Meerdere criteria en kolommen in Google Spreadsheets VERT.ZOEKEN

Afgezien van MS Excel is Google Spreadsheets een app die veel meer gebruikt dan welke andere app dan ook voor het opslaan en beheren van gegevens. De functies die het uitvoert, hebben gegevensbeheer tot zo’n eenvoudige taak gemaakt met slechts een paar klikken. In het bijzonder wordt de functie VERT.ZOEKEN ook wel de functie Vertical Lookup genoemd. Net als MS Excel kunt u met VERT.ZOEKEN hier verticaal zoeken naar vereiste waarden en gegevens extraheren uit andere tabellen of bladen. In Google Spreadsheets kunt u met de syntaxis van VERT.ZOEKEN echter slechts één kolom tegelijk opzoeken. Als u op zoek bent naar manieren om VLOOKUP meerdere criteria en kolommen in Google Spreadsheets te gebruiken, bent u op de juiste plek. In dit artikel leert u hoe u meerdere criteria en kolommen in Google Spreadsheets kunt VERT.ZOEKEN. Afgezien hiervan weet u ook meer over wanneer we meerdere criteria in Google Spreadsheets moeten VERT.ZOEKEN. Laten we beginnen met de syntaxis van een gewone VERT.ZOEKEN-functie.

Meerdere criteria en kolommen in Google Spreadsheets VERT.ZOEKEN

Verderop in dit artikel leert u wat de syntaxis is van een gewone VERT.ZOEKEN-functie en hoe u meerdere criteria en kolommen in Google Spreadsheets kunt VERT.ZOEKEN. Blijf lezen om er meer over te weten te komen.

Wat is de syntaxis van een reguliere VLOOKUP-functie?

De syntaxis van een gewone VERT.ZOEKEN-functie in Google Spreadsheets is:

=VLOOKUP( search_key, range, index, [is_sorted])

Elk van deze ingangen staat voor,

  • search_key: het is de waarde waarnaar u zoekt in de eerste kolom van het bereik. Dit kan de cel zijn die de waarde bevat of een cel die kan worden gebruikt als verwijzing naar de cel die de waarde bevat.

  • bereik: Het is een bereik van cellen bestaande uit cellen waarnaar de functie VERT.ZOEKEN naar de waarden zoekt. U moet de kolom identificeren die de zoeksleutel bevat als de eerste kolom. Dit bereik moet ook de kolom omvatten die bestaat uit de doelwaarde.

  • index: index is de term die wordt gebruikt om te verwijzen naar het kolomnummer binnen het bereik dat de doelwaarde omvat. De eerste kolom van het bereik heeft een index van 1, de tweede kolom heeft een index van 2, enzovoort.

  • is_sorted: Het is het deel van de syntaxis dat aangeeft of de kolom moet worden gesorteerd of niet. Dit kan worden gedaan door True of False te gebruiken.

Nu u de syntaxis van een gewone VERT.ZOEKEN-functie hebt begrepen, gaan we verder met begrijpen wanneer we meerdere criteria in Google Spreadsheets moeten VERT.ZOEKEN.

Wanneer moeten we meerdere criteria in Google Spreadsheets VERT.ZOEKEN?

Er kunnen verschillende situaties en redenen zijn waarom u meerdere criteria in Google Spreadsheets moet VERT.ZOEKEN. Enkele van de redenen worden hieronder opgesomd:

  • Het kan worden gebruikt in gevallen waarin u naar verschillende tabellen moet zoeken om scores van studenten in een bepaald vak, van een afdeling en in specifieke termen te vinden.
  • Een andere situatie kan zijn dat u twee criteria juist moet hebben om een ​​waarde te vinden. U kunt bijvoorbeeld de aanwezigheid eisen van een werknemer die een prestatiebonus heeft weten te bemachtigen.
  • Nog een voorbeeld, waar u VERT.ZOEKEN meerdere criteria in Google Spreadsheets kunt gebruiken, is wanneer u meerdere gegevens in één kolom heeft. De dagelijkse aanwezigheid van een organisatie bestaat bijvoorbeeld uit meerdere gegevens bij elkaar zoals aanwezig, afwezig, met ziekteverlof, etc.

Het kan in veel meer situaties worden gebruikt dan we hier hebben vermeld. Laten we verder gaan naar het volgende gedeelte van het artikel.

Hoe VERT.ZOEKEN gebruiken met meerdere criteria in Google Spreadsheets?

U kunt twee methoden gebruiken om VERT.ZOEKEN met meerdere criteria te gebruiken. De eerste methode omvat het gebruik van een hulpkolom om de vereiste waarden op te halen. Lees verder om te zien hoe deze methode zich ontvouwt om VLOOKUP meerdere criteria in één kolom te krijgen.

Opmerking: we zullen gegevens gebruiken met scores voor wiskunde en natuurwetenschappen van 3 termen, samen met de namenlijst van studenten. Met de onderstaande methoden sorteren we de wiskundescores van alle 3 de termen afzonderlijk.

Methode 1: Helperkolom gebruiken

Het gebruik van de helperkolom is een van de methoden die kunnen worden gebruikt om meerdere criteria in één kolom te VERT.ZOEKEN. Bij deze methode wordt een extra kolom gebruikt die de helperkolom kan worden genoemd. In dit geval voegen we de helperkolom in vlak voor de naamkolom. Hierdoor wordt de helperkolom de eerste kolom in het bereik. We zullen de hulpkolom gebruiken om de waarden van de kolommen Naam en Term te combineren. Volg de onderstaande stappen,

Een hulpkolom gebruiken:

1. Open de Google-spreadsheet met de benodigde gegevens.

2. Voeg de helperkolom links in de kolom Naam in door met de rechtermuisknop op de kolomkop van dezelfde kolom te klikken en links op 1 kolom invoegen te klikken.

3. Typ in de eerste cel van de hulpkolom de formule =C2&”,”&D2 om de cellen te combineren.

4. Druk op Enter om het resultaat van de combinatie te zien, bijvoorbeeld Jan,1.

5. Sleep de hoek van de cel om de kolom met dezelfde formule te vullen.

6. Selecteer de gewenste cel waar u de waarde wilt hebben en pas de VLOOKUP-formule toe.

7. Voer de zoeksleutel in die de referentiecel H7 en I6 is door ampersand en scheidingsteken toe te voegen. Vergrendel de respectieve cel en kolom door op de F4-toets te drukken.

8. Voeg een komma (,) toe om naar het volgende syntaxisbereik te gaan. Selecteer de kolommen die de waarden bevatten waarvoor we de VLOOKUP-waarde moeten vinden.

9. Vergrendel de waarden door op de F4-toets te drukken en een komma (,) toe te voegen om naar de volgende argumentindex te gaan om VLOOKUP meerdere criteria en kolommen in Google Spreadsheets uit te voeren.

10. Typ in het indexargument het kolomnummer dat u de doelwaarde geeft. In dit geval is het de 4e kolom. Typ dus 4 in de indexwaarde.

11. Voeg een komma (,) toe om naar het is_gesorteerd argument te gaan. Typ 0 om de exacte overeenkomst te krijgen.

12. Sluit het haakje en druk op Ctrl+Enter om de vereiste waarde te krijgen.

13. Sleep de hoek van de cel en pas de formule toe om de tabel compleet te maken.

Deze methode legt uit hoe u meerdere criteria en kolommen in Google Spreadsheets kunt VERT.ZOEKEN met behulp van een hulpkolom. Nu zullen we zien hoe u kunt VERT.ZOEKEN met meerdere criteria in Google-bladen met behulp van ARRAY FORMULE.

Methode 2: ARRAY-FORMULE gebruiken

Een andere methode is VERT.ZOEKEN met meerdere criteria in Google-bladen met behulp van ARRAY FORMULE. Beide methoden werken op dezelfde manier, het enige verschil is dat u in deze methode geen hulpkolom nodig hebt om meerdere criteria in één kolom te VERT.ZOEKEN. In plaats daarvan moet u de waarden van de helperkolom en het bereik samenstellen met behulp van de formule. Lees de onderstaande stappen door om het proces van het vinden van waarden met VERT.ZOEKEN met behulp van de ARRAY-FORMULE te begrijpen. We zullen hetzelfde voorbeeld gebruiken dat we in de bovengenoemde methode hebben gebruikt.

1. Begin met het typen van de = ARRAY FORMULE in de gewenste cel.

2. Voer de VLOOKUP-formule in.

3. Selecteer en vergrendel de referentiecellen G7 en H6 door op F4 te drukken. Scheid ze met behulp van een ampersand en scheidingsteken.

4. Voeg een komma (,) toe en begin met het samenstellen van het bereik door een accolade te openen.

5. Selecteer de eerste kolom, de kolom Naam, en vergrendel de cellen door op de F4-toets te drukken.

6. Voeg een scheidingsteken toe (&”,”&) en selecteer de kolom Term die we zullen combineren met de kolom Naam. Vergrendel de geselecteerde cellen door op de F4-toets te drukken.

7. Voeg een komma (,) toe en selecteer de derde kolom Wiskunde die de doelwaarde geeft en voltooi het bereik.

8. Sluit de accolade en voeg een komma (,) toe om naar het volgende argument te gaan.

9. Typ de indexwaarde van de kolom die u de doelwaarde zal geven. Hier zullen we 2 typen om de waarden uit de kolom Wiskunde te krijgen.

10. Voeg een komma (,) toe en typ 0 om de exacte overeenkomst te krijgen, gevolgd door het sluiten van de haak om de VLOOKUP-formule te sluiten.

11. Sluit de haak weer om de ARRAY FORMULE te sluiten.

12. Druk op Enter om het resultaat te krijgen.

13. Sleep de hoek van de cel om het resultaat in de hele tabel te krijgen.

Dit is hoe u de vereiste waarden krijgt wanneer u moet VERT.ZOEKEN met meerdere criteria in Google Spreadsheets met behulp van matrixformule.

***

We hopen dat deze handleiding over het VERT.ZOEKEN van meerdere criteria en kolommen in Google Spreadsheets nuttig was. U kunt uw vragen en onderwerpsuggesties voor toekomstige artikelen achterlaten in de opmerkingen hieronder.

  Tekst markeren en notities toevoegen aan ePub-bestanden in Microsoft Edge?

gerelateerde berichten