(OPGELOST) Uitzondering Toegangsfout op Windows 10

De Exception Access Violation Error verschijnt in Windows 10 wanneer u een app uitvoert of wanneer u het systeem opstart. Normaal gesproken, wanneer het systeem opstart en apps start die zijn ingesteld om te worden uitgevoerd bij het opstarten, veroorzaakt een van hen deze fout. Als gevolg hiervan zal de app niet werken of uw systeem maart onstabiel worden.

Exception_Access_Violation Fout op Windows 10

De Exception Access Violation Error wordt veroorzaakt door een van de volgende oorzaken;

Probleem met geheugenverwerking door een app
Problemen met RAM
Hardwareproblemen

Hoe toegangsschending op adres op te lossen …

Hardwareproblemen zijn de zeldzaamste oorzaak van de Exception Access Violation-fout, maar mogen niet worden uitgesloten. Als u, nadat u alle hier vermelde reparaties hebt uitgevoerd, de fout Exception Access Violation blijft zien, laat dan de hardware van uw systeem controleren op schade, met name het RAM-geheugen.

1. Voeg Preventie-uitzondering voor gegevensuitvoering toe voor app

Als u de foutmelding Exception Access Violation krijgt telkens wanneer u een bepaalde app opent, kunt u er een uitzondering aan toevoegen om te voorkomen dat de fout wordt weergegeven. Het lost het probleem niet op, maar u kunt de app wel starten.

  12 manieren om Verkenner te openen in Windows 10

Bestandsverkenner openen.
Plak dit in de locatiebalk: explorer shell:::{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE} en tik op Enter.
Klik in de kolom aan de linkerkant op Geavanceerde systeeminstellingen.
Ga naar het tabblad Geavanceerd.
Klik op de knop Instellingen in het gedeelte Prestaties.
Ga naar het tabblad Preventie van gegevensuitvoering.
Selecteer DEP inschakelen voor alle programma’s behalve de programma’s die ik selecteer.
Klik onderaan op de knop Toevoegen.
Selecteer de EXE van de app die de fout veroorzaakt.
Klik op Toepassen en start de app.

2. Schakel Gebruikersaccountbeheer uit

U kunt gebruikersaccountbeheer uitschakelen en de fout verbergen, maar u moet dit alleen doen als u de app moet uitvoeren. Gebruikersaccountbeheer mag niet permanent worden uitgeschakeld.

Configuratiescherm openen.
Ga naar Gebruikersaccounts>Gebruikersaccounts.
Klik op Instellingen voor gebruikersaccountbeheer wijzigen.
Sleep de schuifregelaar naar beneden en klik op Toepassen.
Start de app nu en de foutmelding zal niet verschijnen.

3. Maak options.ini-bestand voor de app

U kunt een instellingenbestand maken dat: maart in staat zijn om de fout voor de app op te lossen. Deze oplossing is van toepassing op games en niet op andere apps die maart laat de fout zien.

Bestandsverkenner openen.
Plak deze %AppData% in de locatiebalk en tik op Enter.
Open de map voor de game die de fout veroorzaakt.
Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied en selecteer Nieuw>Tekstdocument.
Hernoem het naar: options.ini (wijzig de extensie wanneer daarom wordt gevraagd).
Open het bestand en plak het volgende erin:

AudioLOD = Low
HasSeenLogoMovies = yes
IdealStaticGameLOD = VeryLow
Resolution = 800 600
StaticGameLOD = VeryLow
TimesInGame = 1

Sla de wijzigingen op en open het spel.

4. Controleer bestandskenmerken

De Exception Access Violation-fout maart worden veroorzaakt door een bepaald bestand. U zult het weten, want de foutmelding zal u zoveel vertellen. Als het foutbericht vergezeld gaat van een bestandsnaam, controleer dan de kenmerken van het bestand.

  Klassieke Minesweeper- en Solitaire-spellen krijgen op Windows 10

Open Verkenner en navigeer naar het bestand.
Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.
Haal het vinkje weg bij Alleen-lezen.
Klik op Toepassen.
Voer de app uit.

5. Voer de app uit in compatibiliteitsmodus

Als je onlangs Windows 10 hebt bijgewerkt, of als de app zelf is bijgewerkt, is de update maart de reden zijn dat u het probleem ziet. Probeer de app in de compatibiliteitsmodus uit te voeren en de fout kan verdwijnen.

Maak een snelkoppeling voor de app die u probeert te openen.
Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.
Ga naar het tabblad Compatibiliteit.
Selecteer ‘Dit programma uitvoeren in compatibiliteitsmodus voor’
Open de vervolgkeuzelijst en selecteer Windows 7 of 8 (je zult hier een beetje moeten experimenteren).
Klik op Toepassen.
Gebruik de snelkoppeling om de app te openen.

6. Verwijder de app en installeer deze opnieuw

Het is mogelijk dat de app is beschadigd. Dit maart gebeuren als de app is bijgewerkt en de update bugs bevat of het maart gebeuren als uw systeem niet correct is afgesloten. Het verwijderen en opnieuw installeren van de app is een gemakkelijke manier om het te repareren.

Configuratiescherm openen.
Ga naar Programma’s>Een programma verwijderen.
Selecteer de app die u probeert te openen en klik op de knop Verwijderen.
Nadat de app is verwijderd, downloadt en installeert u deze opnieuw.

  Hoe u uw e-mail kunt verbergen vanaf het inlogscherm in Windows 10

7. Voer de probleemoplosser voor hardware uit

Deze fout maart worden veroorzaakt door hardwareproblemen. Sommige hardwareproblemen kunnen worden opgelost of geïdentificeerd door de probleemoplosser voor hardware van Windows 10.

Tik op de sneltoets Win+R om het vak Uitvoeren te openen.
Voer in het vak Uitvoeren msdt.exe -id DeviceDiagnostic in en tik op Enter.
Voer de probleemoplosser uit en pas alle aanbevolen oplossingen toe.

8. Koppel randapparaten los en sluit ze opnieuw aan

Het is mogelijk dat een van de randapparaten die u op het systeem hebt aangesloten, met name Bluetooth-apparaten, de foutmelding Exception Access Violation veroorzaakt. Koppel ze los en sluit ze opnieuw aan.

9. Controleer op hardwareproblemen

Als uw probleem op dit moment nog steeds niet is opgelost, moet u de hardware op fouten laten controleren. Test het RAM-geheugen en laat het systeem vervolgens fysiek onderzoeken op schade of losse draden. Als je niet weet hoe je het moet controleren op hardwareschade, breng het dan binnen voor reparatie.

Conclusie

De Exception Access Violation-fout blokkeert de uitvoering van een app. Het maart of maart niet aangeven welk bestand de fout veroorzaakt, maar de bovenstaande oplossingen zouden een oplossing voor het probleem moeten bieden.