van haar activiteiten. Deze externe entiteiten hebben mogelijk beveiligingsproblemen of ontoereikende beveiligingsmaatregelen. Het is mogelijk dat uw ISMS de informatiebeveiligingsrisico’s van deze derde partijen niet volledig behandelt.

Implementeer dus risicobeheersoftware van derden om beveiligingsbedreigingen van derden te beperken.

leermiddelen

Het implementeren van een ISMS en het voorbereiden van de externe audit kan overweldigend zijn. U kunt uw reis gemakkelijker maken door de volgende waardevolle bronnen door te nemen:

#1. ISO 27001:2013 – Beheersysteem voor informatiebeveiliging

Deze Udemy-cursus helpt u een overzicht te krijgen van ISO 27001, verschillende controletypes, veelvoorkomende netwerkaanvallen en nog veel meer. De duur van de cursus is 8 uur.

#2. ISO/IEC 27001:2022. Beheersysteem voor informatiebeveiliging

Als je een complete beginner bent, is deze Udemy-cursus ideaal. De cursus omvat een overzicht van ISMS, informatie over het ISO/IEC 27001-raamwerk voor informatiebeveiligingsbeheer, kennis over verschillende beveiligingscontroles, enz.

#3. Beheer van informatiebeveiliging

Dit boek biedt alle nodige informatie die u moet weten om een ​​ISMS in uw bedrijf te implementeren. Management van informatiebeveiliging bevat hoofdstukken over informatiebeveiligingsbeleid, risicobeheer, beveiligingsbeheermodellen, beveiligingsbeheerpraktijken en nog veel meer.

#4. ISO 27001-handboek

Zoals de naam al doet vermoeden, kan het ISO 27001-handboek werken als een handleiding voor het implementeren van een ISMS in uw bedrijf. Het behandelt belangrijke onderwerpen, zoals ISO/IEC 27001-normen, informatiebeveiliging, risicobeoordeling en -beheer, enz.

Deze nuttige bronnen bieden u een solide basis om een ​​ISMS efficiënt in uw bedrijf te implementeren.

Implementeer een ISMS om uw gevoelige gegevens te beschermen

Bedreigingsactoren richten zich onvermoeibaar op bedrijven om gegevens te stelen. Zelfs een klein incident met een datalek kan uw merk ernstig schaden.

Versterk daarom de informatiebeveiliging in uw bedrijf door een ISMS te implementeren.

Bovendien bouwt een ISMS vertrouwen op en verhoogt het de merkwaarde, aangezien consumenten, aandeelhouders en andere geïnteresseerde partijen zullen denken dat u de best practices volgt om hun gegevens te beschermen.