Verschil tussen bug, defect, fout, fout en fout in softwaretests

Softwaretesten is een proces om bugs, fouten, defecten, fouten en storingen op te sporen die het verschil vormen tussen verwachte en werkelijke resultaten.

Of u uw software nu handmatig of met geautomatiseerde procedures test, deze termen komen naar voren bij het identificeren van de problemen in uw codering.

En door tekortkomingen, ontbrekende vereisten of fouten in de software te identificeren, maakt u uw software foutloos en van hoge kwaliteit voor de gebruikers.

Op deze manier zorgt u voor een betere gebruikerservaring, omdat ze de software gemakkelijk kunnen gebruiken zonder problemen en verslechtering van de prestaties of functionaliteit.

In dit artikel zal ik uitleggen wat bugs, fouten, defecten, fouten en storingen zijn en de verschillen tussen deze termen op basis van hun definities, typen, voorbeelden, redenen, focus en andere parameters.

Laten we beginnen!

Wat is een bug?

De bug is een veelgebruikte term in softwareontwikkeling. Maar het is geen gastvrije. Het wordt beschreven als een probleem of fout die ervoor kan zorgen dat de software zich op andere manieren gedraagt ​​die niet door de gebruiker worden verwacht of niet door de ontwikkelaar zijn bedoeld.

Bugs hebben een breed scala aan gevolgen voor de softwareprestaties, van kleine problemen die gemakkelijk kunnen worden beheerd tot grote problemen waardoor uw toepassing onmogelijk te gebruiken is. Maar in beide gevallen moeten bugs onmiddellijk worden aangepakt en verholpen om de gebruikers een kwaliteitservaring te bieden en vertrouwen op te bouwen.

Grote bugs worden over het algemeen als prioriteit en urgent behandeld, vooral wanneer er een risico bestaat op ontevredenheid van de gebruiker. Er zijn veel bugs die de functionaliteit en prestaties kunnen beïnvloeden, maar het meest voorkomende type bug is een crash. Dit betekent dat de software stopt met werken zoals verwacht door de gebruikers en automatisch wordt uitgeschakeld tijdens het gebruik.

Als een gebruiker bijvoorbeeld een rapport of artikel in een tekstverwerkingsprogramma schrijft en het crasht plotseling, dan verliest de gebruiker al het werk als hij niet eerder op de knop Opslaan drukt. Dit heeft een negatief effect op de productiviteit van de gebruiker.

Typefouten zijn ook bugs die kleine problemen lijken te zijn, maar rampzalige resultaten kunnen opleveren. Zelfs een onjuist nummer of een verkeerd geplaatste letter kan een drastische wijziging in de beoogde functies van een programma veroorzaken.

Bovendien verstoort een softwarefout het vermogen van een organisatie om met gebruikers te communiceren, leads te genereren, aankopen te vergemakkelijken en meer. Het moet dus zo snel mogelijk worden uitgeroeid.

Wat is een gebrek?

Een defect in het testen van software verwijst naar de afwijking of variatie van de software van de gebruikers of zakelijke vereisten. Het is een probleem bij het coderen van applicaties dat het hele programma kan beïnvloeden. Testteams komen bij het uitvoeren van verschillende testcases gebreken tegen.

Defecten in een product vertegenwoordigen de inefficiëntie en het onvermogen van de applicatie om aan de criteria te voldoen en voorkomen dat de software het gewenste werk uitvoert. Deze gebeuren tijdens de softwareontwikkelingscyclus door ontwikkelaars. Een defect kan ontstaan ​​wanneer een programmeur of ontwikkelaar een kleine of grote fout maakt tijdens de ontwikkelingsfase.

Nou, bugs en defecten hebben zeer kleine verschillen. In de software-industrie worden beide beschouwd als fouten die onmiddellijk vóór de implementatie moeten worden verholpen. Er zijn veel soorten defecten die u tijdens de softwareontwikkelingscyclus kunt tegenkomen. Ze zijn als volgt:

rekenfout

Een rekenfout omvat defecten in de rekenkundige uitdrukking of het vinden van oplossingen voor een rekenkundige uitdrukking in het programma. Deze fouten worden voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkelaars die aan de software werken vanwege minder kennis of teveel werk. Codecongestie is ook een reden voor rekenfouten wanneer ontwikkelaars de code niet correct kunnen bekijken.

  Gebruik recepten om willekeurige wachtwoorden te maken die u niet hoeft te onthouden [Paid]

Syntaxisfouten

Syntaxisdefecten zijn de meest voorkomende fouten die worden gemaakt tijdens het schrijven van code. Het toont zelfs een kleine fout in de syntaxis. Dit gebeurt wanneer een ontwikkelaar of programmeur per ongeluk ontsnapt aan een symbool in het programma, zoals een puntkomma (;), tijdens het schrijven van code in C++.

Logische defecten

Logische gebreken komen in beeld tijdens de implementatie van de code. Wanneer een programmeur verkeerd denkt over de oplossing of de vereiste niet duidelijk begrijpt, treden deze defecten op. Het komt ook voor wanneer een ontwikkelaar de hoekgevallen vergeet. Het is gerelateerd aan de kern van de applicatie.

Prestatiegebreken

Wanneer de softwaretoepassing of het systeem niet aan de verwachte resultaten kan voldoen, wordt dit een prestatiefout genoemd. Het omvat de reactie van de applicatie tijdens gebruik met wisselende belastingen.

Multithreading-defecten

Multithreading-defecten treden op bij het tegelijkertijd uitvoeren of uitvoeren van meerdere taken. Dit kan leiden tot de mogelijkheid van complexe debugging. Tijdens het multithreading-proces is er een kans op een impasse en uithongering die resulteert in het falen van het systeem.

Interface-defecten

Interfacedefecten zijn de gebreken die optreden tijdens de interactie van gebruikers en software. Het omvat gecompliceerde interfaces, platformgebaseerde interfaces of onduidelijke interfaces. Deze defecten zorgen ervoor dat gebruikers de software niet moeiteloos kunnen gebruiken.

Wat is een fout?

Een fout is een misvatting, misverstand of fout van de kant van de applicatieontwikkelaar. Een programmeur of ontwikkelaar kan de tekennotatie soms verkeerd begrijpen of een verkeerde spreuk typen, wat resulteert in een fout in de programmeercode.

Het wordt gegenereerd vanwege verkeerde logica, syntaxis of lus die de eindgebruikerservaring aanzienlijk kan beïnvloeden. In basistermen wordt een fout berekend door onderscheid te maken tussen de verwachte resultaten en de werkelijke resultaten. Wanneer een dergelijk scenario zich in een programma voordoet, verandert het de functionaliteit van de applicatie, wat leidt tot ontevredenheid van de klant.

Er treedt om verschillende redenen een fout op, maar deze leidt tot een probleem in de toepassingscode. Dit kunnen ontwerpproblemen, coderingsproblemen of systeemspecificaties zijn. Het is iets anders dan defecten.

Functionaliteit is een belangrijk criterium van software, maar soms leidt de software tot functionaliteitsfouten wanneer iets onhandig, onmogelijk, verwarrend of moeilijker is. Typen zijn fouten zijn:

 • Communicatiefouten kunnen optreden tijdens de communicatie van de applicatie naar de gebruiker. Er is bijvoorbeeld geen menu in de software, geen help-instructies, geen knop voor opslaan, enz.
 • Ontbrekende opdrachtfout is een andere veel voorkomende fout bij programmeurs vanwege een lage typesnelheid, korte deadlines of meer. De output van het programma wijkt af als er enkele commando’s ontbreken.
 • Grammaticaal incorrecte zinnen en verkeerd gespelde woorden zijn veelvoorkomende fouten die in elke applicatiecode worden aangetroffen. Wanneer de fout op een zinvolle en transparante manier wordt afgehandeld, kan deze tijdens het testen worden verminderd.
 • Berekeningsfouten treden op als gevolg van coderingsfouten, slechte logica, onjuiste formules, problemen met functieaanroepen, niet-overeenkomende gegevenstypen en meer.

Wat is een mislukking?

Soms produceert het systeem tijdens de uitvoering van het programma onverwachte resultaten die kunnen leiden tot het falen van de toepassing. Onder bepaalde situaties of omgevingen kunnen defecten de reden zijn voor het falen, en soms kunnen de redenen variëren.

Niet elk defect leidt tot storingen. Zo zullen defecten in de dode code niet tot storingen leiden. Het kan ook om andere redenen worden veroorzaakt. Bovendien kunnen omgevingsomstandigheden, waaronder een sterk magnetisch veld, vervuiling, elektronische velden, stralingsstoten, enz., vaak storingen in de firmware of hardware veroorzaken.

Falen kan ook optreden als gevolg van menselijke fouten tijdens de interactie met software. Er kan bijvoorbeeld een softwarefout optreden als een mens een verkeerde invoerwaarde invoert. Een storing kan echter ook opzettelijk door een persoon in het systeem worden veroorzaakt.

  Definieer uw bedrijfsdoel met deze 6 sjablonen voor strategietoewijzing

Als het gaat om softwarefouten, zijn er een paar punten die essentieel zijn voor u om te begrijpen:

 • Als een tester tijdens softwaretests niet zeker weet of een bepaalde situatie een storing is of niet, kan dit een incident worden genoemd. Het incident moet vervolgens verder worden getest om te bevestigen of het defect de oorzaak van de storing is of andere redenen, zoals ongeldige invoer, ongunstige omgeving en gebrek aan kennis over de functionaliteit.

Deze incidenten worden gerapporteerd en verzonden naar ontwikkelaars, zodat zij het incident kunnen analyseren om de reden van de mislukking te bevestigen.

 • Falen is een term die komt na de productiefase van de software. Om de kwaliteit van de software te beoordelen, moet deze goed worden gecontroleerd voordat deze wordt geïmplementeerd, aangezien kwaliteit van het grootste belang is bij het vergroten van het vertrouwen van de klant, wat resulteert in een betere bedrijfsvoering.

Een storing kan echter alleen in de toepassing worden geïdentificeerd wanneer het defecte onderdeel is uitgevoerd. Als de defecte onderdelen helemaal niet zijn uitgevoerd, kan dat onderdeel geen storing veroorzaken.

Wat is een fout?

Een storing is een onbedoeld of onjuist gedrag van een applicatieprogramma. Het veroorzaakt een waarschuwing in het programma. Als het onbehandeld blijft, kan dit leiden tot storingen in de werking van de ingezette code. Als verschillende componenten van de applicatiecode van elkaar afhankelijk zijn, is een storing degene die problemen kan veroorzaken in meerdere componenten.

Een kleine fout kan resulteren in een high-end fout. De fout kan worden voorkomen door programmeertechnieken, ontwikkelingsmethodologieën, peer review en code-analyse toe te passen.

Hier zijn verschillende soorten fouten bij het testen van software, zoals:

 • Algoritmefout: Het treedt op wanneer een componentlogica of algoritme geen duidelijk resultaat kan geven voor de gegeven invoer vanwege verkeerde verwerkingsstappen. Maar het kan eenvoudig worden voorkomen door schijfcontrole.
 • Syntaxisfout: het treedt op wanneer de verkeerde syntaxis in de code wordt gebruikt. Een enkele syntaxisfout kan resulteren in nul output of falen.
 • Computationele fout: het treedt op wanneer een schijfimplementatie verkeerd is of niet in staat is om het gewenste resultaat te berekenen. Het combineren van variabelen met drijvende komma en integer kan bijvoorbeeld een onverwacht resultaat opleveren.

 • Timingfout: wanneer de toepassing niet reageert nadat het programma is mislukt, wordt dit een timingfout genoemd.
 • Documentatiefout: goede documentatie vertelt wat het programma eigenlijk doet. Documentatiefout treedt op wanneer het programma niet overeenkomt met de documentatie.
 • Overbelastingsfout: ontwikkelaars gebruiken gegevensstructuren zoals een wachtrij, stapel en array voor geheugendoeleinden in de programma’s. Wanneer de gebruiker het geheugen vult en het boven zijn capaciteit gebruikt, leidt dit tot een overbelastingsfout.
 • Hardwarefout: wanneer de opgegeven hardware niet goed werkt voor de gewenste software, treedt dit type fout op.
 • Softwarefout: Wanneer de gespecificeerde software niet in staat is om te werken of het platform of besturingssysteem niet kan ondersteunen, treedt dit type fout op.
 • Weglatingsfout: wanneer het belangrijkste aspect misplaatst is of ontbreekt in het programma, treedt er een weglatingsfout op. De initialisatie van de variabele gebeurt bijvoorbeeld niet op het startpunt.
 • Commissiefout: wanneer een uitdrukking onjuist is, treedt er een commissiefout op. Een geheel getal wordt bijvoorbeeld geïnitialiseerd met float.

Het implementeren van geschikte technieken kan echter gemakkelijk een fout in het programma voorkomen. Deze technieken en procedures zijn nodig om te worden afgestemd op de beoogde software- en hardwarespecificaties, programmeertalen, algoritmen, enz.

Waarom verwarren mensen deze termen?

Bug, defect, fout, fout en fout worden in algemene termen vaak als synoniemen gebruikt. Maar het testen van software heeft verschillen op basis van hun gedrag.

Een fout is een fout die is gemaakt door een ontwikkelaar. Een defect wordt een fout genoemd die tijdens de ontwikkelingscyclus wordt gevonden. Een bug is een defect dat tijdens de testcyclus wordt gevonden. Een mislukking wordt genoemd wanneer het programma niet aan de criteria voldoet. Een storing is de oorzaak van een storing.

  Bouw interne links met de 10 beste WordPress-plug-ins

Deze termen worden echter anders gebruikt om de problemen in de code te definiëren.

Laten we deze termen begrijpen door een voorbeeld uit de praktijk te gebruiken:

Stel je voor dat je auto het niet doet en je brengt hem naar een monteur. U klaagt dat de auto niet rijdt (de gebruiker meldt een storing). De monteur inspecteert de auto en stelt het probleem (defect) vast. Het probleem (fout) was dat de bestuurder diesel in de benzinemotor deed (de tester identificeerde de storing) – het was de fout van de gebruiker.

Bug versus defect versus fout versus mislukking versus fout: verschillen

Nu je wat ideeën hebt over deze termen, laten we eens kijken naar enkele belangrijke verschillen tussen deze termen bij het testen van software:

BugDefectErrorFailureFault Een bug verwijst naar defecten die aangeven dat de software niet werkt zoals verwacht. Een defect is een afwijking tussen de verwachte en werkelijke output. Een fout is een probleem of fout gemaakt door de ontwikkelaar tijdens het schrijven van de code waardoor compilatie en uitvoering mislukken. Falen is de combinatie van verschillende defecten die leidt tot hardware- en softwarestoringen, resulterend in een niet-reagerend systeem. Een fout is degene die ervoor zorgt dat de software faalt en verhindert dat deze de beoogde taken uitvoert. Testingenieurs brengen het aan het licht. Het wordt geïdentificeerd door testingenieurs en wordt opgelost door programmeurs of ontwikkelaars. Automatiseringstestingenieurs en ontwikkelaars verhogen het. De testers vinden de fout tijdens de ontwikkelingsfase. Gebruikers vinden het. Soorten bugs zijn logische bugs, resourcebugs , en algoritmische bugs. Het is geclassificeerd als kritiek, klein, groot en triviaal. Typen fouten zijn syntactische fouten, UI-schermfout, flow control-fout, hardwarefout, berekeningsfout en meer. Geen typen Types zijn bedrijfslogische fouten, logisch fouten, functionele fouten, GUI-fouten, beveiligingsfouten, hardwarefouten en meer. Dit wordt veroorzaakt door ontbrekende logica, redundante codes en foutieve logica. Dit wordt veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste invoer, fouten bij het omgaan en meer. Dit wordt veroorzaakt door een codefout, onvermogen om uit te voeren, dubbelzinnigheid in codelogica, defect ontwerp , logische fout, enz. Dit wordt veroorzaakt door systeemfouten, menselijke fouten en omgevingsvariabelen. Dit wordt veroorzaakt door een verkeerd ontwerp, onregelmatige logica en meer. Om bugs te voorkomen, moet u testgestuurde ontwikkeling implementeren, verbeterde code-ontwikkelingspraktijken en meer.Om defecten te voorkomen, moet u kant-en-klare programmeermethoden implementeren en correcte en primaire softwarecoderingspraktijken gebruiken. Om fouten te voorkomen, moet u peer reviews uitvoeren, bugfixes valideren, de algehele kwaliteit van de applicatie verbeteren en meer. Om fouten te voorkomen, moet u het opnieuw testen van het proces bevestigen, de vereisten bekijken, de problemen categoriseren en de fouten evalueren. Om fouten te voorkomen, moet u de documenten controleren en het applicatieontwerp en de coderingscorrectheid controleren.

Conclusie

Bugs, defecten, fouten, storingen en fouten beïnvloeden verschillende delen van een applicatie en hebben een enorme impact op het gebruik ervan. Deze vertragen de prestaties en uitmuntendheid van de software, wat resulteert in ontevredenheid bij de klant.

Daarom moeten deze problemen in elk softwareproject onmiddellijk worden voorkomen, zodat uw software optimaal presteert en de vraag aan de top van de markt blijft.

U kunt ook enkele van de softwaretesttools bekijken.

gerelateerde berichten