Vastgelopen bij het diagnosticeren van uw pc in Windows 10

Nadat u de nieuwste functie-update van Windows hebt geïnstalleerd, kan uw pc vast komen te zitten in een geautomatiseerde reparatiecyclus. Dit artikel geeft u verschillende technieken voor probleemoplossing als u een reparatiemethode zoekt waarmee u de diagnose van uw pc-probleem met Windows 10 kunt oplossen. Lees dus verder om de diagnose van uw pc-probleem op Windows 10 op te lossen.

Hoe u vastloopt bij het diagnosticeren van uw pc in Windows 10

We hebben dit probleem onderzocht door te kijken naar meerdere gebruikersrapporten en hebben verschillende reparatiestrategieën uitgeprobeerd die door sommige getroffen gebruikers werden voorgesteld. Het blijkt dat verschillende omstandigheden ervoor zorgen dat uw systeem vastzit in de diagnose van uw pc-scherm. Hier is een lijst met omstandigheden die tot dit probleem kunnen leiden in Windows 10.

  • Corruptie van systeembestanden: beschadigde systeembestanden kunnen er ook voor zorgen dat het hulpprogramma voor systeemdiagnose bij elke systeemstart verschijnt. Als dit hulpprogramma ook beschadigd is, zit het vast in een lus.

  • Onvoldoende systeemruimte: het blijkt dat dit probleem zich ook kan voordoen wanneer het systeem onvoldoende opslagcapaciteit heeft om alle programma’s en services te laden die nodig zijn voor het opstarten.

  • Glitched Automated Repair Utility: dit probleem is door meerdere klanten gemeld en wordt veroorzaakt door mysterieuze problemen met de systeemschijf. In dit geval zal het programma Automatisch herstellen bij elke herstart proberen te openen in een poging het probleem op te lossen, maar het zal de oorzaak van het probleem niet kunnen vinden.

  • Defecte BCD-gegevens: beschadigde opstartgegevens kunnen dit probleem ook veroorzaken in ernstige omstandigheden, waardoor het startproces niet kan worden voltooid.

Sommige getroffen klanten hebben geprobeerd hun computers opnieuw op te starten om van dit probleem af te komen, maar beweren dat hun computers een donker scherm krijgen, het logo tonen en vervolgens terugkeren naar de pagina Diagnostische pc. Het besturingssysteem geeft aan dat uw apparaat is gediagnosticeerd, maar dat er mogelijk geen vooruitgang is geboekt. U kunt de onderstaande methoden volgen om het probleem op te lossen.

Methode 1: Voer een harde reboot uit

U kunt een harde herstart uitvoeren als uw Windows niet kan opstarten vanwege het probleem met het voorbereiden van automatische reparatie of het diagnosticeren van uw pc.

1. Koppel de AC-adapter los en verwijder de batterij uit het apparaat.

2. Controleer of het normaal opstart door de aan/uit-knop 20 seconden ingedrukt te houden.

Als deze techniek niet werkt, probeer dan een van de volgende opties.

Methode 2: Start op in de veilige modus en maak ruimte vrij

Zoals sommige gebruikers hebben ontdekt, kan dit probleem ook optreden wanneer het systeem onvoldoende capaciteit heeft om te starten. Verschillende personen in een vergelijkbare positie hebben het probleem overwonnen door hun machines in de veilige modus te laten draaien en wat ruimte vrij te maken. Volg onze handleiding over opstarten naar veilige modus in Windows 10.

Voer vervolgens Schijfopruiming uit door onze gids te volgen om Schijfopruiming uit te voeren.

Als de diagnose van uw pc Windows 10-probleem aanhoudt, volgt u de volgende procedure hieronder.

Methode 3: Systeembestanden herstellen

Het is ook mogelijk dat dit probleem wordt veroorzaakt door corruptie van het systeembestand. Deze beschadigde bestanden kunnen ervoor zorgen dat de opstartprocedure niet wordt voltooid. U moet de scans uitvoeren vóór de opstartfase, aangezien u niet verder kunt gaan dan de pagina Diagnostiek. Lees onze gids over het herstellen van systeembestanden op Windows 10.

Methode 4: Voer het hulpprogramma Systeemherstel uit

Mogelijk hebt u te maken met een ernstig corruptieprobleem dat niet traditioneel kan worden behandeld. Wanneer u wordt geconfronteerd met een omstandigheid als deze, is de beste actie om een ​​strategie voor schadebeperking te volgen. De meeste opstartproblemen veroorzaakt door corruptie van systeembestanden kunnen worden opgelost door de machine terug te brengen naar een gezonde toestand waarin alle componenten correct werken. Volg de onderstaande stappen.

1. Plaats de installatieschijf en start uw pc opnieuw op.

2. Druk op een willekeurige toets om de installatiemedia op te starten wanneer u het opstartscherm ziet.

3. Wanneer Windows Setup is geladen, klikt u op Repareer uw computer.

4. Open het menu Problemen oplossen vanuit het eerste reparatiemenu.

5. Klik op Geavanceerde opties in het menu Problemen oplossen.

6. Klik vervolgens op Opdrachtprompt in de lijst met beschikbare hulpprogramma’s.

7. Om het programma Systeemherstel te openen, typt u de opdracht rstrui.exe in het opdrachtpromptvenster en drukt u op Enter.

8. Klik op Volgende zodra u het eerste scherm hebt bereikt.

9. Vink nu de optie met het label Meer herstelpunten weergeven aan.

10. Als u dit eenmaal hebt gedaan, gaat u door elke herstelmomentopname en kiest u er een uit die vóór het diagnoseprobleem is genomen.

11. Om naar de volgende optie te gaan, kiest u de geschikte foto en klikt u op Volgende.

12. Klik nu op Voltooien.

Uw systeem zal automatisch herstarten na het herstellen, en de oude machine zal hersteld worden bij de volgende systeemstart.

Methode 5: BCD opnieuw opbouwen

In Windows 10 krijgt u de foutmelding Automatische reparatie voorbereiden als de opstartbestanden ontbreken of beschadigd zijn. Als gevolg hiervan zullen sommige gebruikers het opstartrecord opnieuw opbouwen met behulp van de onderstaande procedures.

1. Plaats de opstartbare installatie-cd van Windows in de pc met de foutmelding Voorbereiding van automatische reparatie of diagnose van uw pc.

2. Start uw computer op door op te starten vanaf de installatie-cd.

3. Om door te gaan, kiest u uw taalinstellingen en klikt u op de knop Volgende.

4. Selecteer Uw computer herstellen.

5. Selecteer Problemen oplossen.

6. Selecteer Opdrachtprompt.

7. Voer de onderstaande instructies in de prompt in en druk na elke instructie op Enter.

bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /scanos
bootrec /rebuildbcd

8. Typ vervolgens de opdracht exit en druk op de Enter-toets.

9. Eindelijk, herstart de pc.

Methode 6: Automatisch opstartherstel uitschakelen

Als dit gebeurt, wordt de Automatic Start-up Repair-software gestart bij elke systeemstart. Als het hulpprogramma echter niet werkt, kunt u mogelijk niet verder gaan dan het opstartscherm. Daarom zou het uitschakelen van deze software voorkomen dat het scherm Diagnose van uw pc verschijnt.

1. Zodra u het introductiescherm ziet, drukt u herhaaldelijk op de F8-toets om naar het menu Geavanceerde opstartopties te gaan.

2. Selecteer Veilige modus met netwerkmogelijkheden in het menu Geavanceerde opstartopties door op de F5-toets te drukken of de pijltoetsen te gebruiken.

3. Wanneer de opstartroutine is voltooid, drukt u op de toetsen Windows + I om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.

4. Typ cmd en druk op de toetsen Ctrl + Shift + Enter om een ​​verhoogde opdrachtprompt te openen.

5. Klik op Ja in de prompt.

6. Voer de volgende opdracht in en druk op de Enter-toets.

bcdedit /set recoveryenabled NO

7. Zodra het proces is voltooid, start u uw apparaat opnieuw op.

Als de diagnose van het Windows 10-probleem van uw pc blijft bestaan ​​of als u geen andere fout krijgt, gaat u verder met de volgende procedure.

Methode 7: Updates verwijderen

Als de update niet correct op uw apparaat kan worden geïnstalleerd, kunt u met dit probleem worden geconfronteerd. Volg de onderstaande stappen om het besproken probleem op te lossen.

1. Druk op de Windows-toets en typ Configuratiescherm en klik vervolgens op Openen.

2. Klik nu op de optie Een programma verwijderen onder het menu Programma’s, zoals afgebeeld.

3. Klik nu op Geïnstalleerde updates weergeven in het linkerdeelvenster zoals weergegeven.

4. Zoek en selecteer nu de meest recente update door te verwijzen naar Geïnstalleerd op de datum en te klikken op de optie Installatie ongedaan maken, zoals hieronder weergegeven.

5. Bevestig ten slotte een eventuele prompt en start de pc opnieuw op.

Controleer of het diagnosticeren van uw pc-probleem aanhoudt of niet.

Methode 8: Reparatie-installatie uitvoeren

Als geen van de bovengenoemde reparatiemethoden heeft gewerkt, heeft u waarschijnlijk te maken met een ernstig geval van systeembeschadiging die niet met de normale methoden kan worden verholpen. In dit geval is de enige manier om het probleem op te lossen het resetten van elk Windows-onderdeel, inclusief alle opstartgerelateerde taken die de automatische herstellus veroorzaken. U kunt altijd een schone installatie uitvoeren, maar houd er rekening mee dat hierdoor alle opgeslagen gegevens op uw Windows-systeem verloren gaan. Kies je voor een schone installatie, dan verdwijnen al je persoonlijke gegevens, applicaties, games, documenten en andere media. Lees onze handleiding over het uitvoeren van een schone installatie van Windows 10 en implementeer hetzelfde.

***

We hopen dat u deze informatie nuttig vond en dat u het probleem bij het diagnosticeren van uw pc in Windows 10 hebt kunnen oplossen. Laat ons weten welke techniek voor jou het meest voordelig was. Gebruik het onderstaande formulier als u vragen of opmerkingen heeft. Laat ons ook weten wat je de volgende keer wilt leren.

  Controleren voor welke Windows-editie een productsleutel is?

gerelateerde berichten